Úvod Burza 2021 okres Chrudim 2021 Hurá TV

Hurá TV

Organizace: Spolek Hurá na Výlet!

Připravujeme a pracujeme na vysílání nově vzniklého televizního kanálu Hurá TV. Již v minulém roce jsme pro seniory připravili několik online workshopů a setkali se s pozitivním ohlasem a prosbou o pokračování.

Cíle projektu

S radostí jsme zjistili že většina našich výletníků je online a stovky z nich si naši Hurá TV už umí naladit na Youtube. K seniorům se tak až do jejich domovů dostane možnost si zacvičit, něco dobrého uvařit, poznat zajímavá místa z celého světa, něco si vyrobit nebo jenom poslechnout a zazpívat si písničku s hudebním hostem. Pravidelně jedenkrát měsíčně budeme spolupracovat s TV Noe, kterou si můžou naladit i senioři, kteří nemají přístup k internetu, v rámci tohoto vstupu budeme povídat o aktivitách které nás čekají, s čím může spolek seniorům pomoci a na koho se v případě potřeby obrátit (telefonní linky pomoci).

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Kultura
  • Aktivní stárnutí

Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, tedy lidé vysokého věku, kteří mají určitá omezeními či handicapy. Jsou často osamoceni, mají velké množství volného času, ale malou nabídku jeho bezpečného trávení, která by zároveň zohledňovala jejich zdravotní či jiné problémy. Přesto mají stále potřebu společenského vyžití a nechtějí být sami.
Na základě rozhovorů s mnoha seniory můžeme konstatovat, že míra jejich samoty spojená často s ekonomicky tíživou situací vede k pasivitě a ztrátě životní perspektivy. Ze strany odborníků je zdokumentovaná častá míra zneužívání seniorů, která poukazuje na zranitelnost těchto osob. Spolek na tento problém reaguje zařazením informačně-osvětové činnosti do
programu Hurá TV.

Klíčové aktivity

Pravidelné natáčení a příprava programů, které se každý týden vysílají.
Pravidelný program vysílání Hurá TV: Hurá jóga, Hurá, my víme! – vzdělávací blok, Hurá vařečka – vaříme s chutí, zdravě a levně, Hurá, tvoříme! – workshopy s Kubou Skřepským, Hurá besedy – povídání „našich“ seniorů a jejich příběhy, Hurá za kulturou – přenosy z koncertů například České filharmonie anebo SOČR, Hurá za vámi! – komponovaný pořad Míry Novotného.

Harmonogram

Pravidelné vysílání Hurá TV bude probíhat od března po dobu celého roku. Po dobu trvání vládních omezení bude program vysílání Hurá TV dle plánovaného harmonogramu. Po rozvolnění budeme program vysílání přizpůsobovat. Plánujeme živé vysílání z kulturních akcí, živé vstupy odborné veřejnosti (informační osvěta), živé vysílání z prostorů centra Hurá proStory v Chrudimi, vzpomínkové vysílání z realizovaných výletů a mnoho dalšího.

Rozpočet projektu

Osobní náklady:
- Koordinátor aktivit – 100 000 Kč
- Asistenti při natáčení – 10 000 Kč
- Střih, kameraman – 25 000 Kč

Zařízení a vybavení:
- Hardware (počítač na střih pořadů) – 30 000 Kč
- Software (střih pořadů) – 15 000 Kč
- Kamera – 30 000 Kč

Materiálové náklady:
- Materiál na workshopy pro seniory – 15 000 Kč

Požadovaná finanční podpora od donátorů: 50 000 Kč
(žádáme o příspěvek na kameramana a asistenty natáčení Hurá TV, materiál na workshopy pro seniory).

Hlasujte pro projekt

Hurá TV

15. místo
0,0 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie