Úvod Minulé ročníky Projekty BF České Budějovice 2018 Skutečně zdravé školy na Českobudějovicku

Skutečně zdravé školy na Českobudějovicku

Organizace: Skutečně zdravá škola z.s.

V rámci našeho projektu bude vybráno 5 škol v okrese České Budějovice, které mají zájem zlepšovat školní stravování formou plnění programu Skutečně zdravá škola. V těchto školách pak bude provedena analýza školní jídelny a celodenní školení pro paní kuchařky, kde se naučí, jak vařit chutně a zdravě z místních sezónních produktů.

Cíle projektu

Cílem projektu je podpora zdraví dětí a mládeže a prevence vzniku nadváhy, obezity a dalších chronických onemocnění a vytvoření prostředí podporujícího zdraví v pěti mateřských či základních školách v okrese. Nástrojem k naplnění tohoto cíle je program Skutečně zdravá škola. Školy s podporou regionální koordinátorky a s využitím našich metodických materiálů plní stanovená kritéria a usilují o získání certifikátu. Školy zapojené do programu nakupují čerstvé sezónní suroviny od dodavatelů z regionu, organizují výlety na farmy, začleňují téma stravování do vzdělávacího programu, nabízejí kurzy vaření pro žáky i rodiče, pěstují v rámci svých možností na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu a podporují pravidelný přirozený pohyb dětí. Přidanou hodnotou programu je jeho komplexnost, tj. nejde „jen" o lepší vaření ve školní jídelně, ale o získání vztahu k jídlu, poznání, odkud potraviny pocházejí, jak se pěstují a vyrábějí, a porozumění vztahům mezi jídlem, které jíme, a světem, ve kterém žijeme. Důležitou součástí programu je realizace praktických seminářů pro vedoucí školních jídelen a kuchařky s výukou vaření z čerstvých regionálních surovin. Po těchto kurzech je velká poptávka. Bohužel školy nemají k dispozici dostatek prostředků k financování seminářů. Zajištění bezplatných vzdělávacích akcí pro školy je tedy momentálně jednou z našich priorit.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Maminky s dětmi
  • Zdravotnictví
  • Vedoucí školních jídelen a kuchařky

Klíčové aktivity

Oslovení škol/mateřských škol na Českobudějovicku, představení programu, poradenství, vytipování 5 škol/mateřských škol pro realizaci vzdělávání.

Analýza provozu školních jídelen ve vybraných pěti školách/mateřských školách.
Celodenní školení personálu školních jídelen pro vybraných 5 škol/mateřských škol, celkem cca 10 – 15 osob.

Harmonogram

Září 2018 - březen 2019

 

Rozpočet projektu

Osobní náklady (dohody o provedení práce): oslovení škol a komunikace se školami, prezentace programu, organizační příprava analýz a semináře, účast na semináři včetně zahájení a teoretického úvodu, příprava manuálu, příprava osvědčení o účasti, zpětné vazby, publicita projektu, cestovné: 8 500 Kč
administrace projektu, organizační spolupráce: 2 000 Kč
služby: lektorská činnost - realizace analýz provozu školních jídelen včetně sběru dat na místě a dopravy, tisk závěrečné zprávy: 10 500 Kč
vedení celodenního školení včetně surovin a dopravy: 12 000 Kč

Celkem 33 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Skutečně zdravé školy na Českobudějovicku

7. místo
3,2 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie