Úvod Burza 2020 okres Pardubice 2020 Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II

Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II

Organizace: Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.

Cílem projektu je umožnit rodinám s dětmi s handicapem z Pardubického kraje využít plnohodnotně volný čas s celou rodinou a umožnit jim odreagovat se od každodenních starostí. Nabídnout rodinám netradiční aktivity: jízdu na speciálních buginách, na kolečkových plachetnicích, se psím spřežením v nádherném prostředí Hostýnských Vrchů. Program čtyřdenního pobytu doplní nabídka plaveckých aktivit.

Cíle projektu

Každé dítě, tedy i dítě s handicapem, má nárok prožívat volný čas dle svých představ.
Smyslem projektu je ukázat těmto dětem i jejich rodičům, že to lze. Zažijí jedinečné aktivity s podporou zkušených instruktorů pod vedením významného dlouholetého propagátora aktivního využívání volného času pro osoby s postižením Karla Vondráčka a 2 pracovnic v přímé péči - poradkyň rané péče a 1 fyzioterapeutky-ergoterapeutky-lektorky plavání Bc. Radky Chudomské, DiS., která bude současně pověřena řešením a koordinací projektu.
V rámci projektu bude realizován čtyřdenní zážitkový pobyt plný zajímavých sportovních aktivit: jízdy na speciálních buginách, se psím spřežením, na kolečkových plachetnicích v nádherném prostředí Hostýnských Vrchů, ale i plavání. Pro potřeby dětí se závažným postižením budou využity speciální pomůcky a speciální metodiky.
Zážitkového pobytu se zúčastní se cca 10 rodin, maximálně 30 účastníků = členů rodin dětí se závažným tělesným, mentálním a kombinovaným postižením z Pardubického kraje.
Celé rodiny s dětmi s handicapem mohou společně aktivně a smysluplně strávit volný čas v zajímavém prostředí, které mohou využívat i rodiny se zdravými dětmi.

Cílová skupina

  • rodiny s dětmi s handicapem z Pardubického kraje

Rodiny z Pardubického kraje s dětmi se závažným tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (např. dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem), s poruchami autistického spektra. Rodiče dětí s handicapem jsou často fyzicky, psychicky i finančně vyčerpáni, často řeší pouze existenční otázky a otázky týkající se zdravotního stavu jejich dítěte s postižením. Zapomínají na společně strávené chvíle se svými dětmi s handicapem i jejich sourozenci při volnočasových aktivitách.

Klíčové aktivity

1. Příprava projektu včetně zajištění místa a zázemí, realizátorů a instruktorů pro zážitkové aktivity
2. Administrace a publicita projektu
3. Organizace, koordinace pobytu
4. Vyhodnocení a publicita projektu

Harmonohram

Březen - duben 2021: příprava, administrace a publicita projektu
Květen - říjen 2021 (dle časových možností dodavatele služeb): realizace 4denního zážitkového pobytu
Listopad 2021: vyhodnocení a publicita projektu

Rozpočet

Platba na fakturu dodavateli služeb za zajištění čtyřdenního pobytu včetně ubytování a stravy (plná penze), zajištění speciálních pomůcek, personálu, zvířat… 110 000 Kč

PROJEKT CELKEM 110 000 Kč
Požadovaná částka od donátora Burzy filantropie 50 000 Kč
Další donátoři 60 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II

2. místo
12,8 %

Bilance burzy

12 386 035 Kč celková hodnota darů

355 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie