Úvod Burza 2018 Přihlašovací formulář

Přihlášení projektu do druhé Burzy filantropie v Pardubicích - podzim 2018

Přihlašování projektů do Burzy filantropie Pardubice II - podzim bude ukončeno 3. srpna 2018 

Oprávnění žadatelé do podzimního kola BF: nestátní neziskové organizace působící v okrese Pardubice, které přihlásí projekt realizovaný tatkéž v tomto okrese a zároveň neprezentovaly projekt na Burze filantropie v Pardubících dne 6. června 2018

 

Než začnete s vyplňováním formuláře, prostudujte si prosím pravidla Burzy filantropie, které naleznete v sekci O BURZE http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/o-burze/pravidla/

 

Pro přihlášení projektu do Burzy filantropie 2018 vyplňte prosím elektronický formulář a to nejpozději do 3. srpna 2018 do 23:59 hodin pro Burzu filantropie Pardubice II podzim. Po kliknutí na tlačítko "ODESLAT" bude automaticky viditelný pracovníkům Koalice nevládek Pardubicka, kteří Vám poté e-mailem potvrdí jeho přijetí. Před odesláním si prosím formulář pečlivě zkontrolujte. Žádné údaje nebude možné později opravovat.

Před odesláním prosím také vyplňte a podepište i formulář Čestného prohlášení k zapojení do Burzy filantropie, který připojíte do přílohy k Vašemu projektu. 

(Pro přihlášení do Burzy filantropie 2018 je níže ke stažení také klasický formulář pro přípravu projektu - podání je možné pouze elektronicky pomocí online formuláře!)

 

Po uzavření přihlašování projektů vybere komise složená ze zástupců veřejného a soukromého sektoru okolo 5 neziskových organizací, které budou moci své projekty veřejně prezentovat na samotné Burze filantropie, která se bude konat 17. 9. 2018 v Pardubicích.

O projektech bude možné také hlasovat, prostřednictvím internetových stránek www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj, a to v termínu od 31. srpna 2018 do 7. září 2018 do 12:00 hodin.  Na základě veřejného hlasování postoupí do finále Burzy filantropie projekt s největším počtem hlasů.

 

Přihlašovací formulář

  • Přihlášení do Burzy filantropie
  • Organizace
   • Historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků,...
    (max. 800 znaků vč. mezer)
   • (sídlo)
   • Na tento e-mail bude také přímo zaslána kopie tohoto formuláře s Vaším přihlášeným projektem.
  • Projekt
   • Pro umístění na web a základního přehledu o projektech pro donátory.
    (max. 500 znaků vč. mezer)
   • (max. 1500 znaků vč. mezer)
   • Např. Budeme moci obsloužit více klientů, nebo klientům se zlepšilo postavení na trhu práce apod.
    (max. 300 znaků vč. mezer)
   • Vyplňte, pokud jste výše zvolil/a jiné.
   • Uveďte prosím krátce a srozumitelně, pro koho je projekt určen, kdo bude využívat dosažených výstupů projektu.
   • (max. 2000 znaků vč. mezer)
   • Začátek a konec projektu, další informace o průběhu.
   • podrobné členění
    - osobní náklady
    - materiální náklady
    - zařízení a vybavení
    - služby
    - lektoři, cestovné, apod.
    = požadovaná finanční podpora projektu od donátora Burzy filantropie celkem (max. 50.000 Kč)
   • Projekt může mít větší rozpočet, než organizace požaduje od donátorů.
    Uveďte prosím stav jednání - např. podaná žádost, přislíbená podpora, schválená dotace, apod.
    Uveďte další konkrétní sponzory.
   • (např. budete v projektu žádat vybavení kanceláře a místo financí obdržíte 2 kancelářské židle a 2 psací stoly, nebo žádáte o finanční příspěvek na auto, nedostanete finance, ale slevu u dodavatele aut, propisky, reklamní plocha, konzultace ohledně PR, apod.)
   • Co nabízíte donátorům? Nabídnete donátorům nějakou formu propagace, reklamy, pokud přispějí na Váš projekt? Co dalšího jim nabídnete? Prosím rozepište Vaše reklamní možnosti, počet vydaných tiskových zpráv, kde uvedete donátory, jaká je návštěvnost Vašich internetových stránek.
   • (např. společné akce, vzdělávání, osvěta) Odpověď uveďte konkrétní a nebojte se být kreativní.
   • Počítáte s tím, že nutnou podmínkou pro účast na Burze filantropie je osobní prezentování vašeho projektu?
   • Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB
   • Scan podepsaného čestného prohlášení Statutárním zástupcem organizace.
    Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB
   • Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB
   • Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB

    Pro zařazení Vámi přihlašovaného projektu do Burzy filantropie je nutné souhlasit s pravidly Burzy filantropie, které naleznete zde: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/o-burze/pravidla/

    Kontaktní údaje jsou viditelné v přihlašovacím formuláři, který je k dispozici donátorům (pro výběr preferovaných projektů), dále je přihlašovací formulář uložen na webu Burzy filantropie u příslušného projektu. Kontakty jsou dále evidovány u Koalice nevládek Pardubicka pro účely Burzy filantropie (kontakty uvedeny na šeku, na kontakty uvedené ve formuláři jsou zasílány aktuality ohledně daného ročníku Burzy filantropie a další nutné aktivity spojené s administrací projektu Burzy filantropie).
 • Na velikosti znaků nezáleží

Před odesláním si prosím formulář i čestné prohlášení pečlivě zkontrolujte. Žádné údaje v dokumentech nebude možné později opravovat.

 

 

Bilance burzy

7 680 500 Kč celková hodnota darů

232 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie