Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Ubraňme sebe i své zdraví

Ubraňme sebe i své zdraví

Organizace: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

Uspořádání série workshopů na našem českobudějovickém pracovišti pro seniory a zdravotně postižené zaměřené na péči o tělo a duši, sebeobranu pro seniory a zdravotně postižené, domácí násilí a obranu před šmejdy a jinými nekalými obchodními praktikami zaměřenými na obě cílové skupiny.

Cíle projektu

Cílem projektu je uspořádat workshopy pro 12-15 klientů ve čtyřech tematických okruzích (celkem 8 seminářů).

Zde získají povědomí o nové legislativě, naučí se bránit a chránit své
zdraví i sebe nejen v nebezpečných situacích, ale i ve svém domácím prostředí.
Smyslem je ochrana seniorů a osob se zdravotním postižením před negativními vlivy
prostředí i společnosti a reagování na aktuální potřeby obou cílových skupin projektů, které
nám sami sdělují v rámci našich aktivit a služeb.
Workshopy proběhnou v časovém horizontu do půl roku od získání finanční podpory (v první
polovině roku 2018).

Cílová skupina

 • Handicapovaní
 • Senioři
 • Aktivní stárnutí

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením.
Obě skupiny jsou ohroženy možností sociálního vyloučení ze společnosti, mají zhoršený zdravotní stav a pomalu se jim snižuje kvalita života.

Klíčové aktivity

Informovat veřejnost o chystaném projektu.

Uspořádat sérii workshopů:
1. Péče o tělo i duši – reflexní terapie, měření tlaku, používání kompenzačních pomůcek v
domácím prostředí, předcházení pádům a úrazů seniorů, výživové poradenství – 4 semináře
po 3 hodinách.
2. Sebeobrana pro seniory a zdravotně postižené – rizikové situace, prostředky obrany,
hmaty a chvaty na obranu – 1 seminář na 4 hodiny.
3. Domácí násilí – prevence, rizika, kam se obrátit – 1 seminář na 4 hodiny.
4. Obrana proti šmejdům – ochrana spotřebitelů, reakce na legislativu kontroly kotlů, kdy se
do domu mohou dostat cizí lidé a využít nevědomosti dané cílové skupiny – 2 semináře po 3
hodinách.

Vydání závěrečné tiskové zprávy o projektu.

Harmonogram realizace projektu

Listopad 2017 – červenec 2018

 • Listopad až prosinec 2017 - informovat veřejnost o chystaném projektu, organizace projektu
 • Leden až červen 2018 - workshopy
 • Červenec 2018 - závěrečné zhodnocení, vydání závěrečné tiskové zprávy o projektu

Rozpočet projektu

 • Pronájem prostor - 38 hodin – 200Kč/hod – 7 600,-
 • DPP lektorů – 22 hod – 200Kč/hod – 4 400,-
 • Cestovné lektorů – 1 000,-
 • DPP koordinátor projektu – 38 hod – 150Kč/hod – 5 700,-
 • Kancelářské potřeby – 1 000,-
 • Tonery – 2 500,-
 • Telefony – 500,-
 • Drobná režie – 1 500,-
 • Propagace 2 000,-
 • Občerstvení lektorů – 500,-

Celkem 26 700,-

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie