Úvod Burza 2020 okres Svitavy 2020 Pomozte nám ven!

Pomozte nám ven!

Organizace: Farní charita Litomyšl

Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Mnoho našich klientů má omezenou pohyblivost a díky otočné a výsuvné sedačce, kterou chceme zakoupit do našeho vozu, jim umožníme jednodušší a bezpečnější návštěvu lékaře, úřadů či přátel a dalšího přirozeného prostředí, na které jsou celý život zvyklí.

Cíle projektu

Cílem projektu je zakoupení jedné otočné a zároveň výsuvné sedačky, kterou chceme instalovat do našeho vozu pečovatelské služby. Pořízení a instalace této sedačky nás vyjde dle aktuální nabídky na 56 000 Kč.
Plánujeme, že tato sedačka obslouží minimálně 20 klientů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, ročně.
Nákup této sedačky je odsouhlasen ředitelkou Farní charity Litomyšl.
Provedli jsme průzkum trhu a víme, že za uvedenou cenu lze tuto pomůcku získat včetně montáže.
Pořízení a současně i instalace sedačky proběhne v říjnu 2020, během této doby budeme informovat naše klienty o možnosti využívání této sedačky. V průběhu října 2020 také spustíme provoz otočné a výsuvné sedačky pro naše klienty.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Senioři

Otočná a zároveň výsuvná sedačka, kterou chceme zakoupit do našeho vozu pečovatelské služby, bude sloužit klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pro část z nich je nastupování do automobilu nebo přesun z vozíku doslova nemožný. Umožníme tak našim klientům částečný návrat do prostředí, ve kterém se dříve přirozeně pohybovali a zvýšíme jejich pocit samostatnosti.

Klíčové aktivity

Realizaci pořízení otočné a zároveň výsuvné sedačky budou předcházet následující kroky:

1) průzkum trhu – oslovení dodavatelů otočné/výsuvné sedačky, zjištění ceny sedačky a její instalace, zjištění všech specifik, které se sedačky týkají

2) prezentace projektu na Burze filantropie

3) zakoupení a instalace sedačky od vybraného dodavatele, včetně zápisu do technického průkazu vozidla

4) zaškolení obsluhy vozu pečovatelské služby

5) uvedení sedačky do provozu

6) informování současných klientů pečovatelské služby o nové možnosti přepravy a umístění informace na web, FB či do ordinací lékařů

7) vyhodnocení využití otočné/výsuvné sedačky klienty, vyhodnocení, zda sedačka ulehčila manipulaci s klienty pečovatelkám, zda byla pro jejich práci přínosná

Harmonogram

K zakoupení a instalaci sedačky dojde v říjnu 2020, v říjnu 2020 bude také sedačka uvedena do provozu.

Rozpočet projektu

Zakoupení a instalace jedné sedačky bude dle předběžných průzkumů stát 56 000 Kč s DPH.
Požadovaná podpora od donátora Burzy filantropie činí 50 000 Kč.

Hlasujte pro projekt

Pomozte nám ven!

4. místo
16,4 %

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

319 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie