Úvod Burza 2019 okres Pardubice 2019

Přihlášené projekty do Burzy filantropie Pardubice

 • Sportrelax zahrada

  8. místo
  5,3 %
  Sportrelax zahrada je součástí projektu Nektar v pohybu aneb Obezita s hendikepem Klíčová slova: obezita, hendikep, znevýhodnění, sport, relaxace Cílem projektu je vybudovat sportovně relaxační zahradu, pro lidi se zdravotním hendikepem a širokou veřejnost. Součástí zahrady budou 2 beachvolejbalová hřiště stavěná ve dvou etapách. V zahradě budou umístěny pingpongové stoly, dětský kroket, pískoviště, trampolína, šachy, ruské kuželky a posezení s výhledem na Kunětickou horu.
 • Vertikalizační stojan - pomocník na podporu vývoje dětí se závažným tělesným postiženm

  4. místo
  8,2 %
  Předmětem projektu je zlepšení fyzického i psychického vývoje dětí se závažným tělesným postižením prostřednictvím využití vertikalizačního stojanu CARIBOU 2. Přes každodenní intenzivní rehabilitaci se dětem se závažným tělesným postižením nedaří zvládat samostatný stoj. Zvládnutí stoje s pomocí kompenzační pomůcky podpoří nejen tělesný vývoj dětí, ale také jim umožní pohled z perspektivy, která je běžná pro jejich zdravé vrstevníky – tedy z vertikály.
 • Přednáška Prof. Ing. Petera Staňka, CsC.

  22. místo
  0,2 %
  Přednáška o globálním stavu společnosti, naší planety obecně a o možném východisku.
 • Kouzla s pohádkou - Zahradní slavnost pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

  6. místo
  6,1 %
  Rodiny, jejichž děti s vadou sluchu navštěvují běžné mateřské a základní školy, velmi vítají neformální, radostná setkávání, během kterých mají možnost sdílet zkušenosti, radosti, pobavit se, ale i poučit při plnění společných úkolů. Zahradní slavnost, tlumočená profesionálními tlumočníky do znakového jazyka, umožní rodinám společný prožitek a dětem i dospělým se sluchovým postižením stejný zážitek, jaký mívají z podobných akcí slyšící návštěvníci.
 • Jakoby dospělí

  7. místo
  5,6 %
  Jakoby dospělí - mladí lidé opouštějící dětské domovy, nebo žijící v Domech na půli cesty. Jsou dospělí, ale často hozeni do vody bez zkušeností, jak žít sami v reálném životě. Náš projekt těmto mladým “jakoby dospělím” poskytuje pomocnou ruku, která jim ulehčí vstup do reálného života.
 • Terapeuticko-duchovní doprovázení a podpůrná činnost pro seniory v DPS

  17. místo
  1,4 %
  Náš projekt si klade za cíl pomáhat seniorům hledat znovu chuť do života, dopřávat jim společnost a pomáhat v jejich náročné životní situaci. Formou terapie, poradenství a osobní komunikace jim chceme ulehčit složitou životní etapu, ve které se v domovech důchodců často cítí odstrčení a zbyteční. Seniorům poskytujeme bezplatně deset hodinových konzultací, během nichž jim nasloucháme, pozitivně motivujeme a hlavně hledáme a pomáháme léčit kořeny jejich sklíčenosti.
 • Pomozte vybavit nové centrum pro postižené spoluobčany

  2. místo
  12,2 %
  Stavbou budovy pro Centrum denních služeb vznikne v Cholticích objekt, který zajistí poskytování sociální služby pro dospělé osoby zdravotně postižené, sociálně vyloučené či tímto ohrožené. Nabídne těmto občanům prožít den v bezbariérovém prostředí ambulantní péče, mezi svými vrstevníky a žít běžným způsobem života. Stejně tak pomůže i celé rodině, rodiče stárnou a většinou už nezvládají stálou péči o dospělého postiženého jedince, kterou musí převzít sourozenci či jiní rodinní příslušníci.
 • Koncertní činnost Východočeského akademického orchestru

  24. místo
  0,0 %
  Východočeský akademický orchestr je těleso složené ze studentů a absolventů pardubických ZUŠ, Konzervatoře Pardubice a Univerzity Pardubice. Dvakrát ročně (květen, prosinec) orchestr pořádá velký koncert v univerzitní aule, dále pak participuje na dalších uměleckých projektech. Orchestr slouží jako místo, kde se mají šanci setkat profesionálové z filharmonií společně s žáky ZUŠ, čímž dochází k nenásilnému přenosu zkušeností.
 • Transportním kolem po okolí

  19. místo
  1,1 %
  Transportní kolo je určeno pro lidi, kteří mají plnou závislost na pomoci jiné fyzické osoby. Je to vlastně tříkolka, mající vepředu 2 kola a mezi nimi je plošina na vozík. Tento typ kola jsme vybrali právě pro jeho plošinku. Každý účastník aktivity ji tak bude absolvovat ve svém individuálně upraveném vozíku. Jízdou na tomto kole, které „pohání“ jiná osoba získávají lidé na vozíku nový pohled na svět a neobvyklé zážitky. Více o kole můžete vidět na https://www.youtube.com/watch?v=lYZhdJFvcoo.
 • Voňavá oáza v centru Pardubic

  10. místo
  4,3 %
  Chcete lépe využívat Vaše smysly? Dokázat uvolnit hlavu od celodenního přemýšlení? Odpočinout si v rámci oběda přímo v centru Pardubic? Je-li Vaše odpověď ano, nabízíme Vám možnost to zažít. Voňavá oáza v centru Pardubic – to je naše bylinková zahrada, jejíž součástí je bosochodná stezka. Byliny využijeme při aktivitách, které umožňují našim zaměstnancům propojovat svět hendikepovaných s širokou veřejností – v tréninkové kavárně i v kuchyni, ve výrobně eSvačinek nebo v rámci zážitkových seminářů
 • Být spolu se musíme učit, ale jednou je málo

  20. místo
  0,4 %
  Projekt je zaměřen na posílení partnerských kompetencí mladých párů, kdy alespoň jeden z partnerů má zkušenost s pobytem v dětském domově. Plánujeme uspořádat společný víkend pro partnery, který bude veden rodinnými terapeuty a bude obsahovat aktivity zaměřené na podporu partnerských vztahů účastníků. Naší snahou je získat podporu pro pokračování projektu, který jsme nastartovali v loňském roce díky podpoře v Burze filantropie a u kterého jsme si ověřili jeho přínosy a pozitiva.
 • Psychologická podpora pro děti z Dětského centra

  15. místo
  2,5 %
  Zajistit dětem, které dochází do Dětského centra, které je součástí azylového domu pro ženy a matky s dětmi, psychologickou podporu. Děti, společně se svými matkami se nacházejí ve složité životní situaci, kterou v danou chvíli nejsou schopné samy řešit. Děti mají obavy a strach z nového prostředí, chybí jím pocit jistoty. Často si kladou otázky typu: "Proč už nebydlíme doma?" "Kde je táta a ostatní z rodiny?" Vše je pro ně nové, pro ně i pro jejich maminky, které prvně řeší existenční problémy.
 • Tisíce lidí v Pardubicích

  16. místo
  1,7 %
  Informovat pardubické občany o existenci esperanta, přiblížit jim tento jazyk a zaujmout je k rozhodnutí začít se esperanto učit a jazyk aktivně používat.Ověřit v praxi, jestli je esperanto pouze jazykový pokus pro nadšence nebo jestli to je jazyk pro praktické, komerční použití. Sekundárním cílem je vyvolat diskuzi o možnosti esperanta jako o evropském jazyku.
 • Boccia Run Bukovka

  13. místo
  2,6 %
  Boccia Run Bukovka je projektem mladých lidí, kterým není lhostejný osud tělesně handicapovaných sportovců. Hlavním zaměřením je organizace charitativního běhu, jehož výtěžek pomáhá boccistům z TJ Léčebna Košumberk. Boccia [bočča] je sport podobný francouzské pétanque určený lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík - i proto je hlavním mottem: Běh, co má koule!
 • Pohádková zahrada

  1. místo
  14,1 %
  Vybudování naučné ekologické stezky pro děti v Pohádkové zahradě. Součástí aktivit Pohádkové zahrady je i ekologická výchova a výchova k odpovědnému chování k životnímu prostředí. Interaktivní ekologická stezka s pěti zastaveními seznámí děti i jejich rodiče formou her s možnostmi, jak svým chováním ovlivňujeme svět okolo nás a tím i životní prostředí. Vyzkouší si, zda poznají stromy podle listů, zvířata podle stop, či hmyz, který u nás žije.
 • Plnou hlavou vpřed

  5. místo
  7,9 %
  "CENTRUM KOMPRE" vzniká jako reakce na nevyhovující situaci následné péče o osoby po mrtvici a jiném získaném poškození mozku. Tito lidé po propuštění ze zdravotnického zařízení potřebují stále trénovat paměť, řeč, soběstačnost, potkávat se s ostatními lidmi. Cílem projektu je pořídit vhodné rehabilitační a interaktivní pomůcky, které zvýší nejen kvalitu a efektivitu programů centra, ale také motivaci klientů a především pomohou těmto lidem s návratem do aktivního života.
 • Aktivní stáří - výlety a Senior festival

  14. místo
  2,5 %
  Pořádáme pro seniory dotované výlety a kulturní akce, na kterých dochází k osvětě a rozvoji přátelských vztahů. Díky tomuto unikátnímu projektu se senioři podívají do míst, která jsou pro ně s ohledem na přibývající věk stále hůře dostupná. Unikátní a novou akcí bude pořádání Senior festivalu. Pomozte nám v realizaci aktivit pro seniory!
 • Normální je pečovat o své blízké, podpořte nás

  25. místo
  0,0 %
  Oblastní charita Pardubice potřebuje vybavit 6 pečovatelskými křesly odlehčovací zařízení v Mikulovicích a Třebosicích, která pomáhají rodinám pečujícím o seniory. Po dobu umístění seniora (v pobytové formě až na 3 měsíce) si může rodina odlehčit, načerpat nové síly (dovolená) k pokračování v péči. Pečovatelská křesla na kolečkách jsou nejen praktická a pohodlná pro klienty, ale i usnadňují práci zaměstnancům. Děkujeme za Váš hlas.
 • Kurz první pomoci

  23. místo
  0,2 %
  Víte, že koleda Rolničky Vám může pomoct zachránit lidský život? Díky rytmu této písničky už si nemusíte lámat hlavu, kolik stlačení za minutu máte provést při nepřímé masáži srdce – stačí zpívat a v rytmu masírovat… Kurz první pomoci je aktivita pro lidi s postižením, která pomáhá účastníky kurz připravit na situace, ve kterých mohou sami zachránit život, zmenšit následek úrazu nebo jinak velmi výrazně pomoc při řešení život ohrožujících situacích.
 • Vybavení nové muzikoterapeutické místnosti pro osoby se zdravotním postižením...

  9. místo
  4,7 %
  Záměrem projektu je vybavit muzikoterapeutickou místnost hudebními nástroji a polohovacími pomůckami, a tím vytvořit potřebné zázemí k poskytování terapie. Muzikoterapeutickou místnost chceme zařídit tak, aby umožnila realizaci pasivní (relaxační) i aktivní (hra na rytmické nástroje) terapie pro děti a dospělé se zdravotním postižením,se spec. potřebami, PAS. Muzikoterapie má mnoho možností a podob, ať už se jedná o práci systematickou nebo jako kreativní zážitkový impuls různých forem a podob.
 • S důvěrou v rodinu - využívání nových přístupů při práci s ohroženými rodinami s dětmi

  18. místo
  1,3 %
  Rodinné konference a Interaktivní případové konference se zapojením dítěte jsou nové metody v oblasti práce s rodinou, které využíváme u našich klientů, rodin s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí. Jejich význam vidíme především v předání pravomoci rodině, kdy se jednotliví členové učí společně domlouvat a převzít zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Oba přístupy výrazně zapojují do rozhodovacích procesů dítě, kterého se situace týká.
 • Prožij Comandos s novými přáteli

  21. místo
  0,3 %
  Prožij Comandos s novými přáteli! Ahoj, je ti více jak 15 let? Pokud máš rád zážitkové akce v přírodě, potom zbystři pozornost. Nabízíme zážitkový víkend pro mládež, kluky i děvčata. Bude to jedinečná příležitost pro setkání mládeže z Pardubicích a okolí. Součástí víkendu je táboření, stopování v terénu i boj s protivníkem (šišková válka). Po skončení bojů nás čeká dobré jídlo, koncert, čas pro popovídání se starými i novými přáteli. Taktéž ekumenická bohoslužba i vyhodnocení s dárkem na závěr.
 • Společně objevíme, z jakého jsi těsta, aneb víkendy pro kluky i děvčata od 11 do 14 let

  11. místo
  3,9 %
  Mládeži, máme pro vás výzvu. Pojeďte s námi na víkend a společně objevíme, co umíš, co vydržíš i z jakého jsi těsta. Možná objevíš schopnosti, o kterých zatím nevíš. Počátek dospívání se někdy podobá bojišti. Rodičové, neztrácejte odvahu, vaši náctiletí to zvládnou a vy s nimi. Tým salesiánského klubu nabízí sadu víkendů, kde pomocí akčního příběhu budeme objevovat schopnosti a povahové rysy každého z mladých. Je to příležitost, jak vytvořit partu, ocenit jejich schopnosti i pochválit.
 • Celiaklub Východní Čechy - pomocná ruka pro celiaky

  12. místo
  3,3 %
  Celiakie dnes již není vzácnou nemocí, v současné době jí v České republice trpí až 40.000 lidí a většina z vás zřejmě takového člověka zná ze svého okolí. Náš klub podá pomocnou ruku nejen nově diagnostikovaným a dále nabízí možnost sdružovat se a řešit problémy spojené s celiakií společně. Největším problémem v první fázi bývá zorientovat se v potravinách a najít kvalitní náhradu pečiva. Proto pomáháme i s jídelníčkem a dáváme typy na přípravu jídel tak, aby se povedly.
 • Holoubku leť

  3. místo
  10,3 %
  Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek již osm let vytváří vzdělávací a kreativní programy pro děti a dospělé. K zajištění činnosti a poskytování služeb, ke kterým bylo zřízeno, jsou velice důležité finanční prostředky. V roce 2019 nebyla celá řada center MPSV podpořena a mezi nimi i naše centrum. Při nezískání prostředků z dalších zdrojů budeme nuceni centrum omezit pouze na nezbytnou činnost, což přinese problémy rodinám, které naše služby využívají.Především jde o programy výchovně vzdělávací.

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

318 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie