Úvod Burza 2018 okres Ústí nad Orlicí Cesta ke svému já

Cesta ke svému já

Organizace: CEDR Pardubice o. p. s. - pobočka v Ústí nad Orlicí

Pro každého z nás je důležité znát sebe sama. Vědět o svých silných i slabých stránkách, o způsobu, jakým působíme a reagujeme na okolí. U osob s psychickým onemocněním jsou to často úzkosti, strach a obavy z veřejných míst i z předsudků, které dané schopnosti potlačují. Chceme zařídit bezpečný prostor, kde se tito lidé budou moci znovu naučit, rozpoznávat své potřeby, odpovědně se rozhodovat a samostatně překonávat různé životní situace.

Cíle projektu

Cílem projektu je do konce roku 2018 vybavit terapeutickou místnost pro 6-8 klientů CEDRu v Ústí nad Orlicí.
Chceme nakoupit vybavení do místnosti, aby se dala používat jak pro odpočinek (sedací vaky, CD přehrávač, deky, solná lampa,…), tak pro různé druhy terapií (židle, hudební nástroje, karimatky, flipchart,…). Místnost využíváme 4 dny v týdnu na aktivity jako dramaterapie, muzikoterapie a od nového roku také pro setkávání psychoterapeutické skupiny, ale i další. Aktuální kapacita místnosti je 6-8 klientů, podle druhu aktivity.
Terapeutické aktivity přináší klientům nové možnosti, vzorce chování, způsoby reagování a ukazují jim další směry, úhly pohledu. Klienti při nich užívají vlastní rozum, vžívají se do osobních rolí a tím rozvíjí své sebevědomí, odpovědnost a také další nejen sociální dovednosti. Terapie volíme proto, že jsou zde zahrnuty i odpočinkové, klidnější fáze a vedou je zkušení odborníci. Působení prostředí, ve kterém aktivity probíhají je nedílnou součástí přínosu celkové rehabilitace. Pokud v místnosti neprobíhají aktivity, klienti mají možnost
místnost využít pro svůj odpočinek, mohou sem přijít za zklidňujícím prostředím a načerpat nové síly (např. od pracovní rehabilitace nebo při kolísání zdravotního stavu). Nákup vybavení proběhne po konzultaci požadavků lektorů, kteří místnost využívají. Místnost máme jako organizace v pronájmu od roku 2010. Vybavení nakoupíme po získání financí a zařizování dokončíme podle dodacích lhůt (do konce roku).

Cílová skupina

 • Handicapovaní
 • Osoby s psychickým onemocněním

Projekt je zaměřen především na klienty naší organizace, tedy na osoby s psychickým onemocněním.
Ve spolupráci s denním stacionářem i pro osoby s mentálním postižením.
Místnost také půjčujeme např. zaměstnancům úřadu práce na supervizní setkání a pořádáme v ní i ukázkové hodiny pro širokou veřejnost.
Místnost jsme po vzájemné dohodě ochotni zapůjčovat i dalším.

Klíčové aktivity

-1. – pilotáž (konec roku 2017) – zjišťování zájmu o probíhající (dramaterapie, muzikoterapie, kurz instrumentálního obohacováni podle Reuvena Feuersteina) a možné další aktivity sociálně aktivizační služby (arteterapie, psychoterapeutická skupina) + jejich efektivita, udržitelnost

0. – přípravná fáze (přelom roku 2017/2018) – vyhledávání a zajišťování lektorů pro nové aktivity, konzultace požadavků lektorů a terapeutů na vybavení místnosti, prostornosti místnosti, účelnosti, využití, druhu terapeutických pomůcek

1. – sepsání potřebného vybavení – vytvoření soupisu nábytku, pomůcek pro jednotlivé aktivity a dalšího vybavení pro místnost, zjištění dostupnosti a nákladů

2. – získávání zdrojů financování (duben 2018) – prostřednictvím Burzy filantropie přihlášení
projektu

3. – nákup/objednání vybavení (podzim 2018) – podle seznamu nakoupíme nebo přes
internet objednáme potřebné vybavení

4. – vybavování místnosti (podzim, začátek zimy 2018) – podle dodacích lhůt e-shopů budeme postupně vybavovat místnost. Vynasnažíme se nezasahovat do časů, kdy probíhají aktivity.

5. – užívání (začátek roku 2019) – po dovybavení místnosti posledním kusem budeme místnost naplno využívat, terapeuti i lektoři budou moci zvelebit a obohatit své programy o nové prvky, klienti budou moci místnost využívat jak pro jednotlivé aktivity, tak mezi nimi jako odpočinkový prostor

6. – zhodnocení (první čtvrtletí roku 2019) – po nějakém čase budeme zjišťovat spokojenost lektorů i klientů a případně věci dolaďovat. Místnost zdokumentujeme a podáme i s hodnotící zprávou názory a postřehy našim případným donátorům.

Harmonogram

Realizace projektu je plánována na říjen 2018 a jeho dokončení chceme zvládnout do konce roku 2018. Následně začátkem roku 2019 plánujeme projekt zhodnotit.

Rozpočet projektu

Vybavení místnosti:

 • Konferenční židle 10ks 9 020 Kč
 • Taburety 4ks 1 660 Kč
 • Komoda 1 400 Kč
 • Lampa ratanová vysoká 700 Kč
 • Fotorámeček, skleněný 5ks 325 Kč
 • Solná lampa 400 Kč
 • Mikrosystém SONY 4 800 Kč
 • Projektor BenQ MS527 7 190 Kč
 • Flipchart 1 693 Kč

Pomůcky pro muzikoterapii:

 • Klávesy YAMAHA 4 490 Kč
 • Stojan na klávesy 412 Kč
 • Klávesový obal 693 Kč
 • Himalájská mísa velká 1 470g 4 000 Kč
 • Karimatky skládací 10ks 1 860 Kč

Pomůcky na psychoterapii:

 • Relaxační polštáře 6ks 1 850 Kč
 • Deky 6ks 600 Kč

Hlasujte pro projekt

Cesta ke svému já

3. místo
10,8 %

Bilance burzy

7 680 500 Kč celková hodnota darů

232 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie