Úvod Minulé ročníky Projekty BF České Budějovice 2018 KC školí – podniká

KC školí – podniká

Krize je přirozenou součástí lidského života, dokázat jí dobře zvládnout ale už tak přirozené pro každého není. Krizové centrum umí připravit a odborně lektorovat řadu kurzů pro zaměstnance a zaměstnavatele, které učí jak s krizí pracovat. Chceme to, co umíme, nabídnout zákazníkům mimo oblast poskytování sociálních služeb a získat tak finanční prostředky na rozšiřování našich služeb. V Burze filantropie hledáme podporu finanční i nefinanční při propagaci naších kurzů

Cíle projektu

Re-fresh stávajících kurzů, které vznikli v rámci projektu financovaného z ESF a vytvoření nových typů kurzů podle aktuálních trendů a potřeb - získání 5 nových zákazníků z komerční sféry - vytvoření PR plánu a marketingové strategie - prezentace kurzů na sociálních sítích (YOU TUBE, FB, LINKEDIN, INSTAGRAM).

Cílová skupina

Zaměstnanci zákazníků (zaměstnanci na všech úrovních)

Organizace žadatele

Klíčové aktivity

1. Vytvoření PR strategie a marketingového plánu - v aktivitě 1 se zaměříme na sestavení PR strategie prezentace kurzů komerčním firmám, institucím veřejné správy, NNO a školským institucím.

2. Vytvoření propagačních materiálů pro sociální sítě a sociální média (FB, Instagram, LinkedIn)

3. Vytvoření tří virálních videí ve spolupráci s filmovou školou Miroslava Ondříčka v Písku

4. Propagace kurzů

5. Re-fresh kurzů

6. Realizace kurzů pro komerční zákazníky

Kromě nastavení propagace a marketingu plánujeme i sestavení zjednodušené verze Podnikatelského plánu tak, abychom měli komplexní přehled o nákladech, možných příjmech, konkurenci apod.

Harmonogram

Červen – září 2018: zaangažování expertů a ostatních partnerů (filmová škola)

Září – říjen: vytvoření plánů, re-fresh kurzů

Říjen - prosinec: vytvoření propagačních výstupů, propagace, realizace kurzů

Leden – květen 2019 - realizace kurzů

Rozpočet projektu

Rozpočet je přiložen k žádosti formou volitelné přílohy.

Hlasujte pro projekt

KC školí – podniká

10. místo
2,5 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie