Úvod Příběhy neziskovek Pořádná firma - Aditus Pro, z.ú.
19. 12. 2018

Pořádná firma - Aditus Pro, z.ú.

2018
Zima v lese Zima v lese

Do dravých podnikatelských vod se v roce 2016 vydal zapsaný ústav Aditus Pro. To co dělá, představil její ředitel, Mgr. Jan Šesták, Ph.D. na letošní burze filantropie a hned si na svojí stranu získal mnohé donátory. Nezůstalo pouze u finanční podpory, ale padl i příslib na větší zakázky.

Hlavní činností Aditusu je  údržba zeleně a úklid veřejných prostor – POSEČEME, ZASTŘIHNEME, SHRABEME, ZAMETEME, NATŘEME- čteme na propagačním letáku. „Myšlenka na založení firmy mne provázela po celou dobu mojí práce pro českobudějovickou Arpidu“ sděluje pan ředitel Šesták. Aditus tedy nabízí pracovní uplatnění absolventům programů Arpidy, jsou to lidé se zdravotním postižením. „V Arpidě se klienti účastní mnoha tzv. pracovních terapií a vzdělávání, ale další pracovní uplatnění je v mnohých případech velmi obtížné.“

Na Burze filantropie firma získala nemalý příspěvek na pracovní oblečení jejich zaměstnanců, dále i příslib na nemalou a dlouhodobou spolupráci s jedním významným donátorem. Pan ředitel k tomu dodává: „Máme ještě veliký kus práce před sebou, jsme ale rádi, že již nyní můžeme klientům Arpidy nabídnout práci a tím jim pomoci začít co nejsamostatněji žít“.

Závěrem zbývá poznamenat – potřebujete pomoct s údržbou zahrady u Vašeho domu? Hledáte někoho, kdo by ve Vaší firmě udržoval veřejné prostranství? Potřebuje Vaše obec firmu na údržbu veřejné zeleně? Máte vystaráno – obraťte se na Aditus Pro. Nejen že získáte kvalitní servis, ale i přispějete k dobré věci. A TO NENÍ MÁLO !!!!

Prosinec 2018 - dle slov pana ředitele Mgr. Jana Šestáka se firmě Aditus vede stále dobře. I v teď má firma co dělat. „V zimě není tolik práce, ale na jaro už máme zakázky zajištěné, tedy si můžeme užít pohodový konec roku a načerpat síly na jaro,“ říká pan ředitel Šesták. Aditus má na jaro 2019 zajištěno dostatečné množství zakázek. Jsme moc rádi, že i Burza filantropie přispěla svojí troškou do mlýna, a to pomoc s navázání spolupráce s firmou Čevak, a.s. „Získali jsme zakázku na údržbu prostor kolem vodárenské věže, podařilo nám dojednat větší četnost práce a zvětšit plochu, o kterou se pro Čevak staráme,“ sděluje pan ředitel.

Na otázku, co firmě chybí, pan ředitel odpovídá – „hledáme pořádné prostory pro firmu, na začátek by stačila garáž, kde bychom si ukládali stroje pro práci a kde bychom vybudovali zázemí pro pracovníky.“  To není nesplnitelné přání, viďte ?!


Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie