Úvod Minulé ročníky Projekty ostrá České Budějovice 2017 Skutečně zdravé vaření ve školách na Českobudějovicku

Skutečně zdravé vaření ve školách na Českobudějovicku

Organizace: Skutečně zdravá škola, z.s.

Cílem projektu je podpora zdraví dětí v ORP České Budějovice prostřednictvím zvýšení kvality stravování a kultury stravování ve školách. Obsahem projektu je realizace zážitkového semináře pro cca 30 vedoucích jídelen a kuchařek ze škol a školek v ORP České Budějovice. Seminář se uskuteční ve vybrané školní jídelně a na programu bude vedle stručného teoretického úvodu praktická výuka vaření z čerstvých regionálních surovin. Účastnice semináře obdrží receptury pokrmů včetně norem pro škol.

Cíle projektu

Cílem projektu je podpora zdraví dětí a mládeže a prevence vzniku nadváhy, obezity a dalších chronických onemocnění a vytvoření prostředí podporujícího zdraví v mateřských a základních školách na území ORP České Budějovice. Nástrojem k naplnění tohoto cíle je program Skutečně zdravá škola. V ORP České Budějovice jsou k dnešnímu dni do programu zapojeny 3 mateřské a základní školy. Školy s podporou regionální koordinátorky a s využitím našich metodických materiálů plní stanovená kritéria a usilují o získání certifikátu. Školy zapojené do programu nakupují čerstvé sezónní suroviny od dodavatelů z regionu, organizují výlety na farmy, začleňují téma stravování do vzdělávacího programu, nabízejí kurzy vaření pro žáky i rodiče, pěstují v rámci svých možností na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu a podporují pravidelný přirozený pohyb dětí. Přidanou hodnotou programu je jeho komplexnost, tj. nejde „jen“ o lepší vaření ve školní jídelně, ale o získání vztahu k jídlu, poznání, odkud potraviny pocházejí, jak se pěstují a vyrábějí, a porozumění vztahům mezi jídlem, které jíme, a světem, ve kterém žijeme. Důležitou součástí programu je realizace´praktických seminářů pro vedoucí školních jídelen a kuchařky s výukou vaření z čerstvých regionálních surovin. Po těchto kurzech je velká poptávka. Bohužel školy nemají k dispozici dostatek prostředků k financování seminářů. Zajištění bezplatných vzdělávacích akcí pro školy je tedy momentálně jednou z našich priorit.

Cílová skupina

Děti a mládež

Vedoucí školních jídelen a kuchařky, vedení škol a zřizovatelé škol, učitelé a učitelky, rodiče. 

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou vedoucí školních jídelen a kuchařky z mateřských a základních škol v ORP České Budějovice. V okrese je celkem 103 mateřských a základních škol, projektem oslovíme část z nich. Po kurzech vaření je mezi kuchařkami velká poptávka. Většina z nich je středního věku a jsou již delší dobu po vyučení. Mají zájem o praktické tipy, jak připravit zdravé a současně chutné pokrmy v souladu s nejnovějšími trendy a jak pro ně získat strávníky. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou děti a dospívající mládež ve věku 3 až 15 let v ORP České Budějovice. Jde o cca 17.000 dětí a mládeže. Další cílové skupiny jsou: zřizovatelé škol, ředitelé a ředitelky škol, učitelé a učitelky, rodiče, místní komunita, široká veřejnost.

Klíčové aktivity

V rámci projektu uspořádáme zážitkový seminář pro vedoucí školních jídelen a kuchařky s názvem „Vaříme z čerstvých sezónních surovin podle zásad Skutečně zdravé školy“. Seminář se uskuteční v prostorách vybrané školní jídelny v ORP České Budějovice. Podmínkou je zajištění prostoru o velikosti cca 20 x 10 metrů a příkon 34 000 kW. V tomto prostoru připravíme s pomocí zapůjčené gastrotechniky několik ostrůvků, kolem kterých bude probíhat výklad a vaření vždy pro menší skupinu účastnic. V úvodu semináře proběhne krátký teoretický výklad o důležitosti zařazování čerstvých sezónních surovin z regionu, o potřebě a způsobech snižování obsahu soli, o snižování množství sladidel, využití tradičních potravin, rozšíření používání celozrnných obilovin, luštěnin, zeleniny a olejnatých semen. V praktické části proběhne společná příprava předem dohodnutých pokrmů (pokrmy bezmasé nesladké, odlehčené sladké, zapékané, saláty, dipy, dresinky, pomazánky, svačinky). Výběr receptur pro vaření provedeme po konzultaci s přihlášenými účastnicemi (anketa). Účastnice semináře obdrží manuál s normovanými recepturami připravovaných pokrmů a teoretickým doprovodem a osvědčení o účasti. Seminář povedou zkušení lektoři a lektorky. Seminář se bude konat v odpoledních hodinách nebo v sobotu a bude trvat cca 3 – 4 hodiny. Na seminář pozveme individuální pozvánkou vedoucí školních jídelen a kuchařky ze všech základních a mateřských škol v ORP České Budějovice. Kapacita semináře bude cca 30 osob. Pojetí semináře s kombinací hromadného setkání a individuální práce je velice atraktivní a bude zajímavé i pro případné pozvané hosty z řad zřizovatelů škol, místních politiků a pro média.

Harmonogram realizace projektu

Zážitkový seminář proběhne během jednoho dne do konce roku 2017.

 

Rozpočet projektu

Osobní náklady:

lektorská a organizační činnost, tj. organizační a obsahová příprava semináře, oslovení cílové skupiny a komunikace s cílovou skupinou, vedení teoretického a praktického programu na semináři, příprava manuálu, příprava osvědčení o účasti, zpětné vazby, cestovné, celkem 29 500 Kč

Materiální náklady:

suroviny pro vaření 5 000 Kč, drobné pomůcky 1 000 Kč

Služby:

pronájem prostor 2 000 Kč,

tisk a vazba manuálů (40 stran), tisk osvědčení o účasti (barevně) 3 500 Kč

Celkem 41 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Skutečně zdravé vaření ve školách na Českobudějovicku

12. místo
0,3 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie