Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Železný adiktolog

Železný adiktolog

Organizace: PREVENT 99 z.ú.

ŽELEZNÝ ADIKTOLOG je celostátní sportovně společenskou událostí, která si klade za cíl rozšířit povědomí o adiktologických službách i závislostech obecně. Základem akce je triatlon. Každoročně se na trať vydá více než 100 závodníků z řad vyléčených nebo aktuálně léčených závislých, pracovníků oboru adiktologie a veřejnosti. Akce se koná v Českých Budějovicích na Sokolském ostrově. V místě jsou stánky s informačními materiály a odborníky na závislosti, atrakce pro děti, občerstvení a hudba.

Cíle projektu

Projektem sledujeme tyto cíle:
1. Prostřednictvím ojedinělé sportovně společenské události upozorňovat veřejnost na
problematiku závislostí, prezentovat různé podoby závislosti a typy služeb pro závislé,
prezentovat profesionalitu oboru adiktologie, bourat mýty o ztracených existencích a tím
vším edukovat veřejnost a napravovat veřejné mínění o službách pro tuto cílovou skupinu.
2. Vyhlášením výzvy „zkusit si zvládnout sprint triatlon“ nabízet alternativu nebo doplněk k
trávení jara (trénink nutný ke zvládnutí triatlonu) klientům v léčbě nebo již abstinujícím,
pracovníkům z oboru adiktologie a dalším.
3. Dostupnou možností zvládnout sprint triatlon dát léčeným závislým prostor k dosažení
dalšího drobného cíle z oblasti „boj se svým tělem“, a tím posilovat důvěru v sebe sama na
cestě k úzdravě.
4. Vytvořením jedinečného neformálního prostředí pro setkání pracovníků oboru adiktologie
podpořit prohlubování vztahů mezi nimi s ambicí vlivu dobrých vazeb na rozvoj oboru a
celostátní spolupráci.

Cílová skupina

  • Sport
  • Prevence drogově závislých
  • Zdravotnictví

Projekt je určen pro 4 cílové skupiny, a to
1) Léčení nebo vyléčení závislí
2) Pracovníci oboru adiktologie
3) Aktivní veřejnost (účastníci závodu)
4) Pasivní veřejnost – diváci a příjemci informací
Dosažené výstupy projektu jsou profitem pro všechny uvedené cílové skupiny.

Klíčové aktivity

Projekt má jedinou aktivitu, a to uspořádání celostátní sportovně společenské akce – triatlonu
s doprovodným programem.
Akce je situovaná do bezprostřední blízkosti centra Českých Budějovic, a to na Sokolský
ostrov, aby byla dostupná veřejnosti.
Triatlon předpokládá cca 100 startujících z řad vyléčených nebo aktuálně léčených závislých,
pracovníků oboru adiktologie a veřejnosti. Trať závodu se skládá z 500 m plavání, 20 km
jízdy na kole a 5 km běhu. Startovat lze buď v individuální disciplíně, tedy 1 člověk zdolává
všechny 3 disciplíny, nebo ve štafetě.
Depo závodu je umístěné na Sokolském ostrově, to znamená, že se zde střídají všechny
disciplíny. Divák nemusí nikam přecházet, aby viděl vše a mohl sledovat průběh závodu.
Závod je komentovaný.
Těsně vedle depa, tedy v centru veškerého dění, jsou umístěny informační stánky, kde jsou k
dispozici informace o závislostech a službách, které tuto problematiku řeší. Ve stáncích jsou
k dispozici pracovníci služeb pro závislé.
Občerstvení zajišťuje „tréninkový stánek“ naší organizace. Jde o tréninkové pracovní
prostředí pro některé naše klienty.
K doprovodnému programu patří pár atrakcí a her pro děti a také živá hudba, která vyplní
čas mezi koncem závodu a vyhlášením výsledků.
Večer je připravená „afterparty“ - společný nestrukturovaný večer v menším klubu s hudbou.

Harmonogram realizace projektu

Projekt chceme realizovat v roce 2017 i v dalších letech.
• Duben – červen: propagace, aktivita na sociálních sítích, přihlašování, vyřizování povolení,
dopravních uzávěr, plán a koordinace doprovodného programu, zajišťování dobrovolníků na
trať, plánování afterparty atd.
• Den před konáním: příprava tratě a materiálně technického zabezpečení
• V den konání:
6:00 finalizace tratě, stavba depa, stanů a příprava doprovodného programu.
7:00-10:00 registrace závodníků
10:00 start doprovodného programu
11:00 start triatlonu
13:00 živá hudba
14:00 vyhlášení výsledků
15:00 ukončení doprovodného programu
19:00 afterparty

Rozpočet projektu

Osobní náklady (část mzdy pracovníků administrativy, přípravného týmu a koordinátora 50
dobrovolníků, DPP pro leadry jednotlivých segmentů akce) 20.000,-

Služby (Propagace na sociálních sítích, pronájem prostor, energie, dopravní značení,
telefony, web, ozvučení, tisk a výlep plakátů, pronájem atrakcí, hudba, Červený kříž,
dopravce, půjčovné kol pro klienty, fotoslužby, atd.) 50.000,-

Materiál (Materiál na zajištění depa, cedule, pásky, spreje, visačky, papíry, reflexní vesty,
startovní čísla medaile, ceny, občerstvení pro závodníky atd.) 35.000,-

Cestovné (doprava materiálu a osob) 3.000,-

Celkem 108.000,-

Žádáno od partnera: 40.000,-

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie