Úvod Minulé ročníky Projekty BF České Budějovice 2018 Ať o nás ví každý rodič

Ať o nás ví každý rodič

Cílem projektu je zlepšit viditelnost a zkvalitnit propagaci, díky které se o nás bude moci dozvědět každý rodič, i ten v nejodlehlejší vesničce. V rámci projektu budeme moci vyrobit propagační materiály, díky kterým oslovíme naši cílovou skupinu. Zkvalitníme grafické provedení, znásobíme počty výtisků a zvýšíme naši aktivnost na webových a sociálních stránkách díky kvalitním prezentačním fotografiím z našich kurzů.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit viditelnost společnosti Attavena. V rámci zviditelňování dojde k naplnění návazného cíle a to zvýšení počtu uchazečů o tuto službu. Díky naplnění tohoto cíle chceme eliminovat aktuální problémy s nedostačujícím počtem zájemců. Chceme, aby se naše kvalitní práce stala známější a cennou na váze. Aby v případě odchodů uchazečů z kurzů, mohla tato prázdná místa být ihned nahrazena dalšími. Obsazenost kurzů chceme mít zaplněnou na 100 procent. Se snižující se nezaměstnaností je splňování těchto počtů náročnější a náročnější. Za rok 2017 se o naší službě dozvědělo přes 500 klientů a dalších 500 unikátních klientů vstoupilo do našich projektů. Rádi bychom tyto počty našich unikátních klientů zvedli o 10 procent. Měřitelnost budeme sledovat monitoringem na našich webových a sociálních stránkách. Oblast osobního kontaktu a zájmů o kurzy evidujeme díky vyplňování monitorovacích listů. Tyto listy pro nás vyplňuje každý nezávislý zájemce. Díky těmto datům jsme schopni dostatečné kontroly procentního zvyšování či snižování počtu uchazečů evidovat. Cíl projektu budou plnit naši koordinátoři projektu, kteří se starají o propagaci a zájemce. Termínovaně si stanovujeme plnění na dobu jednoho roku - dvakrát zahájené semestry kurzů. Ukončení druhého semestru vychází na začátek letních prázdnin (tj. červenec 2019).

Cílová skupina

Maminky s dětmi

Klíčové aktivity

První část se bude zabývat fotodokumentací zaměřenou na společnost Attavena (zázemí, zaměstnanci, externisté). Dojde k prvním prezentačním fotografiím, které se budou postupem času zveřejňovat a doplňovat tak celistvost naší corporate identity. 

Druhá část se zaměří na grafickou a propagační část. Vytvoří se šablony pro propagační materiál, který poté bude směřovat do tisku. 

Třetí část propagační období, které je v režii koordinátorů projektů, kteří se starají o hledání potencionálních zájemců.

Čtvrtá část bude patřit závěrečnému fotografování. Během našich kurzů proběhne několikadenní fotodokumentace v lokalitách aktuálně probíhajících kurzů. Kurzy jsou rozděleny na dopolední a odpolední. Čas bude tedy stanoven tak, aby oba kurzy bylo možné zdokumentovat. Proběhne i dokumentace některého z našich workshopů.

Harmonogram

Červenec - září a listopad - leden jsou propagační období před zahájením kurzů. V této době by došlo k návrhům a tisknu potřebných materiálů.

Prezentační fotografie:

- zázemí a zaměstnanci (červenec)

- kurzy - září, říjen.

Rozpočet projektu

Letáky + informační brožury:

skládačka, velikost A4 + grafika (2000ks) -> 3 568 Kč + DPH 

leták, velikost A5, bez grafiky (1840ks) -> 1 394 Kč + DPH

leták, velikost A4, bez grafiky (1800ks) -> 1 952 Kč + DPH

leták, velikost A3, bez grafiky (160 ks) -> 1 230 Kč + DPH

Foto podpora: - balík prezentačních fotek (fotografie zázemí organizace, zaměstnanců, klientů na kurzech a školení + grafická úprava, využité na oficiálních stránkách a pro letákovou propagaci) -> 15 000 Kč + DPH

Celková částka 28 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Ať o nás ví každý rodič

6. místo
6,5 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie