Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy

Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy

Organizace: Unie Roska reg.org. Roska České Budějovice z.p.s.

Od roku 2011 pořádáme pro naše členy a širokou veřejnost "Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy." Na této oblíbené akci vystupují profesionální i amatérští umělci. Mají zde prostor žáci Lidových škol umění, sportovní kluby a taneční soubory.Po celou dobu naší akce je na velkoformátové LED obrazovce promítána prezentace o nemoci RS, o novinkách a možnostech její léčby, o naší organizaci a nechybí ani informace o dárcích, sponzorech a podporovatelích celé akce.

Cíle projektu

Tímto projektem bychom chtěli podpořit osoby se zdravotním postižením, pacienty s
roztroušenou sklerózou, zajistit větší propagaci naší organizace, motivovat nemocné k
aktivnímu přístupu k této závažné nemoci a ukázat jim, že na boj se zákeřnou nemocí, která
invalidizuje osoby převážně v produktivním věku, nejsou sami a že se mohou na naši
organizaci kdykoli obrátit. Národní den a Celosvětový den RS jsou připomínány
celorepublikově. Program je sestaven tak, aby oslovil co nejvíce lidí. Hlavní ideou celé akce
je, že o zdraví musí pečovat každý ať je zdravý nebo nemocný. Navážeme na minulé ročníky
benefičních akcí a připomeneme široké veřejnosti, že přes veškeré pokroky, které medicína v
posledních letech uskutečnila, je mezi námi pořád dost lidí, kteří potřebují pomoc nás všech.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Projekt je převážně určen pro pacienty s roztroušenou sklerózou, jejich rodiny a přátele.
Pacienti po sdělení nemoci často upadnou do jisté letargie, deprese, strachu a to je důvod
častého zhoršení jejich zdravotního stavu. Zde je místo pro naše služby a péči. Dále je určen
pro širokou veřejnost, která často nemá o RS žádné informace.

Klíčové aktivity projektu

Příprava projektu:
zajištění účinkujících, moderátora, sestavit přesný program celé akce. Zajištění místa konání,
technických věcí - pódium, aktuální prezentace na led obrazovku, lavice pro diváky. Vytvořit
propagační leták a jeho rozšíření do místních médií, na webové stránky, na facebook a
rozeslat všem členům Rosky, neziskovým organizacím a všem, kteří nás znají. Oslovit
odborné lékaře a požádat je o spolupráci a živé vystoupení, o sdělení novinek v léčbě a o
zodpovězení podaných otázek. Domluvit s dobrovolníky prodej výrobků, vyrobených pacienty
v rámci ergoterapie u našich stánků a zajistit drobné občerstvení u našich sponzorů. Náš
benefiční koncert je propagován na celém území Jihočeského kraje.

Vlastní akce:
zahájení celé akce předsedkyní Rosky Č. Budějovice, vlastní koncert - letošním známým
umělcem bude Ivan Hlas a Trio, folklórní soubor Furiant, Sharks Ledenice, taekwondo
Křemežští draci a s dalšími interprety jednáme. Odborný lékař bude během celé akce
odpovídat na dané dotazy. Kulturní program se snažíme sestavit tak,aby si v něm každý
člověk našel "to své" a akce zaujala a oslovila co nejvíce lidí. Během celého programu zde
bude připravena kasička s Veřejnou sbírkou pro naši organizaci, kam mohou přítomní
přispívat jakoukoli finanční částkou.

Závěr:
poděkování všem účinkujícím a účastníkům akce.
Vyhodnocení

Harmonogram realizace projektu

Na přípravných akcí projektu pracujeme průběžně již od listopadu 2016.
Vlastní benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy se koná
8.6.2017 od 14:00 hodin - 18:00 hodin.

Rozpočet projektu

Celkem uznatelné výdaje: 144 000,-Kč.

moderátor: 4 000,-Kč
umělci: 10 000,-Kč
Ivan Hlas TRIO: 30 000,-Kč
organizační personál: 17 000,-Kč
cestovní výlohy účinkujících: 6 000,-Kč
zastřešené pódium: 20 000,-Kč
LED obrazovka: 30 000,-Kč
graf. návrh a tisk plakátů : 15 000,-Kč
vylepení plakátů: 12 000,-Kč

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie