Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 99.ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů 2017

99.ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů 2017

Organizace: ARS IUVENUM o.p.s.

Mezinárodní letní hudební kurzy jsou jedinečný projekt, který umožňuje amatérům a začínajícím profesionálům prázdninové setkání s hudbou. Je připravena široká nabídka výukových programů pro hráče na smyčcové nástroje, sólový zpěv a kytaru, orchestrální a komorní hra. Každý si může navolit program, který ho zajímá a který mu vyhovuje. Účastníkům se bude věnovat profesionální tým lektorů. Je připraven zajímavý doprovodný program. Účastníci mohou prezentovat své umění na koncertech v rámci MLHK.

Cíle projektu

CÍLEM KURZU JE UMOŽNIT:
- kontakt zájemců o hru na nástroje s předními pedagogy
- hra v orchestru
- korepetice s profesionálním klavíristou
- sólová vystoupení na koncertech konaných v rámci MLHK


Dle ohlasů účastníků a stoupajícího trendu počtu účastníků lze konstatovat, že MLHK si již
našly své místo mezi letními hudebními aktivitami jak dospělých amatérů, tak žáků ZUŠ a
Konzervatoří nejen z ČR, ale také ze zahraničí. Koncerty konané v rámci hudebních kurzů
kulturní nabídku v letních měsících.

HUDEBNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Stále více se prosazuje trend trávit volný čas aktivně a smysluplně.Právě DOVOLENÁ S
HUDBOU je výbornou příležitostí, jak si doplnit hudební vzdělání i sebevědomí. Tato aktivita
je určená pro "dříve narozené", kteří se ve volném čase věnují hudbě (samouci, bývalí žáci
ZUŠ a konzervatoří, začátečníci...)

HUDEBNÍ KURZY PRO DĚTI
Mezinárodní letní hudební kurzy jsou jedinečný projekt, který umožňuje amatérům a
začínajícím profesionálům prázdninové setkání s hudbou.

SBOROVÝ ZPĚV
Tato aktivita je určená pro účastníky hudebních kurzů, rodiče či „nehudební“ doprovod a pro
všechny, kteří rádi zpívají.
Náš sbor secvičí jednoduché písně z české a světové hudby a vystoupí na koncertech v rámci
Mezinárodních letních hudebních kurzů.

KOMORNÍ HRA:
V hodinách komorní hry vzniká prostor pro navázání a rozvíjení hudební komunikace mezi
hráči, jejich spojení v jeden hudební celek. Tento přístup má ten nejdůležitější cíl - prožívanou
radost ze společné hudby.

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Senioři
 • Kultura
 • Aktivní stárnutí

HUDEBNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Tato aktivita je určená pro "dříve narozené", kteří se ve volném čase věnují hudbě (samouci,
bývalí žáci ZUŠ a konzervatoří, začátečníci...)
HUDEBNÍ KURZY PRO DĚTI
Amatéři a začínající profesionálové
SBOROVÝ ZPĚV
účastníci hudebních kurzů, rodiče či „nehudební“ doprovod a pro všechny, kteří rádi zpívají.
KOMORNÍ HRA
Komorní hra je určena všem hudebníkům bez rozdílu věku a stupně pokročilosti

Klíčové aktivity

Sólová hra, komorní hra, sborový zpěv, hra v orchestru.
Vystoupení na koncertech konaných v rámci hudebních kurzů.

Harmonogram realizace projektu

TERMÍN:
28.7.-4.8.2017
MÍSTO KONÁNÍ:
Rožmberk nad Vltavou

Rozpočet projektu

 • Lektoři-mzda: 164 000,00 Kč
 • Organizátoři-mzda:40 000,00 Kč
 • Ubytování-lektoři+organizátoři: 36 400,00 Kč
 • Stravování-lektoři+organizátoři: 27 300,00 Kč Ostatní: Provozní náklady: 10 000,00 Kč
 • Ostatní výdaje-kancel.potřeby:5 000,00 Kč
 • Dárky lektoři a učinkující: 5000,00 Kč
 • Závěrečný raut: 5 000,00 Kč Doprovodný program: 5 000,00 Kč
 • Účetní mzda: 6 000,00 Kč
 • Trička pro účastníky: 10 000,00 Kč
 • Telekom. Služby: 3 000,00 Kč
 • Internet: 5 300,00 Kč
 • Propagace: 10 000,00 Kč
 • Pronájmy prostor: 15 000,00 Kč

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie