Úvod Příběhy neziskovek A co děti s autismem? Nemají si kde hrát
19. 12. 2018

A co děti s autismem? Nemají si kde hrát

2018
Hřiště Hřiště

Vybudování hřiště pro děti s autismem – tento záměr přišla na letošní burzu představit Mgr. Milena Urbanová, ředitelka Auticentrum, o.p.s. Její kvalitní prezentace přesvědčila donátory k tomu, aby se společně složili na sumu, která paní ředitelce chyběla na vybudování hřiště.

Auticentrum je obecně prospěšná společnost, na jejímž založení se podílela současná ředitelka Milena Urbanová. „Já sama jsem rodičem dítěte s autismem a moc dobře vím, jak je život s dítětem s PAS náročný. Když jsem zjistila, že v Českých Budějovicích nejsou dostatečné služby pro lidi s autismem, pro jejich rodiny, chybí odborníci a kvalifikovaný personál, rozhodla jsem se založit organizaci Auticentrum, o.p.s. Při jejím založení jsem vycházela ze zkušeností rodičů dětí s autismem, kteří se do té doby scházeli ve spolku Autisté jihu, a jejichž potřeby jakožto pečujících osob pro mne byly a stále jsou směrodatné“, říká ředitelka Auticentra, Mgr. Milena Urbanová.

Vybudování venkovního hřiště pro děti z Auticentra je dalším doplněním chybějícího článku v dostupných službách pro děti s autismem. Paní Urbanová k tomu dodává: „Pohybové aktivity na čerstvém vzduchu, zlepšování motorické obratnosti, překonávání strachu z překážek… to vše je pro dítě s autismem stejně důležité jako pro dítě zdravé. U dětí s autismem však toto může být velký problém spočívající v tom, že děti s autismem z různých důvodů mnohdy nezvládají pobyt mezi zdravými vrstevníky na veřejných hřištích a tím mají velmi omezené možnosti, kde si ve městě hrát.“

Je tedy výborné, že mimo jiné i díky Burze filantropie může takové hřiště vzniknout. Auticentrum má jasnou představu o tom, jak by hřiště mělo vypadat a má vybraného dodavatele, který v současné době již montáž hřiště provádí.  „Hřiště pomůže nejen našim dětem, ale i jejich rodinám, které s nimi na hřiště mohou přijít. A to je pro nás velmi důležité, rodiny budou mít další možnost, kde mohou společně sdílet čas, mluvit o svých zkušenostech, životě …“ raduje se paní ředitelka.

My se radujeme s paní ředitelkou a jsme moc rádi, že hřiště budou moci děti a rodiny využívat již nyní o prázdninách.

Prosinec 2018 - paní ředitelku, Mgr. Milenu Urbanovou, jsme zastihli v plném pracovním nasazení. „Vede s nám dobře, chodí k nám hodně dětí, které jsou rády za venkovní hřiště, které jsme během roku mohli vybudovat.“ Vše ovšem nebylo tak hladké, část hřiště, konkrétně houpačky, někdo centru odcizil. „Bylo to hořké zjištění, ovšem podařilo se nám sehnat finance na pořízení nových houpaček, podpořil nás Nadační fond Martina Kuby,“ sděluje paní ředitelka.

Auticentrum pomáhá rodinám s autistickými dětmi mimo jiné i prostřednictvím tzv. odlehčovací služby. „Je to pro nás velké téma – služba funguje tak, že nám rodiče svoje dítě přivezou na celý víkend. Dítě má zajištěný komplexní servis a rodiče mohou načerpat sílu. Péče o dítě s poruchou autistického spektra není jednoduchá.“ Organizace službu poskytuje 2x v měsíci (2 víkendy), vždy pro šest dětí najednou.

A co organizaci nyní chybí? „Potřebovali bychom větší prostory, a to pro poskytování již zmíněné odlehčovací služby. Vhodné by bylo, kdyby se něco našlo v blízkém okolí naší stávající provozovny. Také bychom potřebovali devítimístné auto a přepravu našich dětí“, vypočítává paní ředitelka.

A co vy na to, drazí podporovatelé?


Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie