Úvod Burza 2019 okres Ústí nad Orlicí 2019

PROJEKTY PŘIHLÁŠENÉ DO BURZY FILANTROPIE V OKRESE ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Hlasování veřejnosti pro postup projektu na Den Burzy filantropie v okrese Ústí nad Orlicí je možné od 16. 5. 2019 od 12:00 hod. do 23. 5. 2019 do 12:00 hodin. 

Pravidla hlasování: z jednoho e-mailu lze hlasovat pouze 1x v každém okrese Burzy filantropie. Limit hlasů z jedné IP adresy (v případech, že se jedná o IP adresu sdílenou na pracovišti s dalšími lidmi) je stanoven na 1 hlas/den.

Hlasujte pro projekt

 • Řeknu Vám to jinak..

  12. místo
  1,0 %
  Projekt je zaměřen na pořízení multilicence programu Altík a mlutilicence komunikačního programu. Altík, jak uvádí autoři programu, je počítačový program zaměřený na tvorbu komunikačních tabulek pro děti, které mohou komunikovat jen alternativními způsoby – to znamená nemohou mluvit, psát, znakovat atp. a tudíž jsou odkázány na jiné způsoby komunikace.
 • Linka důvěry - blíže k Vám

  17. místo
  0,2 %
  Projekt je realizován za účelem poskytnutí informací o poskytované sociální službě, zajímavějším způsobem, než jsou papírové propagační letáky. Smysl projektu spatřujeme v tom, že naše služba poskytuje lidem pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. Aby lidé mohli službu využít, musí vědět o její existenci. Papírové letáky nezaujmou tolik, jak by měli a proto bychom chtěli využít i jiné propagační materiály (propisky, reflexní pásky).
 • Staň se pěstounem! (osvětová a náborová kampaň)

  9. místo
  1,5 %
  Rodina je tradiční hodnota, uctívána napříč kulturami. Většina lidí bere rodinu jako něco zcela přirozeného. Někteří z nás ale pocit být součástí rodiny a zažívat společně všední maličkosti nikdy nepoznali. Jsou to děti, které jejich vlastní rodina z různých důvodů nemůže vychovávat. Chceme oslovit veřejnost s tématem pěstounství a diskutovat o potřebnosti rodiny v životě dítěte, namísto ústavní péče, kde dítě nemá šanci se přirozeně rozvíjet. Věříme, že rozšíříme řady současných pěstounů.
 • Terénní automobil pro Domácí hospic Alfa-Omega

  8. místo
  2,5 %
  Domácí hospic Alfa-Omega umožňuje těžce nemocnému člověku strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých. Domácí hospicová péče nabízí umírajícímu a pečující osobě odbornou zdravotní, sociální, psychologickou pomoc a duchovní podporu. Od roku 2010 pomohla stovkám umírajícím a jejich rodinám, v roce 2018 dojížděla k 118 umírajícím na území Orlickoústecka. Projekt je zaměřen na nákup terénního automobilu, aby byl zajištěn včasný dojezd hospicového týmu do domácností klientů.
 • Chodím...tedy jsem

  4. místo
  8,4 %
  Schopnost chůze je pro seniory výrazným prvkem zachování důstojnosti a vědomí vlastní hodnoty. Elektricky polohovatelné chodítko dokáže pomoci klientům vstávat ze sedu na vozíku nebo lůžku a s bezpečnou oporou se samostatně pohybovat. S jeho využitím se podaří zachovávat, případně i obnovovat schopnost chůze klientů. Zároveň se omezí nutnost pomoci personálu tím, že chodítko má zvedací mechanismus, který pomůže při vstávání. To také přispěje k zvýšení důstojnosti klientů při nácviku chůze.
 • Auto pro zdravou duši

  5. místo
  7,7 %
  Nastartujte lepší pomoc lidem s duševní nemocí koupí nového automobilu. Automobil zefektivní činnost sociálních pracovníků, kteří denně dojíždí za lidmi s obtížemi přímo do jejich domovů po celém ústeckém okrese. Díky autu budou jejich cesty a služby rychlejší a dostupnější všem potřebným. Budou moci pomáhat klientům i v malých obcích v čase, kdy skutečně potřebují. Tím mohou u klientů předcházet rozvoji nemoci, odvrátit hospitalizaci v lékařském zařízení a zlepšovat tak kvalitu jejich života.
 • Nocovačky s EMKEM

  16. místo
  0,6 %
  Nocovačky s EMKEM jsou tzv. "nadstavbou"sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO. Aktivity spojené s přenocováním v prostorách klubu jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů, na rozvoj komunikace s pracovníky, ale také mezi uživateli služby (dále US) samotnými. Na výběru konkrétních aktivit a přípravách stravy se budou podílet US samotní. Vycházíme ze zkušeností NZDM-Free Klub, která poskytuje služby v Pardubicích a "nadstavbové" aktivity pravidelně realizuje.
 • Logopedická třída Vysoké Mýto

  14. místo
  0,8 %
  Logopedická třída školy Svítání by poskytovala kvalitní péči žákům především s vadami řeči. Díky zkušené učitelce s logopedickou kvalifikací by se u dětí postupně odstraňovaly řečové vady, ale hlavně překonávaly psychické zábrany, kterým jsou často vystavovány, pokud zahajují předškolní a školní docházku ve standardních vzdělávacích zařízeních.
 • Máme řešení na vaše trápení

  13. místo
  0,8 %
  Projekt se zaměřuje na pomoc ohroženým dětem, které vyrůstají v problémových rodinách. Nejčastěji se jedná děti zanedbávané, šikanované, trpící poruchami chování, příjmu potravy, fobiemi, úzkostmi, školskými a výukovými problémy a problémy se sebepřijetím a sebevědomím. Některé se sebepoškozují, či mají myšlenky na sebevraždu. Nezbytnou součástí práce s dětmi v krizi je práce s rodinou, která je často odpovědna za krizový stav dítěte. Krizové centrum Žamberk dokáže s takovými problémy pomáhat.
 • Společně v kuchyni - společně v lese

  1. místo
  22,6 %
  Rádi bychom provedli rekonstrukci stávající kuchyně a vymalovali hernu. Chceme vést děti k samostatnosti a zapojit je i do činností v kuchyni. Současná kuchyň však není pro děti bezpečná, je zde zima (chybí kamna), elektrické zásuvky jsou umístěny těsně vedle vody, chybí prostor k odkládání nádobí. Dále zde nemáme troubu a sporák, kde bychom mohli s dětmi péct a vařit. Děti nám chtějí v kuchyni pomáhat a my je musíme odmítat. Rádi bychom však i v kuchyni trávili společný čas.
 • Komunitní minifarma - ovečky, králičci a včelky v centru města

  7. místo
  4,2 %
  Zahrada nejstaršího domu – Bratrského sboru z 16.století leží v samém srdci města. Je více než 10 let přístupná veřejnosti a stojí na ní dětské hřiště. Inspirováni komunitní farmou z velšského Swansea, chceme i my městským dětem zpřístupnit to po čem touží – kontakt s chlupatým zvířátkem, kterému mohou natrhat pampelišky, pohladit ho, sledovat jak mláďátka rostou a těm větším umožnit i podílet se na péči o ně. Bude realizován dobrovolníky, udržován místní komunitou a využíván i školami.
 • Káva s příběhem

  15. místo
  0,8 %
  „Jsem Tomáš a Kafebar je mým splněným snem. Vzniklo to tak, že jsem začal chodit na Rytmus. Řekl jsem, že bych chtěl prodávat, že mě baví komunikace s lidmi a počítání. Tak vymysleli projekt na mě přímo dělaný, že bych prodával kávu.“ Od roku 2015 provozuje Rytmus Východní Čechy, o.p.s. sociální podnik zvaný KAFEBAR. Jedná se o přenosný stánek s kávovarem, který obsluhuje člověk se znevýhodněním. Pro další činnost KAFEBARu je nyní třeba pořídit nový kávovar, jenž nahradí stávající a dosluhují.
 • Posaďte se u nás!

  3. místo
  18,7 %
  Díky Burze filantropie vybavíme: - venkovní posezení našeho sociálního podniku Občerstvení U Neratovských kvalitním a stabilním nábytkem. - místa pro relaxaci v prostoru zahradnictví Chceme zpřístupnit oba provozy i pro osoby pohybující se na invalidním vozíku a našim zaměstnancům zjednodušit práci při obsluhování na terase. Prostřednictvím projektu podpoříme 22 osob se zdravotním postižením, které zde našly pracovní uplatnění.
 • (Ne)mocná síla příběhu

  6. místo
  5,3 %
  Naším záměrem je vytvořit publikaci, která bude obsahovat autentická vyprávění lidí, kteří mají osobní zkušenost s psychickým onemocněním. Veřejnost se dozví, jak bojovali tito lidé s různými psychickými obtížemi a jak svou nemoc zvládli či zvládají. Publikace může pomoci i samotným lidem se zkušeností s duševní nemocí v tom, že zotavení je možné, že je dobré se nevzdávat a stavět se problémům čelem. Cílem projektu je také snížit stigmatizaci, negativní „nálepkování“ nemocných a jejich blízkých.
 • Popularizace inovací ve výchově a vzdělávání

  10. místo
  1,3 %
  Nabídka pěti vzdělávacích akcí reflektujících trendy v oblasti inovací ve výchově a vzdělávání s cílem zpopularizovat tyto fenomény v Ústí nad Orlicí a okolí.
 • Zachování pravidelného programu v RC Rosa

  11. místo
  1,2 %
  Cítíme potřebu zachovat rovnováhu. Rovnováhu mezi hmotným světem a světem vnitřní pohody. Hmotný svět je zaměřen na ekonomiku, která nám pomáhá zajistit co potřebujeme. Potřebujeme ale ještě něco. Cítit lidskost, blízkost, sdílet, být přijímáni, mít se o koho opřít,kam zajít pro radu,když jsme v úzkých,odpočinout si,být pochopeni,nabírat síly na situace, které život přináší. Takto se nasytit, vyžaduje dostupné bezpečné prostředí.Podpořením projektu zajistíte kontinuitu této služby v našem městě.
 • Ať se potkáváme!

  2. místo
  22,5 %
  Upravíme veřejný prostor před vstupem do rodinného centra a „penzionu pro seniory“. Místo záhonů na nevhodném místě chceme umístit dva jednoduché herními prvky pro malé návštěvníky centra i kolemjdoucí a upravit zázemí pro venkovní posezení obyvatel u vstupu do penzionu. Tři generace (děti, rodiče a senioři) budou mít možnost potkat se a navázat kontakt. Součástí projektu bude i uvedení do provozu v rámci komunitní akce Malování na chodník.

Projekty přihlášené do Burzy filantropie v okrese Ústí nad Orlicí

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

318 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie