Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.

Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.

Organizace: Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.

Projekt je zaměřen na efektivní využití potravin dodávaných z Potravinové banky a propagaci boje proti plýtvání potravinami. Ti, kteří potraviny získávají, s nimi mnohdy neumí nakládat a využít je k přípravě hodnotných jídel. V první fázi projektu budeme učit přípravu ze základních potravin v odběratelských organizacích i v profesionálním studiu. Recepty pak budou shromážděny a zdokumentovány a v druhé fázi projektu vydány v publikaci, která bude k dispozici jak organizacím, tak veřejnosti.

Cíle projektu

I.fáze:
Za přispění skupin s posláním boje proti plýtvání a odborníků budou připraveny kuchařské lekce pro příjemce potravin. Recepty z těchto lekcí budou shromážděny vč.fotodokumentace.
Garantem každého receptu bude odborník, organizace nebo komunitní skupina zapojená do projektu.

 • Počet absolventů kuchařských lekcí: 150
 • Počet zapojených organizací a skupin: 15
 • Počet realizovaných kuchařských lekcí: 15
 • Počet získaných receptů: 150

II.fáze:
Její realizace není nezbytná, ale díky ní lze podpořit výše zmíněné cíle I. fáze, zejména pak marketing celé akce a zlepšení cash-flow Potravinové banky i propagace zapojených subjektů ze soukromé sféry. Při nižším rozpočtu je možno realizovat několika stránkovou brožovanou publikaci. Pokud se najde dostatek podporovatelů lze realizovat i plnohodnotnou kuchařskou knihu, jejímž obsahem nebudou jen recepty, ale i propojení s vizí a příběhy.

 • Počet vydaných kuchařských publikací: 1
 • Počet veřejných prezentací: 3
 • Počet zapojených profesionálů: 10
 • Náklad publikace: min 500 ks

Hlavním smyslem našeho projektu je propagace boje proti plýtvání potravinami, zefektivnění jejich využívání a ozřejmění činnosti naší organizace. Na základě zkušeností ze zahraničních projektů podobného charakteru očekáváme propojení s odbornou i laickou veřejností, které nemusí být omezeno jen územím kraje. Jako vedlejší, nikoli však nepodstatný, cíl našeho projektu vidíme finanční zisk, který může přinést realizace II.fáze.

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Handicapovaní
 • Senioři
 • Maminky s dětmi
 • Prevence drogově závislých
 • Aktivní stárnutí
 • Životní prostředí
 • Odborná, podnikatelská i široká veřejnost

Příjemci potravinové pomoci – přímí účastníci kurzů vaření
Mezi přijemce, zahrnující na území kraje až 3000 osob patří:

 • děti a mládež
 • handicapovaní
 • senioři
 • maminky s dětmi
 • závislých

Životní prostředí – propojení témat komunitních skupin a organizací za účelem minimalizace plýtvání a odpadu
Jiné – propojení odborné, podnikatelské i široké veřejnosti s realitou sociálních služeb v projektu s populárním tématem (vaření).

Klíčové aktivity

I. fáze:

 • navázání spolupráce s odborníky, organizacemi a komunitami
 • příprava receptů pro kuchařské kurzy
 • mediální propagace projektu
 • realizace kuchařských kurzů
 • pořízení fotodokumentace
 • realizace závěrečné tiskové zprávy

II. fáze:

 • zajištění možných dodavatelů služeb dle možností rozpočtu
 • medializace projektu - II.fáze
 • prodej reklamního prostoru v publikaci k zajištění financování
 • tisk publikace
 • distribuce publikace
 • nabídka spolupráce na celostátní úrovni
 • závěrečná tisková zpráva

Harmonogram

I. fáze – březen – říjen 2017
II. fáze – červen – prosinec 2017


distribuce publikace (vánoční trh 2017)

Rozpočet projektu

Viz příloha.


Celkový rozpočet:
I. fáze: 99 500 Kč
II. fáze: 50 000 Kč

Minimální rozpočet pro zahájení realizace: 50 000 Kč
Požadovaná dotace od donátorů Burzy filantropie: 50 000 Kč

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie