Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Naproti rodině - proti hladu

Naproti rodině - proti hladu

Organizace: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Jihočeská rozvojová o.p.s. poskytuje na základě pověření Jihočeského kraje k výkonu sociálněprávní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb. službu Naproti rodině v Jihočeském kraji, která je mimo jiné zaměřena na podporu ohrožených rodin formou tzv. sanace. Jedná se o přímou podporu rodin v jejím přirozeném prostředí. Součástí sanace je také potravinová pomoc sociálně slabým rodinám. Jedná se o preventivní službu, která zabraňuje odebrání dítěte a nařízení ústavní péče.

Cíle projektu

Hlavním smyslem projektu je podpora ohrožených rodin s dětmi formou potravinové pomoci
a to ve spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje, z. s., se kterou má Jihočeská
smlouva uzavřenou smlouvu. Cílem je zajistit potravinovou pomoc rodinám, mimo ORP České
Budějovice. Jedná se o nízkopříjmové rodiny, pro které je dojíždění pro potraviny nereálné.
Cílem je dovézt potravinovou pomoc rodinám do ORP Soběslav a Tábor a podpořit tak
ohrožené rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte z důvodu nedostatku jídla. Jihočeská rozvojová
počítá s podporou 4 rodin, kterým bude potravinová pomoc poskytována vždy dvakrát
měsíčně po dobu 6 měsíců. Potravinová pomoc je poskytována v rámci služby sanace rodin,
kdy Jihočeská rozvojová spolupracuje s OSPOD Jihočeského kraje.
Cíl:
Dovézt potravinovou pomoc do ORP Soběslav a Tábor - podpořeny budou 4 ohrožené rodiny
v agendě OSPOD.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Maminky s dětmi

Službu sanace rodin poskytuje Jihočeská rozvojová o.p.s. ve spolupráci s příslušným OSPOD
již od roku 2016. Za tuto dobu podpořila 10 ohrožených rodin. Cílovou skupinou jsou rodiny
nacházející se v obtížné životní situaci, kterou způsobují ve většině případů problémy se
zadlužeností, nezaměstnanost, problémy s bydlením a nevyhovujícím zázemím pro děti,
konflikty ad.. Projekt potravinové pomoci je směřován do rodin, které mají nedostatek
finančních prostředků na výživu dětí v rodině. Hlavním důvodem je nízký příjem rodiny,
zadluženost rodin, výchova dětí samoživitelem atd. Rodině tak nezbývá dostatek finančních
prostředků na nákup jídla pro děti. Plánována je podpora 4 rodin formou potravinové pomoci.

Klíčové aktivity projektu

Projekt je rozdělen do následujících aktivit:
1) Uzavření smlouvy s Potravinovou bankou Jihočeského kraje na poskytnutí potravinové
pomoci - smlouva již byla uzavřena.
2) Ve spolupráci s OSPOD určit rodiny, pro které bude tato forma pomoci vhodná a s
rodinami uzavřít dohody.
3) Pracovník Jihočeské rozvojové o.p.s. informuje Potravinovou banku emailem o situaci v
rodině. Rozepíše, jaké problémy rodina řeší, kolik je členů v rodině, počet dětí a jejich věk.
Potravinová banka potravinové balíčky připraví, tak aby vystačily na 14 dní.
4) Rodinám bude pracovník Jihočeské rozvojové o.p.s. dovážet potravinové balíčky a to vždy
jednou za 14 dní. Z každé této podpory je veden zápis.
5) S rodinami bude klíčový pracovník pracovat a pomáhat ve zmírnění či odstranění tíživé
situace v rodině (každý týden 1 až 2 návštěvy v rozsahu do 3 hodin) – na tuto činnost není
projekt zaměřen.

Harmonogram realizace projektu

  • Začátek realizace projektu: červenec 2017
  • Ukončení realizace projektu: prosinec 2017

Rozpočet projektu

Služby:
Pronájem vozidla pro rozvoz potravinové pomoci - 30 000 Kč (podpora 4 rodin, každá rodina
bude podpořena 2 x měsíčně po dobu 6 měsíců, tj. celkem 48 cest,pronájem vozidla na jednu
cestu = 625 Kč).

Osobní náklady:
Mzda klíčového pracovníka - 20 000 Kč (3 333 Kč hrubého/měsíc).

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie