Úvod Minulé ročníky Projekty BF České Budějovice 2018 A co děti s autismem (PAS)? Nemají si kde hrát!

A co děti s autismem (PAS)? Nemají si kde hrát!

Venkovní hřiště pro děti s PAS je chybějícím článkem Auticentra díky němuž budou moci smysluplně trávit čas venku a s asistencí trénovat pohybovou činnost, motorickou neobratnost, překonávat strach z výšek a překážek. Protože většina dětí nezvládá pobyt mezi vrstevníky na veřejných hřištích, bude hřiště kromě využití v rámci sociální služby, sloužit rodinám dětí s PAS jako cíl výletů, který dítě dobře zná a těší se na něj, bude tak motivované k pobytu venku a rodina nebude v sociální izolaci.

Cíle projektu

Účelem projektu je vybudovat hřiště na zahradě v Auticentru pro klienty s PAS ve věku 2-45 let (děti s autismem), které pomůže rozvíjet jejich pohybové dovednosti a zároveň zabrání sociální izolaci rodin dětí s PAS. Hřiště bude na pozemku, který máme v pronájmu od Statutárního města České Budějovice, nebude třeba tedy řešit nějaká zvláštní povolení a opatření. Bude mít platnou certifikaci ČSN EN 1176.2009. Předpokládáme, že hřiště navštíví 66 dětí, 25 sourozenců a 30 rodin dětí s PAS měsíčně. Plánujeme, že hřiště bude vybudováno a předáno k užívání do konce října 2018. 

Cílová skupina

Děti a dospělí s PAS (klienti ve věku 2-45 let) rodiny dětí s PAS veřejnost (při osvětových akcích, dnech otevřených dveří).

Klíčové aktivity

1. Oslovení dodavatele (již máme dvě nabídky, oslovili jsme třetího dodavatele, vyhodnocení cenových nabídek, nákup herních prvků)

2. Zemní práce – příprava a vyrovnání terénu

3. Instalace herních prvků – odborná montáž

4. Propagační aktivity, FB, webové stránky, instagram, tisk a distribuce letáků

5. Slavnostní otevření hřiště - akce pro rodiny dětí s PAS, spolužáky dětí s PAS, širokou veřejnost, pozváni budou představitelé Statutárního města Č. Budějovice a donátoři, kteří podpořili vybudování hřiště.

Harmonogram

Únor - červenec 2018 : Oslovení dodavatele, výběr a nákup herních prvků

Červenec – srpen 2018 : Zemní práce – příprava a vyrovnání terénu, úprava dopadových ploch

Srpen - září 2018: Instalace herních prvků – odborná montáž

Září – říjen 2018 : Propagační aktivity, FB, webové stránky, tisk a distribuce letáků

Říjen 2018 : Slavnostní otevření - akce pro širokou veřejnost

Rozpočet projektu

Dodávka produktů celkem: 106 200 Kč

Montáž produktů celkem: 30 600 Kč

Doprava produktů na místo: 6 160 Kč

Doprava montážního týmu na místo: 8 800 Kč

Celkem bez DPH: 151.760,- Kč, s DPH: 183 630 Kč

V Burze filantropie žádáme o příspěvek na jednu z věžiček, která odpovídá částce 50 000 Kč.

Hlasujte pro projekt

A co děti s autismem (PAS)? Nemají si kde hrát!

5. místo
10,6 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie