Úvod Novinky LITOMYŠL HOSTILA POSLEDNÍ LETOŠNÍ BURZU FILANTROPIE V PARDUBICKÉM KRAJI
27. 9. 2018

LITOMYŠL HOSTILA POSLEDNÍ LETOŠNÍ BURZU FILANTROPIE V PARDUBICKÉM KRAJI

Neziskové organizace na dobročinné Burze filantropie v Litomyšli sklidily velký úspěch. Donátoři z řad firem, města Jevíčka, Litomyšle a Pardubického kraje podpořili realizaci prospěšných projektů sedmi neziskovek dary v hodnotě 186 000 korun.

"Podzimní Burza filantropie v Litomyšli byla jednou z posledních letošních Burz v Pardubickém kraji. Těší nás zájem donátorů a podpora prospěšných projektů všech neziskových organizací. Všechny podpořené projekty mají různá zaměření např. sociální, kulturní, či vzdělávací. Mnohdy není cesta k donátorům lehká a přesto zájem roste. V roce 2018 se uskutečnilo pět Burz filantropie s 43 podpořenými projekty v celkové hodnotě 1 466 140 Kč a to mluví za vše", zmiňuje Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který je i jedním z donátorů dobročinné burzy.

„Naše firma podporuje Burzu filantropie již pátým rokem. Rádi sledujeme smysluplné projekty neziskových organizací. Nástroj Burzy filantropie nám ulehčuje výběr projektů z místních, či regionálních neziskových organizací. Někdy nám je blízký jeden projekt z několika přihlášených, jindy podpoříme projektů více. Tím tak pomůžeme najednou, v jeden čas, a na jednom místě více neziskovým organizacím. Vítáme projekty, které něco organizují, tvoří, nebo vyrábí především za pomoci osob se zdravotním znevýhodněním. Své výrobky dále nabízí nejen firmám z řad donátorů, ale i široké veřejnosti. V Burze filantropie jde o hezké propojení ziskového a neziskového sektoru", tak popsala projekt Burzy filantropie provozní ředitelka společnosti ABPLAST Marie Cacková.

Podzimní Burza filantropie v Litomyšli přinesla zajímavé, inspirativní a všem přínosné projekty neziskových organizací. Celkem se donátorům představilo pět projektů a takzvané divoké karty padly na úrodnou půdu neziskovým organizacím - Cestou spolu, Matami. První podpora směřovala přímo do Rodinného komunitního centra Kocourek na projekt "Kocourkova komunitní zahrada". Cílem projektu je repasovat staré herní prvky, vybudovat komunitní pec a záhon to vše v nové komunitní zahradě.
Charita Moravská Třebová se zaměřila na pěstování ovoce. V nerezovém elektrickém kotlíku zpracují ovoce do marmelád a to v rámci terapeutických dílen. Název projektu nesl "Marmelády z ovoce, zahřejí Vás u srdce". Charita Svitavy prezentovala projekt "Ovocný sad Olgy Havlové". Centrum denních služeb Světlanka má zájem zatraktivnit místo pro klienty, nakoupit, zasadit vzrostlé stromy a keře na vlastním pozemku. Senioři tak mohou vzhlížet blíže k přírodě a sledovat její proměny v čase. Oblastní charita Polička se zaměřila na rodiny s dětmi. Nově vybudované hřiště má být bezpečným prostorem pro klienty Centra pro rodinu a Centra náhradní rodinné péče.
S Naproti z Moravské Třebové to v Laskavárně frčí, "Laskavě, chutně a rychle" to je její krédo. Jako novinku v Laskavárně můžete ochutnat řadu bezlepkových výrobků. To, že jim to frčí, není pochyb, a proto se zaměřily na rozšíření kuchyňských potřeb, tak aby pokryly poptávku zákazníků.

Burzu filantropie pořádá od roku 2011 sdružení neziskových organizací Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem. „Neziskovky na ní prezentují své nápady před zástupci firem a veřejné správy, a ti mohou jejich záměry podpořit finančními, materiálními nebo jinými potřebnými dary," vysvětluje Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka.

Díky projektu podpořenému Evropskou unií se Burza filantropie šíří také do dalších krajů. Burzovní celorepublikové putování se tak zakončí v Třebíči a to 3. 10. 2018


Bilance burzy

9 146 640 Kč celková hodnota darů

274 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie