Úvod Burza 2019 Přihlášené projekty 2019 a hlasování

Hlasujte pro projekt

 • 7. místo
  0,7 %
  Sociální podnikání je složitá disciplína, ve které se snoubí sociální práce s podnikatelským sektorem. Cílem našeho projektu je podpořit sociální podnikatele v Českých Budějovicích, aby mohli růst, rozvíjet se a nabízet dobrou práci lidem, kteří mají sociální nebo zdravotní hendikep.
 • 1. místo
  39,2 %
  V rámci dovybavení naší tělocvičny chceme pořídit žebřiny - ribstole a cvičební pomůcky - činky, kmitací tyče, gumové expandéry, cihly na jógu a masážní podložky chodidel. Tyto pomůcky ještě více zefektivní pacientům cvičení a umožní fyzioterapeutům sestavit cvičební plán "na míru" každému pacientovi, dle jeho specifických potřeb.
 • 3. místo
  16,8 %
  Naši klienti s autismem dospívají a houpačky pro dospělé by byly vítanou součástí hřiště v Auticentru a zároveň důležitou součástí sociální služby, protože pomocí nich mohou lidé s autismem rozvíjet smyslové vnímání, zažívat příjemné pocity, rozvíjet pohybové dovednosti, překonávat svůj strach nebo se vzájemně sdílet s vrstevníky a asistenty. Současně pomohou houpačky dospělým klientům s autismem ke zklidnění ve stavech úzkosti nebo jim umožní relaxovat.
 • 5. místo
  1,6 %
  Výměník1 je bývalá výměníková stanice, ze které naše organizace Kredance vytváří nový kulturní prostor. Otevřít plánujeme už v září 2019. Veřejnosti nabídneme divadelní produkci, pohybové kurzy a workshopy a přátelské prostředí pro setkávání performerů a příznivců živého umění (otevřené diskuze a workshopy s profesionály). Kromě divadla také komunitní akce tipu promítání, přednášky, design markety, blešáky, koncerty nebo třeba sousedské grilování.
 • 2. místo
  36,3 %
  Cílem projektu je zlepšení podmínek, ve kterých poskytujeme našim klientům konzultace. Ty vyhledá ročně na 450 lidí. Prostory, které na konzultace využíváme, jsou velmi příjemné, také díky velkým proskleným oknům pokrývajícím celou jednu zeď. Klienti se zde cítí většinu roku dobře, problémem jsou letní měsíce, kdy jsou v konzultačních místnostech neúnosné teploty. Řešením je pořízení klimatizačních jednotek. Znamenalo by úlevu pro klienty v situacích, které jsou náročné i bez pocení vedrem.
 • 4. místo
  4,5 %
  Mobilní hospic - to je radostná práce na smutném poli. Náš tým ze zkušeností ví, jak velký smysl má pomoc a podpora, kterou může poskytnout nejen dlouhodobě nemocným a umírajícím, ale i jejich rodinám. Mít někoho „v zádech“, o něhož se v nejtěžších chvílích života můžete opřít je důležité a povzbuzující. Tentokrát se ale potřebujeme opřít my a usnadnit našemu týmu práci. Jak? Nákupem tabletů ve kterých bude instalován program Karta pacienta. V programu se může jak sestra, tak lékař podívat
 • 6. místo
  0,8 %
  Kromě re- use směřování našeho projektu se snažíme i o snížení množství odpadu v našem okolí. Od lidí a firem dostáváme mimo jiné i větší množství nádobí, které je v 95% pouze designově nevyhovující jinak zcela funkční a použitelné. Rádi bychom toto nádobí využívali na veřejných i soukromých akcí k zapůjčení a snížili tak množství jednorázových obalů, které jsou na těchto akcích často využívány a zároveň tím i upozornili na téma snižování odpadu jako takové.

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie