Úvod Burza 2020 okres Pardubice 2020 Dětství bez násilí – psychoterapeutická místnost pro děti, které jsou svědky domácího násilí

Dětství bez násilí – psychoterapeutická místnost pro děti, které jsou svědky domácího násilí

Organizace: SKP-CENTRUM, o.p.s.

Vytvoření a vybavení samostatné psychoterapeutické místnosti, která bude sloužit psychologickému poradenství pro děti – svědky domácího násilí. Negativní dopad domácího násilí na dítě bývá rozsáhlý. Mimo ohrožení života a zdraví v průběhu domácího násilí se tento jev projevuje v podobě dlouhodobé traumatizace dítěte. Dítě zažívá pocit strachu, úzkost, vztek, smutek, pocit viny, ale i masivní pocit nespravedlnosti a bezmoci. Nová místnost pomůže zajistit bezpečný prostor, pro sdílení svých obav.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit a vybavit samostatnou psychoterapeutickou místnost, která bude sloužit odbornému psychologickému poradenství pro děti – svědky domácího násilí.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Pardubický kraj, SKP-CENTRUM o.p.s. (IC) pracuje s těmito dětmi již od roku 2015 a za tento čas jsme poskytli podporu více než 110 dětem, jejichž zákonný zástupce je klientem IC. Negativní dopad domácího násilí na dítě může být velice rozsáhlý. Vyjma bezprostředního ohrožení života a zdraví v průběhu pokračujícího domácího násilí se může tento jev projevovat především v podobě dlouhodobé traumatizace dítěte. Děti většinou zažívají pocity strachu, úzkosti, vzteku, smutku, pocity viny, ale i masivní pocity nespravedlnosti a bezmoci. Nová psychoterapeutická místnost, která vznikne rozbouráním dělící příčky dvou malých konzultoven a její vybavení psychoterapeutickými hračkami a odpovídajícím nábytkem nám pomůže ještě více zajistit pro děti a dospívající bezpečný prostor pro sdílení svých obav. Úkolem odborníků je pak snaha pomoci dětem vyrovnat se s tíživou situací, která je pro dítě složitá a nesrozumitelná.

Cílová skupina

 • Děti a mládež

Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež, ve věku 0 – 16 let, kteří jsou svědky domácího násilí v rodině. Intervenční centrum reaguje na potřeby celého rodinného systému.

Klíčové aktivitY

 • Stavební povolení, bourací a stavební práce
 • Výběr a nákup vhodného vybavení
 • Realizace/kolaudace
 • Slavnostní „otevření“ psychoterapeutické místnosti spojené se dnem otevření dveří

Harmonogram

 • Červenec – Září 2020 – stavební práce
 • Říjen - Listopad 2020 – nákup vybavení psychoterapeutické místnosti
 • Listopad 2020 - Kolaudace/ DOD/seznámení veřejnosti s realizací projektu

Rozpočet

Stavební úpravy a materiál (zahrnuje: probourání příčné zdi, zazdění dveří, výmalba, položení podlahové krytiny, elektroinstalace) – 25 000,- Kč

Vybavení:

 • Stůl 3 000,- Kč
 • Židle 2 x 3 500,- Kč
 • Knihovna 3 500,- Kč
 • Regál 1 800,- Kč
 • Police 1 000,- Kč
 • Taburet 2 x 2 500,- Kč
 • Dekorace 4 700,- Kč
 • Terapeutické pískoviště 5 000,- Kč
 • Terapeutické hračky 5 500,- Kč
 • Závěsný organizér 1 000,- Kč
 • Relaxační matrace 2 500,- Kč
 • Polštáře 5 x 200,- Kč

Celkem: 66 000,- Kč

Hlasujte pro projekt

Dětství bez násilí - psychoterapeutická místnost pro děti, které jsou svědky domácího násilí

9. místo
6,0 %

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

319 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie