Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Podpořme rozvoj hospicové péče na Českobudějovicku

Podpořme rozvoj hospicové péče na Českobudějovicku

Organizace: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Podpora Domácího hospice sv. Veroniky směruje k stabilizaci nové služby péče o umírající pacienty na Českobudějovicku a v okolí. Tato služba umožní ročně okolo 90ti pacientům zakončit svůj život za vysoce specializované paliativní péče, v jejich domácím prostředí, obklopeni rodinou a nikoli sami v nemocnici. Hospic v péči nejvíce svazuje nedostatek prostředků na mzdy ošetřujícího personálu. Tato péče není dosud dostatečně hrazena z veřejných zdrojů a bez štědrosti dárců ji není možné provozovat.

Cíle projektu

V moderní zdravotní péči je stále více patrná potřeba specializované paliativní péče o
pacienty, u kterých si již neporadí vítězná medicína. Někteří lidé umírají osamoceni, či v
bolestech fyzických i duševních, které však lze v hospicové péči odstranit, nebo mírnit. Ne
všichni pacienti potřebují hned lůžkovou péči a lze o ně pečovat příhodněji a levněji, spolu s
rodinou v jejich domácím prostředí.
Takovouto domácí péče poskytuje nový Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích,
který má za sebou první úspěšný půlrok provozu. Domácí hospic je možné provozovat hlavně
díky zázemí lůžkového hospice v Prachaticích, příspěvkům měst i kraje a částečně dotacím
od ministerstev či platbám pojišťoven. Velká část provozu je kryta z darů nadací, firem a
drobných dárců.
Cílem podpory domácího hospice je částečné zabezpečení mzdy jedné zdravotní sestry,
denně vyjíždějící za pacienty hospice. Mzdy jsou právě nejvýznamnější a nejhůře
zabezpečenou položkou rozpočtu a málokterý jednotlivec organizace či ministerstvo je chce
podpořit. Bez personálu však péči zajistit nelze. Smyslem projektu je udržet kvalitní,
proškolený odborný personál v domácím hospici a zabezpečit tak nadále špičkovou paliativní
péči potřebným na Českobudějovicku.
Domácí hospic jen za 5 měsíců od počátku provozu věnoval 44 pacientům 554 dní péče při
340 návštěvách, přičemž 25 pacientů již doprovodil až do konce. Výkony jsou stále
hodnoceny, ale nejlepším hodnocením je dobré jméno a vděk pacientů i jejich blízkých.

Cílová skupina

  • Senioři
  • Zdravotnictví

Cílovou skupinou jsou primárně nevyléčitelně nemocní lidé, trpící bolestmi, či neschopní
sebeobsluhy, potřebující odbornou paliativní péči. Druhou cílovou skupinou jsou příbuzní a
blízcí pacientů, kterým je poskytnuta pomoc v těžkém období umírání a truchlení po jejich
milovaných.

Klíčové aktivity

Klíčovou aktivitou je zajištění specializované paliativní péče o pacienty odborně proškolenou
zdravotní sestrou, jako hlavním článkem multidisciplinárního týmu pečujícího o umírající
pacienty.
Z projektu bude zabezpečena mzda zdravotní sestry na dva měsíce. V týmu domácího
hospice pracují na dohodu o provedení práce dvě zdravotní sestry a v pracovním poměru pět
zdravotních sester. Zabezpečují tak nepřetržitě výjezd dvou týmů současně a jsou schopné
se ošetřit až sedm pacientů denně. Ani při této kapacitě však není možné se postarat o
všechny pacienty, kteří by měli o službu zájem a měli současně patřičnou diagnózu pro
paliativní péči. Z tohoto důvodu ještě hospic počítá s navýšením kapacity tak, aby přesně
odpovídala standardům paliativní péče běžným ve světě i u nás a současně potřebám
pacientů v regionu.
Naplněním Klíčové aktivity je tedy proplacení hrubé mzdy zdravotní sestry za cca 2 měsíce.

Harmonogram realizace projektu

Projekt předpokládá schválení ke konci listopadu 2017, proto lze realizovat až za poslední
dva měsíce roku 2017.
1. 2. 2017 – 28. 2. 2017 shromáždění informací a příprava materiálů
1. 3. 2017 – 3. 3. 2017 sepsání a odeslání projektu
1. 4. 2017 – 25. 10. 2017 propagace projektu u donátorů, podání ostré verze projektu
1. 11. 2017 – 31. 12. 2017 realizace projektu

Rozpočet projektu

Osobní náklady na hrubou základní mzdu jedné zdravotní sestry na dva měsíce jsou 58 600,-
Kč. Od donátorů požadujeme částečnou úhradu dvouměsíční mzdy ve výši 50 000,- Kč.

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie