Úvod Burza 2019 okres Svitavy 2019 Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem

Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem

Organizace: Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.

Cílem projektu je umožnit rodinám s dětmi s handicapem z Pardubického kraje využít plnohodnotně volný čas s celou rodinou a umožnit jim odreagovat se od každodenních starostí. Nabídnout rodinám netradiční aktivity: jízdu na speciálních buginách, psím spřežením, kolečkových plachetnicích v nádherném prostředí Hostýnských Vrchů. Program čtyřdenního pobytu doplní nabídka plaveckých aktivit.

Cíle projektu

Každé dítě, tedy i dítě s handicapem, má nárok prožívat volný čas dle svých představ.
Smyslem projektu je ukázat těmto dětem i jejich rodičům, že to lze. Zažijí jedinečné aktivity s podporou zkušených instruktorů pod vedením významného dlouholetého propagátora aktivního využívání volného času pro osoby s postižením Karla Vondráčka a 3 pracovnic v přímé péči - poradkyň rané péče a 1 fyzioterapeutky-ergoterapeutky-lektorky plavání Bc. Radky Chudomské, DiS., která bude současně pověřena řešením a koordinací projektu.
V rámci projektu bude realizován čtyřdenní zážitkový pobyt plný zajímavých aktivit: jízdy na speciálních buginách, se psím spřežením, na kolečkových plachetnicích v nádherném prostředí Hostýnských Vrchů, ale i plavání. Pro potřeby dětí se závažným postižením budou využity speciální pomůcky a speciální metodiky.
Zážitkového pobytu se zúčastní se cca 10 rodin, maximálně 30 účastníků = členů rodin dětí se závažným tělesným, mentálním a kombinovaným postižením z Pardubického kraje.
Celé rodiny s dětmi s handicapem mohou společně aktivně a smysluplně strávit volný čas v zajímavém prostředí, které mohou využívat i rodiny se zdravými dětmi. 

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Rodiny z Pardubického kraje s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, s PAS

Rodiny z Pardubického kraje s dětmi se závažným tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (např. dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem), s poruchami autistického spektra. Rodiče dětí s handicapem jsou často fyzicky, psychicky i finančně vyčerpáni, často řeší pouze existenční otázky a otázky týkající se zdravotního stavu jejich
dítěte s postižením. Zapomínají na společně strávené chvíle se svými dětmi s handicapem i jejich sourozenci při volnočasových aktivitách.

Klíčové aktivity

1. Příprava projektu včetně zajištění místa a zázemí, realizátorů a instruktorů pro zážitkové aktivity
2. Administrace a publicita projektu
3. Organizace, koordinace pobytu
4. Vyhodnocení a publicita projektu

Harmonogram

Únor - květen 2020: příprava, administrace a publicita projektu
Červen - říjen 2020 (dle časových možností dodavatele služeb: realizace čtyřdenního zážitkového pobytu
Listopad 2020: vyhodnocení a publicita projektu

Rozpočet projektu

Platba na fakturu dodavateli služeb za zajištění čtyřdenního pobytu včetně ubytování a stravy (plná penze), zajištění speciálních pomůcek, personálu, zvířat...: 110 000 Kč
PROJEKT CELKEM: 110 000 Kč
Požadovaná částka od donátora Burzy filantropie: 50 000 Kč
Další donátoři: 60 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem

2. místo
26,5 %

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

318 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie