Úvod Minulé ročníky Projekty BF České Budějovice 2018 Nové prostory = zlepšení péče o pacienty s roztroušenou sklerózou

Nové prostory = zlepšení péče o pacienty s roztroušenou sklerózou

Chceme vybudovat nové větší prostory vhodné pro rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou a poradenské místo. Prostory vhodné pro cvičení a setkávání pacientů s RS při tvoření, přednáškách.. Cvičení a začlenění do společnost jsou důležitou součástí efektivní léčby každého pacienta a naší snahou je pro každého vytvořit optimální podmínky.

Cíle projektu

Cílem našeho projektu je získat bezbariérové prostory pro setkávání pacientů s roztroušenou sklerózou. Tyto prostory musejí být v dosahu MHD a s možností parkování. Jednu menší místnost cca 15 m2, využijeme pro kancelář MS Centra Rosky ČB jako informační, poradenské a kontaktní místo a v těsné blízkosti chceme větší cca 30 m2 prostor vhodný pro tělocvičnu. Prostor pro cvičení bude také sloužit ke konání přednášek, společné setkávání i jako vhodné prostory pro ergoterapii, tedy ruční výroby různých předmětů.Pacienti získají na jednom místě potřebné informace, budou si moci zacvičit, popovídat se stejně handicapovanými lidmi a společně také něco vytvořit. Naším cílem je vybudovat komplexní zázemí pro handicapované pacienty s roztroušenou sklerózou, jejich rodinné příslušníky, blízké i širokou veřejnost. Náš návrh na hodiny cvičení by zatím vypadal takto: 2krá týdně 60 minut skupinové cvičení pro 10 cvičenců, 10krát týdně 60 minut individuálního cvičení, 2krát týdně procvičování jemné motoriky a 1 x měsíčně přednáška.

Cílová skupina

Handicapovaní

Klíčové aktivity

1) Zajištění prostor, uzavření nájemní smlouvy

2) Vymalování a vybavení interiéru

- Nákup a položení koberce do cvičební místnosti

- Přestěhování inventáře ze současného sídla spolku

- Vybavení cvičebními pomůckami

3) Výtisk a distribuce informativních letáků

4) Den otevřených dveří

Harmonogram

Červen – červenec 2018 - hledání prostor, uzavření nájemní smlouvy

Září 2018 – vybavení prostoru, stěhování

Říjen 2018 – spuštění provozu

Rozpočet projektu

Pronájem prostor vč. energií a DPH 12 500 Kč/měsíc

12.500 Kč x 12 měs. = 150 000 Kč/rok 150 000 Kč

- 50 000 Kč z grantu Jč. kraje + 50 000 Kč z grantu města ČB

Eliptický trenažer 10 000 Kč (zažádáme NF Impuls a Nadaci Jakuba Voráčka, ale až v momentě, kdy na něj budeme mít prostor)

Celkem z Burzy filantropie 50 000 Kč 

 

Hlasujte pro projekt

Nové prostory = zlepšení péče o pacienty s roztroušenou sklerózou

2. místo
19,9 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie