Úvod Burza 2020 okres Ústí nad Orlicí 2020

poděkování donátorům a neziskovkám z Orlickoústecké Burzy

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

 • Mobilita - Domácí hospic Alfa-Omega

  6. místo
  5,3 %
  Domácí hospic Alfa-Omega umožňuje těžce nemocnému člověku strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých. Domácí hospicová péče nabízí umírajícímu a pečující osobě odbornou zdravotní, sociální, psychologickou pomoc a duchovní podporu.DH pomohl stovkám umírajícím a jejich rodinám, v roce 2019 dojížděla ke 120 umírajícím na území Orlickoústecka Projekt je zaměřen na mobilitu Domácí hospicové péče, především na zajištění návštěv související s přímou péčí,které nehradí zdravotní pojišťovny
 • Linka důvěry - blíže k Vám

  11. místo
  0,2 %
  Projekt je realizován za účelem poskytnutí informací o poskytované sociální službě, zajímavějším způsobem, než jsou papírové propagační letáky. Smysl projektu spatřujeme v tom, že naše služba poskytuje lidem pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. Aby lidé mohli službu využít, musí vědět o její existenci. Papírové letáky nezaujmou tolik, jak by měly a proto bychom chtěli využít i jiné propagační materiály (propisky, reflexní pásky).
 • Od keramické hlíny ke klidu v duši

  7. místo
  5,1 %
  Chtěli bychom klientům naší sociálně terapeutické dílny zpřístupnit prostřednictvím zakoupení keramické pece využití pozitivních léčivých účinků arteterapie. Práce s keramickou hlínou je jednou z terapeutických metod při léčbě lidí s duševním onemocněním. Řadí se do skupiny terapeutických metod uměním, tzv. arteterapie a využívá se jako plnohodnotná doprovodná forma klasické psychoterapie nebo psychiatrické léčby.
 • Staň se pěstounem! (osvětová a náborová kampaň)

  10. místo
  0,6 %
  Přestože existují prokazatelné studie o negativním dopadu ústavní péče na vývoj dítěte, u nemalé části veřejnosti přetrvává názor, že ústavní péče je dobrým a plnohodnotným řešením situace ohroženého dítěte. Názor, který zastávají i někteří politici, se snažíme dlouhodobě měnit. Kampaní chceme přitáhnout pozornost k tématu pěstounství. Pokusit se bořit mýty a vyvolat diskuzi o potřebnosti rodiny v životě dítěte, ať vlastní nebo náhradní, namísto ústavní péče, kde nemá šanci se správně rozvíjet.
 • Psycholog duši sluší

  3. místo
  11,6 %
  Klinický psycholog, který přijde za pacientem přímo domů a pomůže mu překonat duševní potíže? - V ústeckém okrese zatím scifi. Pomozte nám to změnit! Podporou našeho projektu zapojíte psychologa do terénního týmu sociálních pracovníků a poskytnete lidem s duševní nemocí možnost dostávat potřebnou jak sociální, tak zdravotní podporu v domácím prostředí. Snížíte tak počet nucených psychiatrických hospitalizací lidí v nemocnicích a zajistíte lepší kvalitu jejich života.
 • Žít normální život

  9. místo
  1,7 %
  Díky podpoře asistentů mohou žít lidé s postižením život podle svého. Naši asistenti nepotřebují pro svoji práci žádné speciální pomůcky ani nástroje. Nejdůležitější je vstřícný a kompetentní pracovník, který klienta provází na cestě k samostatnosti a zvládnutí konkrétních úkolů. Pomoc, kterou asistenti poskytují, je individuální, odpovídá potřebám klienta a týká se všech oblastí běžného života - finance, nákupy, vaření, společenský kontakt, užívání léků a mnoho dalších viz příběh.
 • Interaktivní výuka v logopedické třídě

  4. místo
  7,5 %
  Není vždy jednoduché vzbudit v dětech, s ohledem na jejich postižení, ochotu a zájem spolupracovat ve vyučovacích hodinách. Práce s interaktivní tabulí to významně podněcuje. Výuka je vytvořena přímo na míru dané třídy nebo jednotlivce. Žáci si zábavnou formou osvojují nejrůznější vědomosti, návyky a postoje. A pro učitele je přínosem okamžitá zpětná vazba, podklad pro širší hodnocení a pocit uspokojení z odvedené práce na základě reakce žáků.
 • Podpořme technické vzdělávání dětí

  8. místo
  4,2 %
  Realizaci projektu „Podpořme technické vzdělávání dětí“ dojde k rozšíření nabídky neformálního vzdělání pro děti a mládež v Žamberku. Projekt je zaměřený na kreativní tvorbu a technické vzdělávání v oblasti fotografování a zpracování fotografií. V rámci projektu dojde k pořízení vybavení fotokroužku.
 • Chceme orat, ne to zvorat!

  5. místo
  6,7 %
  Díky podpoře pořídíme kombinovaný stroj (VARI) pro naše zahradnictví, kde nalezlo zaměstnání celkem 11 osob s postižením. Doposud jsme veškeré práce na políčkách dělali ručně a především jarní a podzimní rytí je už nad naše síly. Malý motorový pomocník nám práci velmi usnadní a naše zahradnictví bude dále vzkvétat.
 • Společně vaříme, společně se učíme, společně se najíme

  1. místo
  30,7 %
  Jídlo nás odedávna spojuje. Vaření není jen o vaření. Jde také o to, jaké hospodářství svými nákupy podporujeme, jak ovlivňujeme funkce našeho těla a zdraví. Svou každodenní volbou v obchodě také rozhodujeme a vyjadřujeme svůj názor na to, v jakém světě chceme žít. I o těchto souvislostech se budeme bavit při přípravě jídla v naší nově upravené kuchyni s 3x větší pracovní plochou. Další témata budou jedlé byliny, zero waste vaření, lokální a původní potraviny. Cílem je také propojování generací.
 • Děti a senioři propojeni v Srdíčku

  2. místo
  26,4 %
  Karanténa nejvíce ohrožuje naše babičky - zákaz návštěv je odstřihl od rodin. Proto začneme propojovat osamělé seniory s mladými rodinami s dětmi – vytvářet aktivity, které umožní společné trávení volného času, vytvoření vztahů napříč generacemi. Mnoho mladých nemá nablízku babičky, mnoho babiček nemá poblíž vnoučata. A přitom největší štěstí seniora je sledovat malé děti při hře a největším dobrodružství je poslouchat vyprávění babiček. Připravíme společné aktivity pro děti a seniory.

Bilance burzy

12 386 035 Kč celková hodnota darů

355 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie