Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Hliněný svět autistů

Hliněný svět autistů

Organizace: Auticentrum, o.p.s.

Vybudováním keram.dílny získají naši klienti možnost ztvárnit své originální vidění světa, kt.nám zůstává kvůli jejich problémům s vyjadřováním mnohdy skryto. Práce s hlínou jim přináší radost, hnětením stimulují prsty, dlaně, uvolňuje napětí, zlepšuje soustředění, motoriku i vzájemné vztahy, komunikaci–tedy oblasti, se kterými mají největší potíže. Díky vlastní peci prožijí děti celý proces výroby, získají hmatatelný výsledek svého snažení, radost z vlast. šikovnosti a úspěchu.

Cíle projektu

Vybudování keramické dílny v novém objektu našeho centra.

Ve starých prostorách fungovala keramika díky spolupráci se ZŠ v objektu. Nyní kroužek nemůže probíhat kvůli
tomu, že nemáme kde vypalovat výrobky a klienti nemohou pokračovat v oblíbené aktivitě.
Do keram. dílny bude docházet 25 klientů (kontrola dle docházky).
Dílnu vybudujeme po získání peněz do října 2017.
Díky výrobě keramiky děti a dospělí zlepší grafomotoriku, jemnou motoriku, stimulují
všechny smysly. Ověření v záznamech lektora – stav na počátku navštěvování kroužku a po
6 měsících.
Díky prodeji vyrobené keramiky na adventních trzích získáme peníze pro naše centrum –
použijí se na výrobu pomůcek, rozšiřování knihovničky, kterou zdarma využívají rodiče
klientů. Výnos bude činit cca 4 000 Kč. Kontrola bude provedena odděleným zapisováním
prodeje keramiky. Peníze z prodeje keramiky jsou pro nás důležité i proto, že kroužek
keramiky, stejně jako ostatní aktivity, poskytujeme zdarma.
Prodej keramiky vyrobené našimi klienty slouží i k šíření povědomí o autismu mezi lidi a
destigmatizaci autistů.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • rodiče rodiče dětí s poruchou autistického spektra
  • dospělí do 45 let s poruchou autistického spektra

Cílovou skupinou jsou klienti našeho centra - děti a mládež s autismem, dospělí autisté do 45
let. Další skupinou, která bude moci využít pec jsou rodiče a zdraví sourozenci našich klientů.

Klíčové aktivity

1.Průzkum trhu – stanovení potřebných parametrů pece a ceny pece - již hotovo
2.Zakoupení pece a dalších potřebných komponent; montáž
3.Zkušební provoz
4.Informace na webových stránkách
5.Spuštění běžného provozu – účast donátora
6.Prodej a osvěta

Harmonogram realizace projektu

  • Začátek projektu – říjen – listopad 2017.
  • Vybavení keramické dílny - do 30. listopadu.
  • Začátek terapií – prosinec 2017
  • Prodej a osvěta – únor 2017
  • Ukončení a vyhodnocení projektu – 31. prosince.

Rozpočet projektu

Zařízení a vybavení (ceny vč. DPH):
- keramická pec KITTEC CBN 70 – Studio line - 46 890 Kč
- termoregulátor TC 66 - 2980 Kč
- zakládací set CBN 70 – 3 376 Kč
- 5x deska pracovní dřevěná – 5x 240, 79 Kč – 1 203, 95 Kč
- 5x válek 40 - 5x 62, 92 Kč – 314, 60 Kč
- glazura a hlína 1 000 Kč

Celkem: 55 765 Kč

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie