Úvod Minulé ročníky Projekty BF České Budějovice 2018 Interaktivní naučná stezka

Interaktivní naučná stezka

Stavba naučné stezky, jejíž stanoviště budou tematicky zaměřena na vzdělávání v oblasti přírody, demografie a historie nejbližšího okolí. Jednotlivé tabule budou hravou formou ukazovat např. stopy zvěře, druhy stromů, místopis okolí, historické fakta apod. Tabule budou vyrobena jako forma pexesa, odklápěcích panelů, volitelných průzorů. Z připravených polotovarů budou tabule vyrábět účastnící našich táborů pod odborným dohledem řemeslníka

Cíle projektu

Projekt má několik cílů. Prvním je svépomocná stavba "něčeho trvalého" v okolí statku, kam se děti i dospělí rádi vracejí. Tím, že se budou na výrobě sami podílet, bude jim na výsledném díle více záležet. Dalším cílem je zvýšení povědomí o přírodě a skutečnostech svázaných s místní krajinou. Nabídneme našim účastníkům a hostům další variantu trávení volného času. Na stavbě naučné stezky budeme spolupracovat se zastupitelstvem obce Olešník, protože stezka bude sloužit i rodinám s dětmi místních obyvatelů.

Cílová skupina

Děti a mládež

Maminky s dětmi

Sport

Životní prostředí

Cestovní ruch

Klíčové aktivity

Nákup prvnků pro výrobu tebulí 

Odborná předvýroba komponentů cedulí

Příprava interaktvních částí cedulí

Grafické ztvárnění komponentů tabulí

Ošetření dřeva, ochranný nátěr

Sestavení jedotlivých tabulí

Instalace tabulí do přírody

 

Harmonogram

Léto až podzim 2018

Začátek přípravných prací v květnu 2018, ukončení prací podzim 2018. Začátkem je míněn nákup dřevěných dílů a zadání výroby jednotlivých komponentů cedulí. Na táborech, které spolek pořádá od 15. července do 19. srpna bychom zapojili naše účastníky do prací na finálním vzhledu tabulí interaktivní stezky. Nejpozději na začátku podzimu by došlo k přípravě pevných základů a instalaci tabulí do země v okolí statku Výštice.

Rozpočet projektu

Materiál na tabule - 30 000 Kč

Předvýroba komponentů - 15 000 Kč

Barvy a štětce - 3 500 Kč

Řemeslníci (dohled) - 1 500 Kč

Beton - 1 000 Kč

Drobný materiál (spojovací materiál, materiál na opracování apod.) - 2 500 Kč

Grafika na tabule – 8 000 Kč

Dobrovolnická práce – 0 Kč

Požadovaná finanční podpora donátorů až 50 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Interaktivní naučná stezka

8. místo
2,9 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie