Úvod Burza 2018 okres Chrudim Přívesnický tábor 2018

Přívesnický tábor 2018

Organizace: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Cílem je zajistit dětem zpestření hlavních prázdnin nějakou aktivitou a dopřát dětem ze sociálně slabých rodin dobrodružství a společné zážitky. Jde o přívesnický tábor, který se bude konat v Chotovicích, kde budou děti převážně z okolí Proseče, Luže a Skutče. Tábor je určen pro děti ve věku 5-15 let. Kapacita tábora je 20 dětí. Dětem bude zajištěn ranní svoz do Chotovic a odpolední rozvoz. Do projektu jsou zapojeny rodiny spolupracující se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi OCHNH.

Cíle projektu

Smyslem projektu je dostat děti ze sociálně slabých rodin alespoň na týden z prostředí, ve kterém tráví celé velké prázdniny a dopřát jim tak dobrodružství, společné zážitky a nějakou aktivitu, která není v jejich prostředí naplněna. Ukázat jim normální zábavu dětí a alespoň částečně je odtáhnout od nevhodných a bezprizorně se pohybujících part. V rámci Sociální aktivizační služby se s dětmi pracuje ve výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pracovně výchovná činnost s dětmi, ale pro lepší vnímání některých hodnot, je potřeba vyzkoušet a prakticky využít činnosti, které se během poskytování služby naučily. Dále je přívesnický tábor brán jakousi odměnou za předchozí práci dětí. Děti ze sociálně slabých rodin z převážné většiny prahnou po nějakém nevšedním zážitku, se kterým by se mohly pochlubit a začlenit se tím do kolektivu ve škole či školce. Děti z těchto rodin nemají zážitky, kterými by se mohli „pochlubit" v kolektivu jejich vrstevníků, pro které je aktivní trávení prázdnin samozřejmostí a rutinou.

Cílová skupina

 • Děti a mládež

Děti a mládež ze sociálně slabých rodin, se kterými se spolupracuje v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.

Klíčové aktivity

Přípravná fáze:

 • Příprava přihlášek na Přívesnický tábor 2018 včetně prohlášení o bezinfekčnosti a souhlasů
 • Vyhlášení výběrového řízení na Dohody o provedení práce – následný výběr pracovníků
 • Předání přihlášek rodičům a seznámení s podmínkami Přívesnického tábora 2018
 • Tvorba podrobného harmonogramu
 • Příprava a zajištění jednodenního výletu
 • Zajištění pitného a stravovacího režimu
 • Příprava pomůcek a zázemí
 • Příprava svozů a rozvozů dětí – zajištění aut a pracovníků

Realizační fáze:

 • Realizace samotného tábora

Závěrečná fáze:

 • Vyúčtování mezd a nákladů spojených s Přívesnickým táborem 2018

Harmonogram

 • Přípravná fáze projektu probíhá od 1. 6. 2018, kdy se zajišťují přihlášky, počty přihlášených dětí, výběrové řízení na DPP, tvorba programu, zajištění pitného a stravovacího režimu, zajišťování odměn pro děti, zajišťování výletu atd.)
 • Realizační fáze je v období od 16. 7. 2018 do 20. 7. 2018
 • Závěrečná fáze proběhne do 30. 8. 2018 (výplata mezd z DPP, úhrada výletu a ostatních nákladů)

Rozpočet projektu

Přívesnický tábor 30.000,00 Kč

Příjmy: stravné 60,00 Kč/den/dítě – pokrytí stravného a pitného režimu na den přičemž oběd 32,-Kč, pitný režim 5,-Kč, svačiny 23,-Kč /hradí rodiče/

Výdaje: dohoda o provedení práce 3x / odměna 150,-Kč/hod./
5 dní x 7 hodin x 150,- Kč x 3 DPP = 15.750,00 Kč
Náklady na dopravu: 1.000 Km / týden x 10,-Kč = 10.000,-Kč
Jednodenní výlet: 270,-Kč/dítě = 5.400,-Kč
Pracovní pomůcky: 3.850,-Kč
Celkem výdaje 35.000,00Kč

Požadavek na Burzu filantropie 35.000,00 Kč

Přívesnický tábor 2018

3. místo
15,6 %

Bilance burzy

7 680 500 Kč celková hodnota darů

232 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie