Úvod Minulé ročníky Projekty BF České Budějovice 2018 Výsadby pro Otevřenou komunitní zahradu 2018

Výsadby pro Otevřenou komunitní zahradu 2018

Projekt počítá s výsadbami pro otevřenou komunitní zahradu. Součástí komunitní zahrady budou naučené stezky (význam vody, půdy, stromů a včel),proto výsadby budou vhodně dokládat návštěvníkům informace zejména z naučné stezky o významu stromů a keřů v krajině. Zároveň zde bude prostor pro včelíny a aktivní včelaření členů komunity, proto jsou výsadby navrženy tak, aby jednak podporovali biodiverzitu, zohledňovali původní druhy, podporovali včely, motýly a ptactvo a byly v souladu s přírodou.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit plnohodnotný prostor, který je přátelský vůči veškerému žití, přináší názorné ukázky a příklady k informacím použitých v naučných stezkách. Umožňuje setkávání komunity, ale i pořádání slavností a intenzivní kontakt s veřejností. Cílem projektu je vznik otevřené komunitní přírodní zahrady, která umožňuje členům komunity se rozvíjet a dále prosperovat a je zpřístupněná všem návštěvníkům a všem věkovým kategoriím. Projekt počítá s programy, které budou určeny nejen komunitě, ale všem zájemcům o nově uchopené informace v oblasti ekologie, životního prostředí, ale i prosociální výchovy a osobnostního rozvoje. Snahou naší komunity je vytvořit prostor, který bude toto vše umožňovat a současně výrazně přispěje k biodiverzitě daného místa. Skladba keřů a stromů počítá nejen s ptactvem, hmyzem a drobnými živočichy, ale součástí výsadeb by měli být druhy, které umožní i zpracování plodů na kvalitní přírodní produkty (jako například: černý bez, dřín, šípková růže, rybíz, angrešt, josta, maliník, rakytník řešetlákový, kamčatský zimolez, muchovník, arónie...). Celková skladba stromů a keřů je volena tak, aby umožňovala útočiště a potravu mnoha druhům ptactva, hmyzu, samozřejmě včelkám a motýlům. Skupinky výsadeb by měly být útočištěm pro drobné živočichy. ve výsadbách preferujeme keře a stromy, které umožńují život více živočišným druhům (např.: černý bez přiláká do prostoru až 72 druhů ptactva.)

Cílová skupina

Děti a mládež

Handicapovaní

Senioři

Maminky s dětmi

Kultura

Aktivní stárnutí

Životní prostředí

Cestovní ruch

Klíčové aktivity

Na podzim 2016 jsme převzali zodpovědnost za 3500 m2 velké holé pole, které nám bylo pronajato na dobu 20 let. V současné době máme finanční hotovost pro pořízení plotu a vodní nádrže pro naší komunitní zahradu. Stejně tak je dokončena projektová příprava na výše zmíněné a v tuto chvíli máme již vyřízené povolení na realizaci plotu i jezírka. Realizaci předpokládáme do dvou měsíců, v průběhu těchto prací začnou členové komunity (20 lidí) s oséváním a osazováním svých zahrádek a společných prostor, kromě komunitního kopce, motýlího svahu a jedlého živého plotu, které chceme osázet na podzim. Níže popisujeme v čase jednotlivé kroky pro letošní rok, včetně aktivit spojené s projektem výsadeb.

Harmonogram projektu

Vyčištění pozemku od kamení: březen 2018 - duben 2018
Založení hlavní komunikace v areálu: duben 2018 - květen 2018
Vybudování oplocení kolem pozemku: duben 2018 - květen 2018
Příprava treláží a výsadby a výsevy s tím spojené: duben 2018 - květen 2018
Vybudování přírodního biotopu: duben 2018 - květen 2018
Realizace přírodní dětské zóny: duben 2018 - květen 2018
Workshop – trvalkový záhon s tvorbou individuálních dešťových truhlíků: květen 2018 - květen 2018
Výsevy a výsadby na zahrádkách, případně kolem celé hlavní komunikace: květen 2018 - květen 2018
Slavnosti vody a slavnostní otevření komunitní zahrady: červen 2018 - červen 2018
Péče o nové výsadby, plánování pro podzimních výsadby: červen 2018 - srpen 2018
Přípravné práce pro podzimní výsadby: září 2018 - září 2018
Workshop v rámci brigád: Jak si založit jedlý les říjen 2018 - listopad 2018
Podzimní výsadby a zazimování zahrady, sklizeň: říjen 2018 - listopad 2018
Přednáška pro veřejnost na téma podzimní výsadby a výsevy: říjen 2018 - listopad 2018
Práce s veřejností: březen 2018 - prosinec 2018

Rozpočet projektu

Rozpočet s dovolením zasíláme přílohou, uvádíme kompletní náklady. Vděčni bychom byli za jakoukoli podporu v jakékoli výši. Pro tento projekt bychom byli vděčni za finanční prostředky, které bychom plně použili na zmíněné výsadby. Případně budeme vděčni za materiální podporu - dodání výsadeb, nářadí či dalšího materiálu.

Hlasujte pro projekt

Výsadby pro Otevřenou komunitní zahradu 2018

4. místo
11,9 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie