Úvod O Burze Průběh

Průběh Burzy filantropie

Před samotným konáním Burzy filantropie jsou neziskové organizace v dostatečném předstihu vyzvány, aby zasílaly své projekty, se kterými se budou ucházet o podporu donátorů. Přihlášené projekty jsou následně viditelně umístěny na webu www.burzafilantropie.cz.

Do „finále“ Burzy filantropie a prezentace před donátory a veřejností postupují jen vybrané nestátní neziskové organizace, které v daném ročníku přihlásily svůj projekt. O výběru NNO rozhodují samotní donátoři z řad soukromého a veřejného sektoru. Do výběru je zapojena také veřejnost formou hlasování na internetových stránkách www.burzafilantropie.cz, z nějž postupuje vždy projekt s nejvíce získanými hlasy.

Pořadí prezentovaných projektů před donátory je určeno losem. Každá NNO má na prezentaci svého projektu 10 minut. Donátoři se k prezentovanému projektu vyjadřují a slovně jej ohodnotí, případně pokládají doplňující dotazy, které zástupci NNO musí zodpovědět. Na závěr Burzy filantropie rozhodnou donátoři o projektech, které podpoří svými prostředky a v jaké výši. Na jeden projekt může finančně, materiálně či jinou formou pomoci přispět více donátorů. Na Burze filantropie lze získat pro přihlášené projekty podporu v maximální celkové výši 50 000 Kč. Neziskové organizace však v některých případech prezentují projekty s vyšším rozpočtem, kdy burza je pro ně jedním ze zdrojů financování. Donátoři v těchto případech proto již několikrát podpořili zajímavé projekty vyšší částkou, nad limit žádaných 50 000 Kč, a to například až nad výši 100 000 Kč.

Donátor dává nestátní neziskové organizaci příslib k podpoře vybraného projektu formou šeku na konkrétní finanční částku, materiální dar, službu či jinou formu pomoci. Na šeku je uvedeno jméno donátora a také název nestátní neziskové organizace, které se rozhodl dát podporu. Šek má předepsaný i kontakt na donátora nutný pro pozdější komunikaci a vyřízení podpory projektu nestátní neziskové organizace. Kontakt na příslušnou NNO je na šeku uveden taktéž.

Na šeku je uveden termín, do kterého dojde k vzájemnému vypořádání vztahů mezi donátorem a nestátní neziskovou organizací.

Donátor může vybrané nestátní neziskové organizaci udělit i tzv. „divokou kartu“. Tou je rozuměno, že chce projekt vybrané NNO podpořit napřímo i bez samotné prezentace na Burze filantropie.

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie