Úvod Burza 2019 Přihlašovací formulář

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROJEKTŮ DO BURZY FILANTROPIE V OKRESE PARDUBICE A CHRUDIM BYLO UKONČENO 7. BŘEZNA 2019 VE 23:59 HOD. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROJEKTŮ DO BURZY FILANTROPIE V OKRESE SVITAVY A ÚSTÍ NAD ORLICÍ BYLO UKONČENO 30. 4. VE 23:59 HOD.

Zkušební formulář pro Liberecký kraj

 

(Pro přípravu projektu do Burzy filantropie 2019 je níže ke stažení také klasický formulář ve word - podání je možné pouze elektronicky pomocí online formuláře!)

 

Po uzavření přihlašování projektů vybere komise složená ze zástupců veřejného a soukromého sektoru okolo 5 neziskových organizací, které budou moci své projekty veřejně prezentovat na samotné Burze filantropie, která se bude konat 5. června v Pardubicích, 19. června v Chrudimi, 9. října v Litomyšli a 23. října v Ústí nad Orlicí. 

O projektech bude možné také hlasovat, prostřednictvím internetových stránek www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj, a to v termínu od 21. března 2019 do 28. března 2019 do 12:00 hodin pro okres Pardubice a Chrudim a od 16. května do 23. května do 12:00 hod. pro okres Svitavy a Ústí nad Orlicí.  Na základě veřejného hlasování postoupí do finále Burzy filantropie projekt s největším počtem hlasů.

 

Přihlašovací formulář

  • Přihlášení do Burzy filantropie
  • Organizace
   • Historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků,...
    (max. 800 znaků vč. mezer)
   • (sídlo)
   • Na tento e-mail bude také přímo zaslána kopie tohoto formuláře s Vaším přihlášeným projektem.
  • Projekt
   • Pro umístění na web a základního přehledu o projektech pro donátory.
    (max. 500 znaků vč. mezer)
   • (max. 1500 znaků vč. mezer)
   • Např. Budeme moci obsloužit více klientů, nebo klientům se zlepšilo postavení na trhu práce apod.
    (max. 300 znaků vč. mezer)
   • Vyplňte, pokud jste výše zvolil/a jiné.
   • Uveďte prosím krátce a srozumitelně, pro koho je projekt určen, kdo bude využívat dosažených výstupů projektu.
   • (max. 2000 znaků vč. mezer)
   • Začátek a konec projektu, další informace o průběhu.
   • podrobné členění
    - osobní náklady
    - materiální náklady
    - zařízení a vybavení
    - služby
    - lektoři, cestovné, apod.
    = požadovaná finanční podpora projektu od donátora Burzy filantropie celkem (max. 50.000 Kč)
   • Projekt může mít větší rozpočet, než organizace požaduje od donátorů.
    Uveďte prosím stav jednání - např. podaná žádost, přislíbená podpora, schválená dotace, apod.
    Uveďte další konkrétní sponzory.
   • (např. budete v projektu žádat vybavení kanceláře a místo financí obdržíte 2 kancelářské židle a 2 psací stoly, nebo žádáte o finanční příspěvek na auto, nedostanete finance, ale slevu u dodavatele aut, propisky, reklamní plocha, konzultace ohledně PR, apod.)
   • Co nabízíte donátorům? Nabídnete donátorům nějakou formu propagace, reklamy, pokud přispějí na Váš projekt? Co dalšího jim nabídnete? Prosím rozepište Vaše reklamní možnosti, počet vydaných tiskových zpráv, kde uvedete donátory, jaká je návštěvnost Vašich internetových stránek.
   • (např. společné akce, vzdělávání, osvěta) Odpověď uveďte konkrétní a nebojte se být kreativní.
   • Počítáte s tím, že nutnou podmínkou pro účast na Burze filantropie je osobní prezentování vašeho projektu?
   • Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB
   • Scan podepsaného čestného prohlášení Statutárním zástupcem organizace.
    Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB
   • Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB
   • Celková velikost souborů nesmí překročit velikost 6 MB

    Pro zařazení Vámi přihlašovaného projektu do Burzy filantropie je nutné souhlasit s pravidly Burzy filantropie, které naleznete zde: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/o-burze/pravidla/

    Kontaktní údaje jsou viditelné v přihlašovacím formuláři, který je k dispozici donátorům (pro výběr preferovaných projektů), dále je přihlašovací formulář uložen na webu Burzy filantropie u příslušného projektu. Kontakty jsou dále evidovány u Koalice nevládek Pardubicka pro účely Burzy filantropie (kontakty uvedeny na šeku, na kontakty uvedené ve formuláři jsou zasílány aktuality ohledně daného ročníku Burzy filantropie a další nutné aktivity spojené s administrací projektu Burzy filantropie).
 • Na velikosti znaků nezáleží

Před odesláním si prosím formulář i čestné prohlášení pečlivě zkontrolujte. Žádné údaje v dokumentech nebude možné později opravovat.

 

 

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

318 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie