Úvod Burza 2018 okres Svitavy Kocourkova komunitní zahrada

Kocourkova komunitní zahrada

Organizace: Rodinné a komunitní centrum Kocourek, z. s.

Za budovou Rodinného a komunitního centra kde nově působíme chceme vytvořit komunitní multifunkční prostor pro posezení, venkovní četbu a relaxaci kam by v sezóně volně docházela veřejnost, senioři z klubu důchodců a školní mládež (např. na ekologickou výchovu). Pro potřeby tohoto projektu repasujeme vybavení zrušeného hřiště na farní zahradě. Součástí projektu budou komunitní záhonky nabízející možnost společně zahradničit, v případě dostatku finančních prostředků i komunitní ručně stavěná pec.

Cíle projektu

1) Hlavním vyšším smyslem našeho projektu je vytvořit venkovní veřejný prostor, kde by se mohli vzájemně, společensky i neformálně stýkat představitelé jednotlivých zájmových skupin (rodiče s dětmi, mládež, organizované dětské skupiny, senioři, nově přistěhované rodiny, matky na mateřské dovolené, sdružení, organizace a spolky). Prostor bude veřejně přístupný, navzdory tomu však bezpečný a oddělený od hlavní silnice, tak aby byl bezpečný pro děti.
2) Využijeme skrytého potenciálu, který skýtá zrušené dětské hřiště na farní zahradě, které bylo uzavřeno veřejnosti a přesuneme stávající herní prvky (minimálně 3 ks, maximálně 5 ks) a lavičky do místa naší nové provozovny, kde budou tyto nově natřeny, či repasovány a doplněny o nové komponenty.
3) Spojíme se studenty některé školy zaměřené na zahradní architekturu a nabídneme jim ke zpracování projekt naší zahrady (např. v rámci ročníkové práce)
4) Do konce dubna 2019:
a. uspořádáme alespoň tři akce pro hlavní cílové skupiny – tj. rodiny s dětmi, mládež, seniory, návštěvníky Městské knihovny a informačního centra Březová nad Svitavou
b. vznikne několik komunitních záhonů o které se návštěvníci budou moci společně starat
c. na komunitní zahradě zřídíme posezení pro návštěvníky zahrady kde bude možné
relaxovat, ale také ohniště které bude možno využít např. pro opékání (v případě získání většího množství finančních prostředků vystavíme komunitní pec)

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Senioři
 • Maminky s dětmi

Naše město má něco přes 1700 obyvatel, dojíždějí do něj děti z přilehlých obcí do MŠ a ZŠ a k lékaři. Tito všichni lidé jsou součástí komunity, nakupují na náměstí nebo využívají veřejnou dopravu.
Dle našich předpokladů bude prostor nejvíce využíván žáky ZŠ, ZUŠ a MŠ, návštěvníky klubu důchodců, maminkami s dětmi, návštěvníky Městské knihovny a informačního centra Březová nad Svitavou.

Klíčové aktivity

 • Dotazníkové šetření pro zjištění a specifikaci potřeb komunity
 • Zajištění bezpečnosti hřiště (zakrytí jímky stavebními překlady)
 • Vypracování projektu (oslovení škol, které se zabývají zahradní architekturou – oslovit studenty)
 • Terénní úpravy
 • Oprava schodků
 • Stěhování/Převoz věcí z bývalého hřiště a provozovny RC na nové působiště
 • Repas herních prvků/ Osazení novými herními prvky (Repas a instalace vybavení hřiště)
 • Otevření zahrady pro všechny participující složky – rodiny s dětmi, senioři (klub důchodců), ZŠ + MŠ , čtenáři knihovny,
 • Medializace projektu
 • Udržitelnost projektu- zahrady- akce klubu důchodců (společenské akce, vaření, pečení), RC, knihovny a ZŠ/MŠ (ekovýchova, společné udržování komunitních záhonků, kulturní a vzdělávací akce).

Harmonogram

Září 2018 - duben 2019
Září 2018 - duben 2019 instalace nových herních prvků
Září - listopad 2018 - převoz, repas, instalace stávajících herních prvků
Březen - duben 2019 - osetí a osázení komunitních záhonků
Duben 2019 Zahájení provozu, první akce a aktivity v komunitní zahradě

Rozpočet projektu

Zařízení a vybavení:

 • Nákup nových herních prvků 40.000,-

Služby:

 • Převoz a repasování stávajících herních prvků (z místa staré provozovny, kterou jsme museli z důvodu nevyhovujících hygienických a bezpečnostních důvodů opustit a která již není přístupná veřejnosti) 10.000,-

Hlasujte pro projekt

Kocourkova komunitní zahrada

3. místo
11,5 %

Bilance burzy

7 680 500 Kč celková hodnota darů

232 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie