Úvod Burza 2019 okres Ústí nad Orlicí 2019 Auto pro zdravou duši

Auto pro zdravou duši

Organizace: Péče o duševní zdraví, z. s.

Nastartujte lepší pomoc lidem s duševní nemocí koupí nového automobilu. Automobil zefektivní činnost sociálních pracovníků, kteří denně dojíždí za lidmi s obtížemi přímo do jejich domovů po celém ústeckém okrese. Díky autu budou jejich cesty a služby rychlejší a dostupnější všem potřebným. Budou moci pomáhat klientům i v malých obcích v čase, kdy skutečně potřebují. Tím mohou u klientů předcházet rozvoji nemoci, odvrátit hospitalizaci v lékařském zařízení a zlepšovat tak kvalitu jejich života.

Cíle projektu

Cílem projektu je koupě osobního automobilu, který zefektivní činnost terénní služby pro lidi s duševním onemocněním v okrese Ústí nad Orlicí.
Aby služba sociální rehabilitace byla efektivní, je žádoucí poskytovat více než polovinu služeb v přirozeném prostředí klientů. Kvůli tomu musí být tým sociálních pracovníků mobilní a připraven dopravit se i na místa vzdálená jeho pracovišti.
Aktuálně ústecký tým čítá 7 pracovníků, kteří ročně pomáhají 190 klientům, počet lidí hledajících pomoc však stále narůstá. Tým disponuje 1 zánovním automobilem a 1 starým bezpečnostně již nevyhovujícím, a to je pro potřeby terénní práce celého týmu značně nedostatečné. Bohužel dotace, které organizace čerpá na svou činnost nelze na nákup automobilů použít. Pracovníkům tak nezbývá nic jiného, než využívat při cestách za klienty prostředky veřejné dopravy, což je ale časově velmi náročné a prodlužuje se tak doba efektivní pomoci.
Díky realizaci projektu „Auto pro zdravou duši“ se odborná pomoc potřebným lidem dostane dříve a bude moci flexibilněji reagovat na jejich sociální potřeby a podporovat je přímo v jejich bydlišti. Sociální pracovníci se v kratším časovém úseku budou schopni věnovat většímu množství klientů, a tak bude možné navýšit počet lidí, kteří mohou čerpat služby, a pracovat i s těmi, kteří doposud zůstávali stranou.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Projekt je určen dospělým osobám s vážnou a dlouhodobou duševní nemocí typu např. schizofrenie a s bydlištěm v malých a veřejnou dopravou špatně dostupných obcích okresu Ústí nad Orlicí.
Duševní nemoc tyto lidi omezuje ve schopnosti samostatně a prakticky fungovat, narušuje jejich komunikační dovednosti a způsobuje jim sociální vyčlenění a zhoršenou kvalitu života.
Jde osoby, které potřebují podpořit v zabezpečení základních existenčních podmínek, ve zvládání vlastní domácnosti, ve finančním hospodaření, při jednání s úřady, při hledání pracovního uplatnění a při trávení volného času.
Díky realizaci projektu se odborná pomoc k těmto lidem dostane dříve a bude moci flexibilněji reagovat na jejich sociální potřeby a podporovat je přímo v jejich bydlišti.

Klíčové aktivity

1. Výběr a zakoupení vhodného osobního automobilu pro potřeby regionálního týmu v Ústí nad Orlicí (dle celkově získaných finančních prostředků bude přistoupeno ke koupi nového či vhodného staršího osobního automobilu).

2. Systematická rehabilitační sociální práce s uživateli v malých obcích,sledování efektu využívání osobního vozu pro práci týmu pomocí užívaného statistického programu (počty klientů, jejich bydliště, počty kontaktů, dosahování rehabilitačních cílů).

Harmonogram

Září – listopad 2019: porovnání cenových nabídek, výběr a zakoupení automobilu, zhotoven a polep reklamních bannerů.
Listopad až prosinec 2019: systematické informování spolupracujících ambulancí o nové možnosti oslovit klienty v malých obcích, samotná práce s klienty.
Další roky: systematická práce s novými uživateli, průběžné sledování efektu.

Rozpočet projektu

  • Investice – zakoupení osobního vozu: 280 000 Kč
  • Služby – výroba reklamních bannerů a polep vozu: 10 000 Kč

Celkem: max. 290 000 Kč

Požadovaná podpora od donátorů projektu – 50 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Auto pro zdravou duši

5. místo
7,7 %

Bilance burzy

9 146 640 Kč celková hodnota darů

274 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie