Úvod Burza 2020 okres Pardubice 2020 Jsem máma. A co s tím?

Jsem máma. A co s tím?

Organizace: Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Projekt je zaměřen na mladé ženy,klientky organizace, které prošly dětskými domovy, žijí už samostatně a mají děti. Někdy mají partnera, jindy ne, ale obvykle jsou plně zatíženy péčí o malé děti. Ve své nové roli si nejsou jisté, chybí jim fungující mateřské vzory. Proto jim chceme nabídnout bezpečí podpůrné socioterapeutické skupiny, kde budou moci sdílet své příběhy, pocity, obavy i radosti a zároveň načerpají pozitivní podněty a inspirace k tomu, aby mohly být svým dětem dobrou mámou.

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit mladé ženy - maminky, které vyrůstaly bez zázemí vlastní rodiny v dětských domovech. Chceme je podpořit tak, aby byly svým dětem dobrou mámou a současně získaly pozitivní vztah k vlastní osobě i k partnerovi.
V minulých letech se nám podařilo rozjet program setkávání ženské skupiny osobnostního rozvoje. Bohužel pro ženy - matky je velkou bariérou pro účast v této podpůrné skupině potřeba zajistit hlídání dětí. Také víme, že témata, která přinášejí ženy - matky, nejsou vždy aktuální i pro ženy v jiné životní fázi.
Proto jako konkrétní nástroj podpory mladých matek plánujeme zrealizovat 1 celodenní sobotní setkání pro max. 6 účastnic, které bude mít formu ženské terapeutické skupiny. Toto setkání současně plánujeme jako pilotní ověření programu, ve kterém chceme pokračovat i v dalších letech.
Nabízíme bezpečné prostředí garantované zkušenými terapeutkami, kde je možno získat podporu od ostatních účastnic skupiny, sdílet svůj osobní příběh, názory i pocity s ostatními, získat zpětnou vazbu od ostatních účastnic, objevovat nové podněty a impulsy pro vlastní cestu životem.
Ryze ženská skupina nabízí i jedinečnou kvalitu a atmosféru, kdy je možno dotýkat se i takových témat, která se obtížně otevírají a sdílí ve smíšených skupinách.
Po dobu programu zajistíme hlídání pro děti.
Je nám jasné, že jedno setkání nevyřeší vše. Jednotlivá témata ale mohou účastnice skupiny dál sdílet a řešit individuálně se svými doprovázejícími osobami (našimi kolegyněmi).

Cílová skupina

  • Maminky s dětmi

Program je určen pro mladé ženy, které vyrůstaly bez zázemí vlastní rodiny v dětských domovech a výchovných ústavech. Většina z nich se v dětství či v období dospívání setkala s násilím v biologických rodinách, s odmítnutím ze strany vlastních rodičů, nejrůznějšími závislostmi rodičů se všemi jejich negativními dopady na život rodiny a situaci dětí v ní, traumaty způsobenými odebráním z vlastní rodiny a umístěním do zařízení ústavní výchovy.
V životě těchto mladých žen často chyběla zkušenost vztahu s blízkou osobou (rodičem) poskytující bezpečí, základní orientaci ve světě a vzor jednání do samostatného života.
Řada z nich má upřímnou snahu vlastní život zvládat lépe (jinak) než jejich rodiče, touží být dobrými ženami a matkami. K tomu však potřebují podporu, pomoc a porozumění ze strany blízkých osob, které však v jejich životě chybí.
Společné sdílení ve skupině mladých matek v kombinaci s naší již probíhající individuální prací s jednotlivými potencionálními účastnicemi skupiny mohou do jisté míry takovou podporou být.

Klíčové aktivity

1) Příprava realizace: proběhnou následující činnosti – oslovení potencionálních účastnic z řad klientek organizace, zajištění jejich účasti, příprava programu skupiny, stanovení termínu konání setkání skupiny
2) Realizace 1 celodenního setkání socioterapeutické skupiny pro mladé matky (spojené se zajištěním hlídání dětí)

PROGRAM:
V rámci setkání bude dán prostor především pro sídlení následujících témat:

  • Reflexe vlastní minulosti – z čeho vycházím, jak mě mé zážitky a zkušenosti ovlivňují?
  • Jaké ženské vzory mě ovlivňovaly?
  • Co pro mne znamená role matky?
  • Co mi mateřství dalo a vzalo?
  • Co chci předat svým dětem?
  • Co mi pomáhá v situacích, kdy si nevím rady?
  • Jaké jsou mé body podpory, co mě „drží nad vodou“?

VEDENÍ SKUPINY:
Skupina bude vedena a garantována 2 lektorkami – terapeutkou se zkušeností s vedením obdobných skupin a koterapeutkou z řad pracovníků organizace.

MÍSTO REALIZACE:
Setkání budou probíhat v prostorách organizace Centrum Don Bosco, stravování bude zajištěno svépomocně, hlídání dětí bude zajištěno v herně salesiánského střediska mládeže (ve stejné budově)

POČET ÚČASTNÍKŮ:
Plánovaný počet účastnic: do 6 žen + děti (účast bude nabízena klientkám našich programů)

ČASOVÝ PLÁN SETKÁNÍ:
Sobota
10:00 – 12:00 seznámení ve skupině i s děvčaty na hlídání, předání dětí a 1. blok programu
12:00 – 13:00 oběd v prostorách organizace, jeho uvaření zajistí dobrovolnice
13:00 – 15:00 2. blok programu
15:00 – 15:45 přestávka s občerstvením
15:45 – 17:45 3. blok programu
17:45 – 18:00 rozloučení

Harmonogram

1.Příprava realizace – červen – září 2020
2.Realizace setkání – v období říjen – prosinec 2020

Rozpočet

Celkové náklady: 14 500 Kč
Lektoři (2 osoby) - 7 200 Kč
Hlídání dětí (2 osoby) - 2 400 Kč
Potraviny (stravování v průběhu akce pro cca 16 osob) - 2 400 Kč
Režie (nájem, telefony, pomůcky):2 500
(Pro podrobný rozpočet viz přílohu)

Hlasujte pro projekt

Jsem máma. A co s tím?

15. místo
1,7 %

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

319 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie