Úvod Minulé ročníky Projekty ostrá České Budějovice 2017

Hlasování veřejnosti bylo ukončeno 21.9.2017 ve 12:00 hodin.

Projekty přihlášené do Burzy filantropie - podzim 2017

 • Poradna pro lidi

  1. místo
  28,9 %
  Náš projekt se zabývá pomocí občanům, kteří často nemají ani finanční možnosti a ani znalosti, aby si sami byli schopni pomoci v těžkých životních situacích . Tyto situace si v mnoha případech nezavinili sami, ale v jejich životě nastala situace kterou bez pomoci jiné osoby nezvládnou.
  Projekt se také zabývá možnosti uplatnění osob s tělesným postižením , kteří se hůře začleňují do společnosti a i přes svůj handicap jsou v mnoha oblastech přínosem . Také pomáháme dalším neziskovým organizac
 • Pracovní polička na dosah - končíme s

  10. místo
  1,0 %
  Pomozte nám vytvořit pracovní zázemí a vybavit ho pro naše sociální pracovnice s handicapem. Nové prostory už máme, jsou bezbariérové, ale nevybavené. Pracovnice potřebují upravený pracovní stůl, kuchyňskou linku, na míru upravené kancelářské úložné prostory, speciálně upravenou PC techniku apod. Vyhovující pracovní zázemí pro nás bude představovat kontaktní místo, kde se budeme setkávat s našimi klienty a řešit tam jejich tíživé životní situace.
 • Podpořme rozvoj hospicové péče na Českobudějovicku

  13. místo
  0,2 %
  Podpora Domácího hospice sv. Veroniky směruje k stabilizaci nové služby péče o umírající pacienty na Českobudějovicku a v okolí. Tato služba umožní ročně okolo 90ti pacientům zakončit svůj život za vysoce specializované paliativní péče, v jejich domácím prostředí, obklopeni rodinou a nikoli sami v nemocnici. Hospic v péči nejvíce svazuje nedostatek prostředků na mzdy ošetřujícího personálu. Tato péče není dosud dostatečně hrazena z veřejných zdrojů a bez štědrosti dárců ji není možné provozovat.
 • ČISTĚ a BEZPEČNĚ v ORP ČB

  11. místo
  0,4 %
  Projekt je zaměřen na podporu rodin, které jsou ohroženy ztrátou dítěte. Projekt primárně cílí na pomoc rodinám s dětmi, jejichž nepříznivá sociální situace negativně ovlivňuje vývoj dětí. Tyto rodiny většinou nedisponují dostatkem financí, a to jak na potraviny, zabezpečení dětí i celkový chod domácnosti. Jihočeská rozvojová o.p.s. v současnosti distribuuje do rodin potravinovou pomoc, kterou by ráda rozšířila o pomoc v oblasti znovuosvojení základních hygienických návyků rodiny.
 • Trávíme svůj čas aktivně

  7. místo
  3,2 %
  Uspořádání série aktivit a workshopů na našem českobudějovickém pracovišti pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Prostřednictvím nich ukázat účastníkům nové možnosti a napomoci ke zlepšení kvality trávení jejich volného času.
 • Kapela KONÍČEK – budeme hrát pro lidi!!!

  9. místo
  1,3 %
  Kapela KONÍČEK vznikla kolem organizace Koníček o.p.s. Hrají v ní zaměstnanci, klienti a příznivci organizace. Pravidelně se scházejí na zkouškách a tráví společně chvíle plné aktivního a kreativního muzicírování. Cílem projektu je pomoci kapele začít veřejně vystupovat na poloprofesionální úrovni a na trhu zábavy získávat placená vystoupení. V kapele hrají i lidé se zdravotním postižením, pro něž bude možnost veřejně vystupovat a
  přivydělávat si vítaná možnost seberealizace a přilepšení.
 • Lesní mateřská škola DOMA V LESE

  6. místo
  8,0 %
  Všude dobře, venku nejlíp! Tím se řídí parta mladých předškoláků z lesní školky DOMA V
  LESE. Za každého počasí vyráží každý den vlakem za novým dobrodružstvím, přátelstvími a
  zkoumáním. Prostě za šťastným dětstvím v přírodě. Vědí totiž, že je naučí vše, co v tomto
  věku potřebují. Zejména ale pocítí sounáležitost, která nás k přírodě pojí a ovlivňuje. Dětem
  se v lese již 5 let líbí natolik, že máme 3 roky úplně plno. Chceme tak nabídnout další místo,
  kde děti šťastné dětství v přírodě prožijí!
 • Dědečku, babičko, ukaž mi co umíš!

  3. místo
  10,0 %
  Projekt je zaměřený na propojení generace prarodičů a jejich vnoučat. Klade si za cíl umožnit prarodičům zúročit a předat své dovednosti a zájmy svým vnoučatům. Zprostředkovává kontakt dětí nejen se svými prarodiči, ale i s prarodiči svých kamarádů. Sblížuje tak obě generace. Umožnuje dětem objevit, co vše jejich prarodiče umí. Skrze činnost prarodičů motivuje děti k aktivnímu naplnění času, zvláště pak k rozvoji manuálních dovedností a stimuluje tak vzájemně učební potenciál obou generací.
 • Motivační a sociálně terapeutický pobyt pro mladistvé se zvláštními potřebami v pěstounské péči

  5. místo
  8,5 %
  Bezpečné a profesionálního prostředí, které mladistvým se specifickými potřebami (ADHD, poruchy chování, leh. mentál. handicap atd.) umístěným v pěstounské péči přináší inspiraci, motivaci, prostor k sebereflexi a další užitečné momenty pro další, čím dál tím více samostatný život se složitým příběhem. Pětidenní kombinace pobytu a putování s nonstop přítomností socioterapeutů přináší, vedle zážitkového programu, také skupinová a
  individuální "zastavení" nad proběhlými situacemi a jejich reflexi.
 • Ať neprší do chaloupek

  2. místo
  27,5 %
  Chaloupky – tábory z dob našeho dětství. Klasické stany s podsadou do kterých občas zatéká. Cílem našeho projektu je zakoupení plachet pro naše tábory, které se konají na dvou táborových základnách Tampír a Ovčín.
 • I na Českobudějovicku mohou být Skutečně zdravé školy!

  8. místo
  2,0 %
  Cílem projektu je podpora zdraví dětí v ORP ČB prostřednictvím zvýšení kvality stravování a kultury stravování ve školách. Obsahem projektu je oslovování škol a následné spuštění realizace programu Skutečně zdravá škola alespoň v 5-ti školách. V rámci programu se vedení škol, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin i zemědělci společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná
  jídla a vytvářeny základy zdravé a příjemné kultury stravování
 • Skutečně zdravé vaření ve školách na Českobudějovicku

  12. místo
  0,3 %
  Cílem projektu je podpora zdraví dětí v ORP České Budějovice prostřednictvím zvýšení kvality stravování a kultury stravování ve školách. Obsahem projektu je realizace zážitkového semináře pro cca 30 vedoucích školních jídelen a kuchařek ze škol a školek v ORP České Budějovice. Seminář se uskuteční ve vybrané školní jídelně a na programu bude vedle stručného teoretického úvodu praktická výuka vaření z čerstvých regionálních surovin.
  Účastnice semináře obdrží receptury pokrmů včetně norem pro škol
 • Rychlá psychoterapeutická péče

  4. místo
  8,9 %
  Diagnóza RS bývá pořádným šokem a to proto, že RS je sice léčitelná, není však vyléčitelná. Ničemu neprospěje, když se člověk hned na začátku zhroutí už z pouhé představy, že jednou skončí jako bezmocná troska. Lékaři odhadují, že v ČR trpí v důsledku nemoci psychickými problémy až 50% lidí s RS. Přesto na odbornou psychoterapeutickou péči pojišťovny téměř nepřispívají. Náš projekt spočívá v zajištění psychol. poradenství pro pacienty s RS v příštím roce.

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie