Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Poradna pro lidi

Poradna pro lidi

Organizace: Amálka poradna pro oddlužení a pomoc člověku v tísni z,s

Náš projekt se zabývá pomocí občanům, kteří často nemají ani finanční možnosti a ani znalosti, aby si sami byli schopni pomoci v těžkých životních situacích . Tyto situace si v mnoha případech nezavinili sami, ale v jejich životě nastala situace kterou bez pomoci jiné osoby nezvládnou. Projekt se také zabývá možnosti uplatnění osob s tělesným postižením , kteří se hůře začleňují do společnosti a i přes svůj handicap jsou v mnoha oblastech přínosem . Také pomáháme dalším NNO.

Cíle projektu

Cíl našeho projektu je vybudovat zázemí a kvalitní služby a hlavně lidský přístup při řešení
problémů našich klientů .
Domníváme se, že každý člověk by měl mít možnost kvalitních služeb i když si je nebude
moci finančně dovolit . A to i v případě jestli je to babička , maminka na mateřské dovolené
nebo vozíčkář .
Aby překážka, která je pouze nedostatek financí nebo neznalost zákona nebyla příčinou toho,
že často člověk v tísni přijde o střechu nad hlavou a podobných životních situací . Cíl projektu
je pomoci všem, kteří naši pomoc budou potřebovat nezávisle na tom, kdo jsou nebo z jakých
podmínek pochází . Dalším našim cílem je začlenit kolegy z znevýhodněných skupin do
pracovního procesu . Zkráceně řečeno chtěli bychom vybudovat centrum pomoci lidem v
tísni .

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Maminky s dětmi

Mentálně a tělesně postižené děti - spolupráce se spolkem rodičů těchto děti Cestou vůle,z.s., společné akce, pomoc s vybavením herny, kde děti tráví čas.
Handicapovaní - možnost nabídky pracovních míst .
Senioři - pomoc v oblasti oddlužení a právní služby .
Matky s dětmi - pomoc v oddlužení a právní služby .

Projekt je určen pro všechny občany, kteří se ocitli z jakéhokoli důvodu ve špatné životní
situaci a potřebují podporu nezávisle na tom, zda mají na drahé služby nebo ne .
Poradna je pro všechny kteří budou naši pomoc potřebovat .

Klíčové aktivity

1. pomoc s dluhy a oddlužením .

2. právní poradenství

3. osvěta finanční gramotnosti

4. začlenění znevýhodněných skupin do pracovního procesu.

5. spolupráce s další neziskovou organizací .

Harmonogram realizace projektu

Otevření centra pomoci s dluhy - květen 2017 .
Tento projekt bychom chtěli udržet trvale . Následně možnost dalších center v dalších lokalitách .

Rozpočet projektu

Vybavení kanceláře
Počítač - 10 000 Kč
Tiskárna - 3500 Kč
Kancelářské potřeby 5000 Kč
Nábytek - stůl , židle , skříně , police - 10 000 Kč
Koberec 3000 Kč
Právní služby - 60 000 Kč


Provoz kanceláře
Nájem 6000 Kč
Služby 12000 Kč
Internet 6000 Kč
Doprava - cestovné
Příspěvek na automobik 40 000 Kč
Pojištění 3000 Kč
Pohonné hmoty 10 000 Kč
Příspěvek na mzdy administrativních pracovnic 50 000 Kč

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie