Úvod Burza 2021 okres Chrudim 2021 Hrou podpoříme vývoj dětí s handicapem

Hrou podpoříme vývoj dětí s handicapem

Organizace: Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.

Předmětem projektu je pořízení didaktických pomůcek na podporu vývoje dětí raného věku s handicapem z Pardubického kraje. Vývoj dětí se závažným tělesným, mentální a kombinovaným postižením i autismem je mnohdy velmi složitý a na jeho podporu je třeba využít speciální edukační postupy. Cílem projektu je podpořit vývoj dětí s handicapem prostřednictvím pomůcek, které budou zapůjčovány klientským rodinám služby raná péče společně s instruktážními videi.

cíle projektu

Cílem projektu je ukázat 30-50 rodinám s handicapovanými dětmi z Pardubického kraje, jak mohou smysluplně využívat didaktické pomůcky, konkrétně lego stavebnice, k maximální možné podpoře vývoje dětí, aby tak byly minimalizovány možné důsledky zdravotního postižení. Prostřednictvím hry mohou děti přirozeně rozvíjet pohybové, poznávací a vědomostní schopnosti, svoji fantazii, tvořivost i sociální dovednosti.
Předmětem projektu je zakoupení 15-20 lego stavebnic, které budou zapůjčovány rodinám s dětmi s handicapem společně s instruktážními videi. Pro intenzivnější stimulaci i motivaci ke hře mohou být zakoupeny stavebnice lego se světelnými a pohyblivými prvky, které zaujmou zejména děti se zrakovým, mentálním i kombinovaným postižením a také s autismem.
SRP ročně podpoří až 150 rodin z Pardubického kraje (tedy i Chrudimi) s dětmi například s dětskou mozkovou obrnou, svalovým onemocněním, centrálním hypotonickým syndromem, Downovým syndromem, autismem... Poradkyně rané péče mohou rodinám zapůjčovat, na základě individuálních potřeb a vývojové úrovně dítěte, lego stavebnice, které zaujmou i děti s handicapem. Za podpory poradkyně a také s pomocí instruktážních videí se rodiče budou snažit zaujmout děti s handicapem nenuceným, ale promyšleným způsobem, aby se naučily důležité dovednosti.

Cílová skupina

  • Rodiny s dětmi s handicapem z Pardubického kraje

Rodiny s dětmi například s dětskou mozkovou obrnou, svalovým onemocněním, centrálním hypotonickým syndromem, Downovým syndromem, autismem atd. z Pardubického kraje.

Klíčové aktivity

1. Výběr, objednání a zakoupení lego stavebnic
2. Převzetí, zaevidování lego stavebnic, tvorba instruktážních videí a uvedení pomůcek do provozu
3. Zapůjčování pomůcek, konzultace možností využití s rodinami
4. Prezentace projektu

Harmonogram

1. Objednání a zakoupení: 07-08/2021
2. Převzetí, zaevidování lego stavebnic, tvorba instruktážních videí a uvedení pomůcek do provozu: 08-10/2021
3. Zapůjčování pomůcek, konzultace možností využití s rodinami: od 10/2021 do následujících cca pěti let, respektive až do doby vyřazení z důvodu opotřebení či nefunkčnosti.
4. Prezentace projektu: 07-10/2021

Rozpočet projektu

Rozpočet celkem - cena vybraných lego stavebnic: 30 000 Kč

Požadovaná částka od donátorů Burzy filantropie: 20 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Hrou podpoříme vývoj dětí s handicapem

11. místo
2,0 %

Bilance burzy

14 340 235 Kč celková hodnota darů

403 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie