Úvod Minulé ročníky Projekty BF České Budějovice 2018 Bezdomovecké divadlo aneb kultivace kulturou

Bezdomovecké divadlo aneb kultivace kulturou

Bezdomovecké divadlo Domu sv. Pavla funguje od roku 2009 jako přesahová, psychoterapeutická aktivita pro lidi bez domova. Jeho hlavní myšlenkou je zapojit aktivně lidi bez domova do činnosti, která vyžaduje pravidelnost, spolehlivost a zároveň dá těmto lidem zažít pocit úspěchu. Současně nenásilným, srozumitelným způsobem a zpravidla humornější formou seznamuje veřejnost s problematikou bezdomovectví, závislostí či hlubšími duchovními tématy (Pašijové hry).

Cíle projektu

Cílem projektu je podpora činnosti a obnovení vybavení Bezdomoveckého divadla – formou zvukové techniky, kulis, kostýmů. Dalším cílem je uvedení 2 nových divadelních her v repertoáru Bezdomoveckého divadla Domu sv. Pavla a minimálně 5 představení za rok

Cílová skupina

Kultura

Lidé bez domova

Klíčové aktivity

1. Zprostředkování lidem bez domova pocit souladu s běžnou společností - výběr členů souboru - pravidelná účast na zkouškách - rozvoj paměťových schopností, pracovních návyků (přijít pravidelně, včas a připraven) - realizace hry před veřejností.

2. Výběr vhodného prostoru či vhodných akcí, kterých by se Bezdomovecké divadlo mohlo účastnit.

3. Práce s veřejností ve smyslu odbourání předsudků vůči cílové skupině.

Harmonogram

V roce 2018 předpokládáme realizaci minimálně čtyř představení. První z těchto představení bude Pašijová hra, která je každoročně uváděná v době před Velikonočními svátky.

Rozpočet projektu

Viz. samostatná příloha

Hlasujte pro projekt

Bezdomovecké divadlo aneb kultivace kulturou

13. místo
1,0 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie