Úvod Minulé ročníky Projekty BF České Budějovice 2018 Mezigenerační centrum Petrklíč

Mezigenerační centrum Petrklíč

Vytvořením nekomerčního centra chceme rozšířit nabídku sociálních služeb v centru města. Program centra by měl nabízet formální i neformální sociální aktivity. Neformální aktivity by měly umožnit zejména horizontální kontakt mezi klienty. Vhodně zvolenými bloky chceme podpořit aktivity jednotlivých generací. Formální aktivity by měly naopak využívat zkušenosti jednotlivých generací napříč, vertikálně. Součástí aktivit centra jsou i rodinné a jiné doprovodné aktivity.

Cíle projektu

Vytvořit 10 mezigeneračních aktivit za dva roky. Zkvalitnit mezigenerační komunikaci v 50 rodinách za dva roky Vytvořit infopoint pro seniory, který by pomohl zvýšit informovanost seniorů v různých oblastech nové doby. (zdravotní, ekonomické, informační apod.). Vytvořit 20 kulturních, společenských, volnočasových mezigeneračních aktivit za dva roky.

Cílová skupina

Děti a mládež

Senioři

Maminky s dětmi

Kultura

Aktivní stárnutí

Klíčové aktivity

Horizontální aktivity Jedná se o aktivity zaměřené na stýkání lidí stejné generace.. Jednotlivé aktivity jsou v plánovány v týdenních intervalech. Probíhat budou v nejvhodnější denní době pro každou generaci. Aktivity uzavřené na generace prohlubují soužití mezi soukmenovci. Např. čtení novin pro seniory v dopoledních hodinách nebo odpoledne deskových her pro studenty středních škol
Vertikální aktivity Jedná se o aktivity zaměřené na stýkání se klientů napříč generacemi. V těchto aktivitách je kladen důraz na mezigenerační předávání zkušeností. Jednotlivé aktivity budou naplánované lektory a budou se opakovat v pevných intervalech. Prohlubováním mezigenerační komunikace chceme zlepšit vnímání zkušeností generací. Např. drobná dřevo výroba pro tatínky s dětmi, pečení s babičkami, zlepšování IT dovedností seniorů či matek na rodičovské dovolené. Rodinné aktivity Preventivní rodinné programy jsou zaměřeny především na podporu vztahů v rodinách, zlepšení komunikace, zvýšení rodičovských kompetencí, zlepšení informovanosti rodičů a poradenství. Pomáhají rodinám, které se dostaly do nesnází, jak už vztahových, tak i sociálních. Programy jsou otevřeny též prarodičům a podporují mezigenerační soužití. Doprovodné aktivity Součástí využití centra jsou i aktivity provozované ostatními budějovickými spolky či centrem realizovaný doprovodný program. Doprovodné aktivity z kulturní, společenské či volnočasové oblasti pomohou k propojování generací.

Harmonogram

Duben 2018 - srpen 2018 - pilotní provoz MgC Petrklíč

Září 2018 - prosinec 2019 - ostrý provoz

Průběžné čtrnáctidenní plnění aktivit a konzultací na infopointu

Rozpočet projektu

Osobní náklady - lektoři aktivit 30 000 Kč (3 lektoři a 10 tis Kč)

Materiální náklady - 10 000 Kč (materiál pro tvořivé dílny)

Služby - 10 000 Kč (propagace projektu)

Celkem 50 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Mezigenerační centrum Petrklíč

3. místo
12,1 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie