Úvod O Burze Garanti

DialogCB

DialogCB je spolek založený za účelem podpory fundraisingových aktivit a navázání spolupráce a partnerství subjektů neziskového a ziskového sektoru v Českých Budějovicích. Spolek byl založen na začátku roku 2014 jako výsledek předešlých snah, ve kterých šlo zejména o navázání spolupráce mezi neziskovými organizacemi prostřednictvím akce s názvem DivSeFest (2012 a 2013). Sdružení zástupců neziskových organizací se formovalo již od roku 2012, kdy se uskutečnil 1. ročník festivalu DivSeFest. V současné podobě je spolek oficiálně zaregistrován od dubna roku 2014.

Koalice nevládek Pardubicka

Koalice nevládek Pardubicka je garantem myšlenky Burzy filantropie, kterou předala v Jihočeském kraji svému partnerovi DialogCB.

KONEP je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji. Dlouhodobým cílem Koalice je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací. Koalice vznikla v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od roku 2004. Burzu filantropie pořádá od roku 2011.

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie