Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Včelí stezka v komunitní zahradě

Včelí stezka v komunitní zahradě

Organizace: Naše zahrádka z.s.

Včelí stezka pro veřejnost bude součástí areálu přírodní komunitní zahrady Naše zahrádka na Rudolfově u Českých Budějovic. Stezka bude součástí dalších naučných stezek o významu vody, půdy a stromů v krajině. Reflektujeme skrze ní skutečnost, že v současné době si málokdo uvědomuje význam včel. Kdo z nás bere vážně informaci, že existence 78% potravy kterou jíme, je závislá přímo na včelách. Chceme otevřít informace všem generacím, které povedou k pozitivnímu vztahu ke včelám.

Cíle projektu

Cílem projektu je probudit v lidech zájem o včely, posílit vědomí o jejich významu a následně
upevnit zodpovědnost za dění kolem sebe v každém z nás. Prostřednictvím projektu se
budou potkávat všechny generace i sociální skupiny, včela umožňuje předat mnoho
informací, které nastartují osobnostní rozvoj v každém jedinci. Projekt, který připravujeme,
přesahuje dané místo i čas. Na fenomén včely se vážou prakticky všechny oblasti života
člověka. Skrze včelu můžeme pochopit, mnoho souvislostí v přírodních dějích, uvědomíme si
závažnost biodiverzity, zvědomíme si principy přírodních zahrad, můžeme vidět mnoho
analogií včelstva a člověka v komunikaci, prosociálních vztazích, fyzikálních jevech, ...
Nebudou to jen pouhé informace, ale bude to soubor kvízů, hádanek, prožitkových her, ...
Včelí stezka bude otevřená pro širokou veřejnost, díky tomu bude podporovat komunitu
vzniklou při spolku Naše zahrádka, ale současně bude vytvářet otevřenou platformu pro
zájemce přicházející z venčí. Vzhledem k tomu, že komunitní zahrada bude založena na
principech přírodních zahrad a navíc bude v souladu s kritérii dešťových zahrad, získají
návštěvníci mnohovrstevné informace, nejen o včelách, ale o přírodě komplexně.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Maminky s dětmi
  • Kultura
  • Aktivní stárnutí
  • Životní prostředí
  • Cestovní ruch

Projekt je koncipován takovým způsobem, aby mohl nabídnout informaci a prožitek všem
věkovým kategoriím a četným sociálním skupinám. např. rodiny s dětmi, senioři, školy,
školky, dětské domovy, domovy důchodců, zájemci o včelaření, zájmové spolky, odborná
veřejnost,...

Klíčové aktivity

1) Grafická příprava stanovišť a návrh jednotlivých stanovišť.
2) Výroba jednotlivých stanovišť, včetně interaktivních prvků.
- ostatní přípravné práce, jako je: metodická příprava, textová příprava, fotografické práce,
rešerše, korektury, tiskoviny a další (bude hrazeno z našich zdrojů)

Harmonogram realizace projektu

Začátek: únor 2018
Průběh činností 2018:
únor - březen: grafická příprava, korektury, finální podklady pro výrobu
duben - květen: výroba
červen: instalace
Konec: červen 2018

Rozpočet projektu

1) Grafická příprava (1.500Kč / stanoviště) = 15.000Kč
2) Výroba (3.500Kč / stanoviště) = 35.000Kč
Celková částka = 50.000Kč

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie