Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Skutečně zdravé vaření ve školách na Českobudějovicku

Skutečně zdravé vaření ve školách na Českobudějovicku

Organizace: Skutečně zdravá škola, z.s.

Cílem projektu je podpora zdraví dětí v ORP České Budějovice prostřednictvím zvýšení kvality stravování a kultury stravování ve školách. Obsahem projektu je realizace zážitkového semináře pro cca 30 vedoucích školních jídelen a kuchařek ze škol a školek v ORP České Budějovice. Seminář se uskuteční ve vybrané školní jídelně a na programu bude vedle stručného teoretického úvodu praktická výuka vaření z čerstvých regionálních surovin. Účastnice semináře obdrží receptury pokrmů včetně norem pro škol

Cíle projektu

Cílem projektu je podpora zdraví dětí a mládeže a prevence vzniku nadváhy, obezity a
dalších chronických onemocnění a vytvoření prostředí podporujícího zdraví v mateřských a
základních školách na území ORP České Budějovice. Nástrojem k naplnění tohoto cíle je
program Skutečně zdravá škola. V ORP České Budějovice jsou k dnešnímu dni do programu
zapojeny 3 mateřské a základní školy. Školy s podporou regionální koordinátorky a s využitím
našich metodických materiálů plní stanovená kritéria a usilují o získání certifikátu. Školy
zapojené do programu nakupují čerstvé sezónní suroviny od dodavatelů z regionu, organizují
výlety na farmy, začleňují téma stravování do vzdělávacího programu, nabízejí kurzy vaření
pro žáky i rodiče, pěstují v rámci svých možností na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu a
podporují pravidelný přirozený pohyb dětí. Přidanou hodnotou programu je jeho
komplexnost, tj. nejde „jen“ o lepší vaření ve školní jídelně, ale o získání vztahu k jídlu,
poznání, odkud potraviny pocházejí, jak se pěstují a vyrábějí, a porozumění vztahům mezi
jídlem, které jíme, a světem, ve kterém žijeme. Důležitou součástí programu je realizace
praktických seminářů pro vedoucí školních jídelen a kuchařky s výukou vaření z čerstvých
regionálních surovin. Po těchto kurzech je velká poptávka. Bohužel školy nemají k dispozici
dostatek prostředků k financování seminářů. Zajištění bezplatných vzdělávacích akcí pro
školy je tedy momentálně jednou z našich priorit.

Cílová skupina

  • Děti a mládež

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou vedoucí školních jídelen a kuchařky z mateřských a
základních škol v ORP České Budějovice. V okrese je celkem 103 mateřských a základních
škol, projektem oslovíme část z nich. Po kurzech vaření je mezi kuchařkami velká poptávka.
Většina z nich je středního věku a jsou již delší dobu po vyučení. Mají zájem o praktické tipy,
jak připravit zdravé a současně chutné pokrmy v souladu s nejnovějšími trendy a jak pro ně
získat strávníky. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou děti a dospívající mládež ve věku
3 až 15 let v ORP České Budějovice. Jde o cca 17.000 dětí a mládeže. Další cílové skupiny
jsou: zřizovatelé škol, ředitelé a ředitelky škol, učitelé a učitelky, rodiče, místní komunita,
široká veřejnost.

Klíčové aktivity

V rámci projektu uspořádáme zážitkový seminář pro vedoucí školních jídelen a kuchařky s
názvem „Vaříme z čerstvých sezónních surovin podle zásad Skutečně zdravé školy“. Seminář
se uskuteční v prostorách vybrané školní jídelny v ORP České Budějovice. Podmínkou je
zajištění prostoru o velikosti cca 20 x 10 metrů a příkon 34 000 kW. V tomto prostoru
připravíme s pomocí zapůjčené gastrotechniky několik ostrůvků, kolem kterých bude
probíhat výklad a vaření vždy pro menší skupinu účastnic. V úvodu semináře proběhne
krátký teoretický výklad o důležitosti zařazování čerstvých sezónních surovin z regionu, o
potřebě a způsobech snižování obsahu soli, o snižování množství sladidel, využití tradičních
potravin, rozšíření používání celozrnných obilovin, luštěnin, zeleniny a olejnatých semen. V
praktické části proběhne společná příprava předem dohodnutých pokrmů (pokrmy bezmasé
nesladké, odlehčené sladké, zapékané, saláty, dipy, dresinky, pomazánky, svačinky). Výběr
receptur pro vaření provedeme po konzultaci s přihlášenými účastnicemi (anketa). Účastnice
semináře obdrží manuál s normovanými recepturami připravovaných pokrmů a teoretickým
doprovodem a osvědčení o účasti. Seminář povedou zkušení lektoři a lektorky. Seminář se
bude konat v odpoledních hodinách nebo v sobotu a bude trvat cca 3 – 4 hodiny. Na seminář
pozveme individuální pozvánkou vedoucí školních jídelen a kuchařky ze všech základních a
mateřských škol v ORP České Budějovice. Kapacita semináře bude cca 30 osob. Pojetí
semináře s kombinací hromadného setkání a individuální práce je velice atraktivní a bude
zajímavé i pro případné pozvané hosty z řad zřizovatelů škol, místních politiků a pro média.

Harmonogram realizace projektu

Zážitkový seminář proběhne během jednoho dne koncem srpna 2017.
Příprava semináře bude probíhat od května do srpna 2017.

Rozpočet projektu

osobní náklady: lektorská a organizační činnost, tj. organizační a obsahová příprava
semináře, oslovení cílové skupiny a komunikace s cílovou skupinou, vedení teoretického a
praktického programu na semináři, příprava manuálu, příprava osvědčení o účasti, zpětné
vazby, cestovné, celkem 29 500 Kč
materiál: suroviny pro vaření 5 000 Kč, drobné pomůcky 1 000 Kč
služby: pronájem prostor 2 000 Kč, tisk a vazba manuálů (40 stran), tisk osvědčení o účasti
(barevně) 3 500 Kč

Celkem 41 000 Kč

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie