Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Ať neprší do chaloupek

Ať neprší do chaloupek

Organizace: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice

Chaloupky – tábory z dob našeho dětství. Klasické stany s podsadou do kterých občas zatéká. Cílem našeho projektu je zakoupení plachet pro naše tábory, které se konají na dvou táborových základnách Tampír a Ovčín.

Cíle projektu

V Salesiánském středisku mládeže si myslíme, že neodmyslitelnou součástí života dětí by
měl být mimo jiné letní tábor, který děti vrhne do přírody, kde zažijí něco, čeho se jim ve
školním roce většinou nedostává. Proto už 25 let pořádáme letní pobytové tábory –
salesiánské chaloupky, kde děti vedeme ke zdravému životnímu stylu, aktivní zábavě,
sportu, tvořivosti a k navázání zdravých sociálních vztahů.

Salesiánské chaloupky, mají dlouholetou tradici a stojí na následujících pilířích:
rodinná atmosféra přátelské prostředí – menší počet účastníků
· pečlivě vybírání a proškolení táboroví vedoucí
· důraz na bezpečnost – nikdy jsme neměli vážnější úraz

Nejedná se o tzv. „masové“ tábory se stovkou účastníků, právě naopak. Dbáme na omezený
počet dětí (max 25) tak, aby děti mezi sebou navázaly úzké vazby a abychom se jim mohli
pečlivě věnovat, každému podle jeho potřeb. Pyšníme se kvalitně připraveným programem,
který zahrnuje: sportovní činnost, pohyb v přírodě, práci v týmu i učení se samostatnosti,
kreativní a tvůrčí činnost, diskuzní hry a aktivity. V průběhu 25 let bylo na našich táborech
cca.10 000 účastníků. Všechny tábory jsou vedeny dobrovolníky, kteří se rekrutují z dětí
jezdících na Chaloupky od dětství.

Cílová skupina

  • Děti a mládež

Cílovou skupinou jsou děti. Našim nejmenším účastníkům je 5 let, nejstarším 15.let.

Klíčové aktivity

Klíčovou aktivitou projektu je nakoupení plachet pro stany na naše dvě táborové základny.
Plachty, které jsou v současnosti používané jsou více než 15 let staré. I přes impregnaci
plachet v minulých letech, není jejich funkčnost dále zachována.

Harmonogram realizace projektu

Červen – srpen 2017: realizace táborů – vyřazení nefunkčních plachet
Říjen – listopad 2017: vytipování vhodného dodavatele a nákup stanových plachet

Rozpočet projektu

Potřebný počet kusů:
30ks – 15 x 2 táborové základny
Předpokládaná částka na nákup jedné plachty o rozměrech 205 x 205 výška 150, v základní
barvě režné: 2 980,- Kč
Celková částka pro vybavení obou základen: 89 400,- Kč
Požadovaná částka od donátorů: 50 000,- Kč

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie