Úvod Burza 2020 okres Ústí nad Orlicí 2020 Psycholog duši sluší

Psycholog duši sluší

Organizace: Péče o duševní zdraví, z. s. - pobočka Ústí nad Orlicí

Klinický psycholog, který přijde za pacientem přímo domů a pomůže mu překonat duševní potíže? - V ústeckém okrese zatím scifi. Pomozte nám to změnit! Podporou našeho projektu zapojíte psychologa do terénního týmu sociálních pracovníků a poskytnete lidem s duševní nemocí možnost dostávat potřebnou jak sociální, tak zdravotní podporu v domácím prostředí. Snížíte tak počet nucených psychiatrických hospitalizací lidí v nemocnicích a zajistíte lepší kvalitu jejich života.

Cíle projektu

Cílem projektu je zprostředkování psychologické pomoci lidem s duševním onemocněním, kteří se k ní z jakýchkoli důvodů těžko dostávají, za pomoci klinické psycholožky v terénním týmu pracovníků PDZ. Tato podpora usnadňuje lidem vyrovnat se s dopady duševního onemocnění na běžný život (vztahy, sebevědomí, sebedůvěra, deprese, úzkosti). Má tak důležitou roli v procesu zotavení lidí, prevenci hospitalizací a zvýšení jejich kvality života.
Psycholožka by se účastnila svými radami na konzultacích týmu ke klientům, kteří procházejí krizí,výjezdů do terénu a setkání terapeutické skupiny. Zapojení odborníka poskytující psychologickou podporu tým vidí již dlouhodobě jako nezbytnou pro komplexní pomoc klientům. Bohužel však finance z dotací, které organizace čerpá na svou činnost, nelze na zapojení pomocníka z řad zdravotního personálu do svého týmu využít.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Projekt je určen dospělým osobám s vážnou a dlouhodobou duševní nemocí (klientům služby) potřebující psychologickou podporu

Klíčové aktivity

Projekt sestává z 1 klíčové aktivity - Poskytování podpory ze strany klinické psycholožky V průměru bude podpora poskytována 10 - 12 hodin měsíčně. Psycholožka by se účastnila svými radami na konzultacích týmu ústeckého střediska ke klientům, kteří procházejí krizí, výjezdů do terénu a dle časových možností i setkání terapeutické skupiny.
Konkrétní psycholožka je již oslovena a formát spolupráce je s ní předjednán.

Harmonogram

Od října 2020 - do konce května 2021 – 9 měsíců poskytování podpory ze strany klinické psycholožky v průměru 10 – 12 hodin/měsíc, celkem plán 100 hodin za 9 měsíců

Rozpočet

Nákup služeb:

  • 100 hod á 500,- Kč/hodinu = 50 000,- Kč

Požadovaná podpora od donátorů Burzy – 50 000,- Kč

Hlasujte pro projekt

Psycholog duši sluší

3. místo
11,6 %

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

319 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie