Úvod Burza 2018 okres Ústí nad Orlicí Med ze Srdíčka - zapojení otců do fundraisingu

Med ze Srdíčka - zapojení otců do fundraisingu

Organizace: Rodinné centrum Srdíčko z. s.

Natáhnout ruku a říci si o peníze umí každý, ale u nás přišli chlapi s nápadem, že si na část aktivit sami vyděláme. A protože pár z nás umí včelařita další to chtějí zkusit, a protože máme zázemí, napadlo nás, že vytvoříme unikátní produkt: Med ze Srdíčka, med s příběhem. V rámci tohoto projektu nakoupíme materiál, včelstvem,postavíme úly, a v létě 2019 vytočíme med. Připravíme marketinkovou kampaň a spustíme distribuci. Zisk z prodeje (až 30 tisíc Kč) půjde na podporu našeho centra.

Cíle projektu

Cílem je vytvořit skupinu mužů, motivovaných pro vytvoření dalšího pilíře podpory financování našeho spolku – formou včelaření a prodeje medu s využitím naší komunitní dílny pro stavbu úlů a marketingových nástrojů pro vytvoření unikátní značky pro náš produkt.
Chceme postavit a včelami osadit 5 úlů, které by byly součástí naší komunitní zahrady.
Při výnosu 50kg medu z jednoho včelstva bychom při ceně 160 Kč/kg utržili 40 000 Kč, po odečtení výdajů na sklenice a cukru pro zakrmení na zimu bychom tak Srdíčku už v prvním roce projektu předali čistý zisk 30 tisíc korun. (Vycházíme z předpokladu dobré sezóny a dobré kondice včel). Podobně by mohla podpora pokračovat i v dalších letech.
Jako důkaz toho, že projektu věříme, se zavazujeme získat 5 tisíc korun jako spolufinancování projektu formou sbírek a darů, tedy jeden z pěti úlů si tím pádem zafinancujeme sami.
Projekt je jasně časově ohraničený a to je dáno sezónou pro včelaření, která trvá zhruba 100 dní, od dubna do července. Před sezónou připravíme úly a prezentaci, po sezóně se budeme věnovat marketingu a šíření výstupů projektu, hodnocení a uzavření. Na projektové období naváže další sezóna v roce 2020, projekt je dlouhodobě udržitelný.
Realizačním týmem je skupina otců z rodinného centra a jejich přátel. Místem umístění včel a stavby úlů je zahrada a dílna v našem rodinném centru ve středu města, vše je předjednáno s majitelem objektu.

Cílová skupina

  • Tatínci

Hlavní cílovou skupinou jsou chlapi, i když se nebudeme bránit zapojení odvážných žen. Rozvoj jejich dovedností a kompetencí v oblasti práce se dřevem, chovatelství včel, práce s včelími produkty, marketinku a fundraisingu. Aktivizace mužů a vznik svépomocné mužské skupiny je druhořadým cílem projektu.
Benefitorem z výsledků projektu je naše organizace, která bude vedle zisků z prodeje mít i originální produkt, jímž se zviditelní v komunitě.
Celkově na místní úrovni projekt povzbudí neziskový sektor k hledání odpovědného podnikání pro dlouhodobě udržitelnou finanční podporu komunitní práce.
Nezanedbatelným přínosem je i nábor nových včelařů, což je oblast činnosti dlouhodobě podporovaná Pardubickým krajem.

Klíčové aktivity

1. Přípravná fáze podzim + zima 2018-2019
Budeme se věnovat přípravě na budoucí včelařskou sezónu, pořídíme materiál a vybavení, postavíme zateplené nástavkové úly, Vytvoříme značku (logo) pro med ze Srdíčka a připravíme propagaci.
2. Fáze včelaření a stáčení medu jaro + léto 2019
V nových úlech zabydlíme včelstva, budeme o ně pečovat, dokumentovat a propagovat naši práci a na konci sezóny stočíme med. Včely zakrmíme na zimu a přeléčíme. V této fázi absolvujeme školení od zkušeného včelaře na včelnici v Mladkově.
3. Fáze prodeje a šíření výsledků podzim 2019
Získaný produkt uvedeme na trh, formou prodeje ze dvora, na tržištích a díky propagaci na internetu / sociálních sítí. Získané prostředky předáme Rodinnému centru a zviditelníme výsledky pro veřejnost, poděkujeme donátorům. Zároveň vyhodnotíme průběh projektu, napíšeme závěrečné zprávy a vyúčtování a naplánujeme další sezónu.
Předpokládáme, že tento cyklus se bude díky přirozené obnově včelstev cyklicky opakovat každý rok, pokud nezasáhne včelí mor nebo jiná vyšší moc.

Harmonogram

Začneme prvního listopadu 2018, konec projektu bude konec listopadu 2019.

První zprávy a fotografie postavených úlů na včelnici na zahradě Rodinného centra vydáme v dubnu 2019 spolu s logem našeho produktu, med budeme mít stočený v červenci 2019 a na trh ho uvedeme v září 2019.

Rozpočet projektu

  • viz.samostatný soubor

Hlasujte pro projekt

Med ze Srdíčka - zapojení otců do fundraisingu

6. místo
6,5 %

Bilance burzy

7 680 500 Kč celková hodnota darů

232 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie