Úvod Burza 2018 okres Svitavy Děti a rodiče, pojďte na hřiště

Děti a rodiče, pojďte na hřiště

Organizace: Oblastní charita Polička

Rádi bychom propojili přízemí nového charitního domu (Vrchlického 16 - zakoupený v roce 2017) se zahradou náležející k sousednímu charitnímu domu (Vrchlického 185), a vybudovali na ní malé dětské hřiště pro děti z rodin užívajících služby středisek Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče. Propojení interiéru s exteriérem nejvíce prospěje dětem a jejich rodičům, kteří se mohou vzájemně setkávat výhradně v rámci takzvaných asistovaných kontaktů.

Cíle projektu

Realizace projektu umožní dětem, které se s některým ze svých rodičů mohou setkávat výhradně pod odborným dohledem v rámci tzv. asistovaných kontaktů, trávit tento čas v místnosti, ale nově také venku. Asistované kontakty jsou buď s rodiči dobrovolně dohodnuté, nebo nařízené soudem a probíhající pod supervizí sociálního pracovníka předem určeným způsobem, v daném čase a prostorách. Tyto kontakty na Poličsku zajišťuje právě Šance pro rodinu Oblastní charity Polička. Asistovaný kontakt trvá v rozmezí jedné až tří hodin. Každý týden ve středisku proběhnou cca 3 takovéto kontakty, v minulém roce je využívalo 7 rodin.
Jeho cílem je, aby se rodiče a děti v komplikované situaci učili budovat a posilovat vzájemný vztah a v ideálním případě dospěli k přirozenější formě vzájemných kontaktů. O průběhu každého asistovaného kontaktu pořizuje přítomný sociální pracovník záznam do karty klienta. Navíc vybudovaný druhý vchod do budovy v některých případech umožní eliminovat případné konflikty mezi rodiči tím, že se při předávání dítěte nemusejí osobně potkávat, což výrazně sníží stresovost situace pro všechny zůčastněné, zejména pak pro děti, a zvýší jejich pocit bezpečí.
Využití hřiště bude pochopitelně širší. Kromě asistovaných kontaktů si na něm mohou hrát děti po dobu, kdy rodiče - klienti Šance pro rodinu nebo Náhradní rodinné péče řeší s pracovníky své záležitosti, či se zde účastní vzdělávacích akcích pro pěstouny apod.

Cílová skupina

  • Rodiny v krizi s nezletilými dětmi a pěstounské rodiny

Rodiny v tíživé životní situaci: Jedná se rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškolského studia žijící v Poličce a spádových obcích, které potřebují podporu služby Šance pro rodinu při obnově svých základních rodinných funkcí.
Dále se jedná o rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškolského studia žijící v Poličce a spádových obcích, které usilují o navrácení dětí z ústavní výchovy a potřebují podporu služby Šance pro rodinu při obnově svých základních rodinných funkcí.
Pěstounské rodiny: Jde o pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu, pěstouny příbuzenské pěstounské péče.

Klíčové aktivity

Etapa I.: propojení domu Vrchlického 16 se zahradou Vrchlického 185

  • přesunutí radiátoru v místnosti pro asistované kontakty
  • bourací práce (vybourání okna a průchodu do zahrady a odvoz suti
  • nákup a vsazení dveří
  • zednické zapravení
  • úprava pochozí plochy od dveří do zahrady

Etapa II.: vybudování hřiště

  • vybudování pískoviště (se zakrytím)
  • nákup a osazení zařizovacích prvků (skluzavka, houpačka, lavičky)

Harmonogram

Etapa I.: duben/květen 2019
Stavební práce související s propojením domu Vrchlického 16 se zahradou Vrchlického 185
Etapa II.: květen 2019
Vybudování hřiště a venkovní terénní úpravy

Představení realizovaného projektu veřejnosti: začátek června 2019
Den Otevřených dveří pro donátory a veřejnost se slavnostním uvedením hřiště do provozu

Rozpočet projektu

Etapa I.:
Stavební práce související s propojením domu Vrchlického 16 se zahradou Vrchlického 185: 52 000 Kč
Etapa II.:
Vybudování hřiště a venkovní terénní úpravy: 24 000 Kč

Celkový rozpočet projektu: 76 000 Kč
Požadovaná částka z Burzy filantropie: 49 700 Kč
Vlastní prostředky: 26 300 Kč
Podrobný rozpočet je uveden v příloze č. 3

Hlasujte pro projekt

Děti a rodiče, pojďte na hřiště

2. místo
29,3 %

Bilance burzy

7 680 500 Kč celková hodnota darů

232 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie