Úvod Minulé ročníky Projekty BF České Budějovice 2018

HLASUJTE PRO PROJEKTY

 Hlasování bylo ukončeno dne 13. 4. 2018 ve 12:00 hodin.

Hlasujte pro projekt

 • KC školí – podniká

  10. místo
  2,5 %
  Krize je přirozenou součástí lidského života, dokázat jí dobře zvládnout ale už tak přirozené pro každého není. Krizové centrum umí připravit a odborně lektorovat řadu kurzů pro zaměstnance a zaměstnavatele, které učí jak s krizí pracovat. Chceme to, co umíme, nabídnout zákazníkům mimo oblast poskytování sociálních služeb a získat tak finanční prostředky na rozšiřování našich služeb. V Burze filantropie hledáme podporu finanční i nefinanční při propagaci našich kurzů.
 • A co děti s autismem (PAS)? Nemají si kde hrát!

  5. místo
  10,6 %
  Venkovní hřiště pro děti s PAS je chybějícím článkem Auticentra díky němuž budou moci smysluplně trávit čas venku a s asistencí trénovat pohybovou činnost, motorickou neobratnost, překonávat strach z výšek a překážek. Protože většina dětí nezvládá pobyt mezi vrstevníky na veřejných hřištích, bude hřiště kromě využití v rámci sociální služby, sloužit rodinám dětí s PAS jako cíl výletů, který dítě dobře zná a těší se na něj, bude tak motivované k pobytu venku a rodina nebude v sociální izolaci.
 • Nové prostory = zlepšení péče o pacienty s roztroušenou sklerózou

  2. místo
  19,9 %
  Chceme vybudovat nové větší prostory vhodné pro rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou a poradenské místo. Prostory vhodné pro cvičení a setkávání pacientů s RS při tvoření, přednáškách.. Cvičení a začlenění do společnost jsou důležitou součástí efektivní léčby každého pacienta a naší snahou je pro každého vytvořit optimální podmínky.
 • Dědečku, babičko, ukaž mi, co umíš

  11. místo
  2,3 %
  Projekt je zaměřený na propojení generace prarodičů a jejich vnoučat. Klade si za cíl umožnit prarodičům zúročit a předat své dovednosti a zájmy svým vnoučatům. Zprostředkovává kontakt dětí nejen se svými prarodiči, ale i s prarodiči svých kamarádů. Sblížuje tak obě generace. Umožnuje dětem objevit, co vše jejich prarodiče umí. Skrze činnost prarodičů motivuje děti k aktivnímu naplnění času, zvláště pak k rozvoji manuálních dovedností a stimuluje tak vzájemně učební potenciál obou generací.
 • Interaktivní naučná stezka

  8. místo
  2,9 %
  Stavba naučné stezky, jejíž stanoviště budou tematicky zaměřena na vzdělávání v oblasti přírody, demografie a historie nejbližšího okolí. Jednotlivé tabule budou hravou formou ukazovat např. stopy zvěře, druhy stromů, místopis okolí, historické fakta apod. Tabule budou vyrobena jako forma pexesa, odklápěcích panelů, volitelných průzorů. Z připravených polotovarů budou tabule vyrábět účastnící našich táborů pod odborným dohledem řemeslníka
 • Skutečně zdravé školy na Českobudějovicku

  7. místo
  3,2 %
  V rámci našeho projektu bude vybráno 5 škol v okrese České Budějovice, které mají zájem zlepšovat školní stravování formou plnění programu Skutečně zdravá škola. V těchto školách pak bude provedena analýza školní jídelny a celodenní školení pro paní kuchařky, kde se naučí, jak vařit chutně a zdravě z místních sezónních produktů.
 • Bezdomovecké divadlo aneb kultivace kulturou

  13. místo
  1,0 %
  Bezdomovecké divadlo Domu sv. Pavla funguje od roku 2009 jako přesahová, psychoterapeutická aktivita pro lidi bez domova. Jeho hlavní myšlenkou je zapojit aktivně lidi bez domova do činnosti, která vyžaduje pravidelnost, spolehlivost a zároveň dá těmto lidem zažít pocit úspěchu. Současně nenásilným, srozumitelným způsobem a zpravidla humornější formou seznamuje veřejnost s problematikou bezdomovectví, závislostí či hlubšími duchovními tématy (Pašijové hry).
 • Šance pro oběti kriminality - pomoc existuje

  9. místo
  2,7 %
  Projekt má za cíl získat finance na mediální kampaň prostřednictvím polepu trolejbusu nebo autobusu na exponovaných linkách ve městě České Budějovice a tím zprostředkovat nabídku pomoci obětem trestných činů, násilí nebo neoznámené kriminality. Mediální kampaň zvýší šance na to, že oběti najdou včas odvahu vyhledat pomoc
 • Pořádná firma

  12. místo
  1,7 %
  Projekt podporuje činnost chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA a pracovní začlenění 6 dospělých pracovníků s mentálním a kombinovaným postižením (bývalých klientů centra ARPIDA). Pracoviště dokáže zajistit velkou část provozních nákladů prostřednictvím své práce a služeb pro běžné zákazníky. Nezbývá však dost finančních prostředků například na pravidelnou obnovu pracovního oblečení pracovníků, které by také reprezentovalo pracoviště jako „pořádnou firmu“ v očích zákazníků a společnosti.
 • Mezigenerační centrum Petrklíč

  3. místo
  12,1 %
  Vytvořením nekomerčního centra chceme rozšířit nabídku sociálních služeb v centru města. Program centra by měl nabízet formální i neformální sociální aktivity. Neformální aktivity by měly umožnit zejména horizontální kontakt mezi klienty. Vhodně zvolenými bloky chceme podpořit aktivity jednotlivých generací. Formální aktivity by měly naopak využívat zkušenosti jednotlivých generací napříč, vertikálně. Součástí aktivit centra jsou i rodinné a jiné doprovodné aktivity.
 • Food Boxy pro Jižní Čechy

  1. místo
  21,7 %
  Food Box je sběrný kontejner pro darování potravin, který je umístěn přímo v obchodních centrech nebo marketech. Funguje na principu potravinových sbírek, s tím rozdílem, že lidé mohou potraviny přinášet každý den. Food boxy jsou zatím v ČR pouze dva a jsou umístěné v Brně. Projekt má zcela konkrétní podobu jak v hi-tech provedení, tak v low-costové verzi. Podobné Food boxy již fungují v Brně i v dalších zemích Evropy.
 • Ať o nás ví každý rodič

  6. místo
  6,5 %
  Cílem projektu je zlepšit viditelnost a zkvalitnit propagaci, díky které se o nás bude moci dozvědět každý rodič, i ten v nejodlehlejší vesničce. V rámci projektu budeme moci vyrobit propagační materiály, díky kterým oslovíme naši cílovou skupinu. Zkvalitníme grafické provedení, znásobíme počty výtisků a zvýšíme naši aktivnost na webových a sociálních stránkách díky kvalitním prezentačním fotografiím z našich kurzů.
 • Nechci se bát do práce, kterou mám rád/a!

  14. místo
  0,8 %
  Cílem projektu je prevence častého výskytu štěnic a snížení nákladů na jejich likvidaci v objektech, ve kterých provozujeme své služby. Lidé bez domova ve svých taškách přenáší ze squotů, různých garáží a ubytoven štěnice. V posledních letech jsme nuceni provádět neustálé deratizace a desinsekce objektu Domu sv. Pavla, které jsou pro pronajímatele velice finančně náročné a již se zdráhá nám je provádět opakovaně. S tímto problémem přicházíme také o odborně vyškolené zaměstnance.
 • Výsadby pro Otevřenou komunitní zahradu 2018

  4. místo
  11,9 %
  Projekt počítá s výsadbami pro otevřenou komunitní zahradu. Součástí komunitní zahrady budou naučené stezky (význam vody, půdy, stromů a včel),proto výsadby budou vhodně dokládat návštěvníkům informace zejména z naučné stezky o významu stromů a keřů v krajině. Zároveň zde bude prostor pro včelíny a aktivní včelaření členů komunity, proto jsou výsadby navrženy tak, aby jednak podporovali biodiverzitu, zohledňovali původní druhy, podporovali včely, motýly a ptactvo a byly v souladu s přírodou.

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie