Úvod Burza 2018 Pardubice II - podzim 2018 Relaxační místnost pro zaměstnance s hendikepem i bez

Relaxační místnost pro zaměstnance s hendikepem i bez

Organizace: Česká abilympijská asociace, z. s.

Jsou dny,kdy neoplýváme v práci výkonností a efektivitou.Co může být důvodem?Špatné počasí, špatná nálada.Tu je potřeba rozptýlit.Kde?V relaxační zóně.Chceme nabídnout hendikepovaným zaměstnancům relaxační zónu, místnost pro „dobití baterek“,pro použití slov:„Tady je mi dobře a chci tady pracovat.“Nabídneme možnost vstát během pracovní doby, projít se,neformálně si popovídat s kolegy nebo utřídit své myšlenky v relaxační místnosti.Umíme pečovat o klienty, nyní chceme pečovat i o své zaměstnance!

Cíle projektu

Jsou dny, kdy neoplýváme v práci výkonností a efektivitou. Co může být důvodem? Špatné počasí, špatná nálada. Tu je potřeba rozptýlit. Kde? V relaxační zóně. Chceme nabídnout hendikepovaným zaměstnancům relaxační zónu, místnost pro „dobití baterek", pro použití slov:„Tady je mi dobře a chci tady pracovat." Nabídneme možnost vstát během pracovní doby, projít se, neformálně si popovídat s kolegy nebo utřídit své myšlenky v relaxační místnosti. Umíme pečovat o své klienty, nyní chceme pečovat i o své zaměstnance!

Cílová skupina

  • handicapovaní
  • handicapovaní zaměstnanci

Projekt je určen pro naše zaměstnance s hendikepem i bez. Relaxační místnost budeme chtít později i nabízet k využití i jiným zaměstnavatelům v rámci jejich koncepce péče o své zaměstnance, seniorům.

Klíčové aktivity

Projekt relaxační místnosti budeme realizovat, zařadili jsme koncept péče o zaměstnance do strategie spolku. Máme vytipovaný prostor v budově Kosatce ve 2. NP. V červnu 2018 jsme místnost celou vyklidili a je připravená k dalším úpravám. V září 2018 klienti Sociální rehabilitace v rámci nácviku pracovních dovedností místnost vymalují. Stěžejní aktivitou je vybavení místnosti křesly, relaxačními vaky, zástěnou (např. bambusové tyče), relaxačním lehátkem, tapetami, hifi věží (patřičné ozvučení připomínající přírodu nebo mořskou hladinu), osvětlením, knihovnou, záclonami, kobercem, věšákem, voňavými produkty aj.
Projekt bude funkční nepřetržitě, každý všední den.

Harmonogram

Přípravná fáze projektu je již v běhu. Místnost určená k Relaxaci je již připravená k rekonstrukci, která proběhne za pomoci klientů Sociální rehabilitace v září 2018. Poslední fází je říjen 2018, kdy získáme od sponzorů potřebné vybavení. Místnost bude plně funkční od listopadu 2018. Poté bude fungovat nepřetržitě. Možnost využít Relaxační místnost s odborníkem budeme nabízet i jiným organizacím.

Osobní náklady – žádné
Materiální náklady
Viz příloha excel – náklady

Celkem 50 310 Kč

Hlasujte pro projekt

Relaxační místnost pro zaměstnance s hendikepem i bez

4. místo
12,1 %

Bilance burzy

7 680 500 Kč celková hodnota darů

232 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie